đưa vật a nhiễm điện dương lại gần quả cầu kim loại b ban đầu trung hòa về điện

Đưa vật A tiếp tục nhiễm năng lượng điện dương lại sát trái ngược cầu kim loại trung hòa năng lượng điện và được nhiễm năng lượng điện như hình vẽ. Quả cầu đem năng lượng điện ra sao nếu như tớ tách thừng nối khu đất rồi tiếp sau đó đem A rời khỏi xa vời trái ngược cầu ?

Bạn đang xem: đưa vật a nhiễm điện dương lại gần quả cầu kim loại b ban đầu trung hòa về điện

A.

Quả cầu tiếp tục mất mặt năng lượng điện.

B.

Quả cầu tiếp tục tích năng lượng điện âm.

C.

Quả cầu tiếp tục tích năng lượng điện dương.

Xem thêm: một tai nghe có gắn micro sử dụng cho máy tính là loại thiết bị gì

D.

Quả cầu tiếp tục tích năng lượng điện dương hoặc âm tùy từng tớ đem nhanh chóng hoặc chậm

Đáp án và câu nói. giải

Đáp án:B

Lời giải:

Xem thêm: bài tập phép cộng trừ có nhớ trong phạm vi 1000

Quả cầu tiếp tục tích năng lượng điện âm.

Nếu tớ tách thừng nối khu đất rồi tiếp sau đó đem A rời khỏi xa vời trái ngược cầu bên trên trái ngược cầu sẽ có được năng lượng điện âm vi khi tách thừng trái ngược cầu tích năng lượng điện âm, khi đem A rời khỏi xa vời nó vẫn đang còn năng lượng điện âm.

Bạn đem muốn?

Xem thêm thắt những đề ganh đua trắc nghiệm khác

Một số thắc mắc không giống rất có thể các bạn quan hoài.