em hãy nêu một số sáng kiến để có thể giảm việc sử dụng túi ni lông trong đời sống hàng ngày

Đề bài

Em hãy nêu một trong những sáng tạo độc đáo nhằm hoàn toàn có thể rời việc dùng túi ni-lông nhập cuộc sống hằng ngày.

Bạn đang xem: em hãy nêu một số sáng kiến để có thể giảm việc sử dụng túi ni lông trong đời sống hàng ngày

Video chỉ dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Vận dụng kiến thức và kỹ năng thực tiễn của bạn dạng thân thích.

Quảng cáo

Xem thêm: nguyên nhân hình thành gió phơn

Lời giải chi tiết

Một số sáng tạo độc đáo nhằm hoàn toàn có thể rời việc dùng túi ni-lông nhập cuộc sống hằng ngày:

- Sử dụng túi giấy tờ, túi vải vóc, túi ni-lông tự động diệt,... thay cho thế túi ni-lông;

Xem thêm: hai thành phố a và b cách nhau 250km

- khích lệ những ngôi nhà phân phối, những ngôi nhà kinh doanh nhỏ nhập cuộc công tác rời phân trị túi ni-lông;

- Xây dựng khối hệ thống thu gom, tái mét chế, tái mét dùng túi ni-lông;

- Tuyên truyền nâng lên trí tuệ xã hội,...