đường kính nguyên tử lớn hơn đường kính hạt nhân

Câu hỏi:

06/06/2022 9,126

Bạn đang xem: đường kính nguyên tử lớn hơn đường kính hạt nhân

C. 10 000 lần;

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Đáp án đích thị là: C

Nếu coi vẹn toàn tử như 1 khối cầu thì 2 lần bán kính của vẹn toàn tử là 10-10 m. Hạt nhân vẹn toàn tử đem 2 lần bán kính khoảng chừng 10-2 pm (= 10-14 m).

 dnguyen  tudhat  nhan=10101014=10000

Đường kính của vẹn toàn tử to hơn 2 lần bán kính của phân tử nhân khoảng chừng 10000 phen.

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khối lượng của proton vội vàng khoảng chừng từng nào phen lượng của electron?

(biết lượng của proton là một trong,673.10-27 kilogam, lượng của electron là 9,109.10-31 kg)

A. 1836 lần;

B. 1368 lần;

C. 1638 lần;

D. 1386 phen.

Câu 2:

Cho vẹn toàn tử aluminium đem 13 proton nhập phân tử nhân. Câu này sau đây không đúng?

A. Aluminium đem 13 electron ở lớp vỏ vẹn toàn tử;

B. Aluminium đem năng lượng điện phân tử nhân là +13;

C. Aluminium đem số đơn vị chức năng năng lượng điện phân tử nhân là 13;

D. Aluminium đem 13 neutron nhập phân tử nhân.

Câu 3:

Phát biểu này tại đây không đúng?

A. Hạt nhân vẹn toàn tử được tạo nên vì thế proton và neutron;

Xem thêm: công thức lewis cs2

B. Số proton nhập vẹn toàn tử thông qua số neutron;

C. Số proton nhập phân tử nhân thông qua số electron của lớp vỏ vẹn toàn tử;

D. Các electron vận động vô cùng thời gian nhanh xung xung quanh phân tử nhân.

Câu 4:

Trong vẹn toàn tử, phân tử này đem điện?

A. Neutron và electron;

B. Proton và electron;

C. Proton và neutron;

D. Electron.

Câu 5:

Đơn vị của lượng vẹn toàn tử là?

A. gam;

B. kilogam;

C. lít;

D. amu.

Câu 6:

Hạt nhân vẹn toàn tử được cấu trúc bởi:

A. Neutron và electron;

B. Proton và electron;

C. Proton và neutron;

Xem thêm: soạn văn 7 thực hành tiếng việt trang 83

D. Electron.