đội múa có 1 bạn nam và 5 bạn nữ

Câu hỏi:

23/06/2022 8,040

Bạn đang xem: đội múa có 1 bạn nam và 5 bạn nữ

D. \(\frac{1}{6}\).

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Đáp án đích là: D

Mỗi chúng ta đều phải sở hữu kĩ năng được lựa chọn nên đem 6 thành phẩm rất có thể xẩy ra.

Có một thành phẩm tiện lợi mang lại biến đổi cố “Bạn được lựa chọn là nam”.

Xác suất của biến đổi cố chúng ta được lựa chọn là nam giới là \(\frac{1}{6}\).

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Gieo một con cái xúc xắc 6 mặt mày phẳng phiu. Tính phần trăm của biến đổi cố “Gieo được mặt mày đem số chấm nhiều hơn thế 6”.

A. 0;

B. 0,2;

C. 0,4;

D. 1.

Câu 2:

Gieo tình cờ xúc xắc một lượt. Xét biến đổi cố “Mặt xuất hiện tại của xúc xắc đem số chấm là số phân tách không còn mang lại 2”. Xác suất của biến đổi cố này là:

A. \(\frac{1}{2}\);

B. \(\frac{1}{4}\);

C. \(\frac{1}{3}\);

D. \(\frac{1}{5}\).

Câu 3:

Tung nhị đồng xu phẳng phiu một vài lượt tao được thành phẩm như sau:

Biến cố

Hai đồng sấp

Một đồng sấp, một đồng ngửa

Hai đồng ngửa

Số lần

22

20

8

Xác suất của biến đổi cố “Một đồng sấp, một đồng ngửa” là:

A. \(\frac{1}{5}\);

B. \(\frac{2}{5}\);

C. \(\frac{3}{5}\);

Xem thêm: sọ dừa lớp 6 chân trời sáng tạo

D. \(\frac{4}{5}\);

Câu 4:

Chọn tình cờ một vài vô tứ số 11, 12, 13, 14. Tính phần trăm nhằm chọn lựa được số phân tách không còn mang lại 6.

A. \(\frac{1}{4}\);

B. \(\frac{1}{2}\);

C. \(\frac{1}{3}\);

D. \(\frac{1}{5}\).

Câu 5:

Gieo một con cái xúc xắc 6 mặt mày một vài lượt tao được thành phẩm như sau:

Mặt

1 chấm

2 chấm

3 chấm

4 chấm

5 chấm

6 chấm

Số lần

8

7

3

12

10

10

Hãy tính phần trăm của biến đổi cố “gieo được mặt mày đem số lẻ chấm” vô 50 lượt gieo bên trên.

A. \(\frac{{21}}{{100}};\)

B. \(\frac{{11}}{{25}};\)

C. \(\frac{{21}}{{50}};\)

D. \(\frac{{29}}{{50}};\)

Câu 6:

Trong trò đùa gieo xúc xắc, số những thành phẩm rất có thể xẩy ra so với mặt mày xuất hiện tại của xúc xắc là 6. Nếu k là số những thành phẩm tiện lợi mang lại biến đổi cố thì xác xuất của biến đổi cố là:

A. \(\frac{k}{6}\);

B. \(\frac{{2k}}{6}\);

C. \(\frac{{3k}}{6}\);

Xem thêm: soạn văn lớp 6 dế mèn phiêu lưu ký

D. \(\frac{{4k}}{6}\).