đọc câu chuyện bài văn bài thơ về nhà trường và viết thông tin vào phiếu đọc sách

Tìm gọi mẩu truyện, bài bác văn, bài bác thơ,… về ngôi nhà ngôi trường và viết lách phiếu xem sách theo dõi mẫu

2.3k 15/06/2023

Tiếng Việt lớp 3 Tập 1 trang 57 Câu 1: Tìm gọi mẩu truyện, bài bác văn, bài bác thơ,… về ngôi nhà ngôi trường và viết lách phiếu xem sách theo dõi kiểu mẫu.

Bạn đang xem: đọc câu chuyện bài văn bài thơ về nhà trường và viết thông tin vào phiếu đọc sách

Đọc không ngừng mở rộng trang 57 Tiếng Việt lớp 3 Tập 1 | Kết nối trí thức (ảnh 1)

Phương pháp giải:

Em lần gọi một mẩu truyện, bài bác văn, bài bác thơ,… về ngôi nhà ngôi trường và điền vấn đề theo dõi kiểu mẫu.

Trả câu nói.

Em vẽ ngôi trường

Ngôi ngôi trường của em
Ngói hồng rực rỡ
Từng dù cửa ngõ nhỏ
Nhìn đi ra chân trời

Ngôi ngôi trường dễ dàng thương
Đứng mặt mày sườn núi
Có một dòng sản phẩm suối
Lượn qua chuyện cổng trường

Ngôi ngôi trường yêu thương thương
Có cây bao phủ mát
Có cờ Tổ quốc
Bay vô dông tố ngàn

Ngôi ngôi trường khang trang
Có thầy, đem bạn
Em ngồi em ngắm
Ngôi ngôi trường của em.

Tác giả: Nguyễn Lãm Thắng

 - Tên bài: Em vẽ ngôi trường

- Tác giả: Nguyễn Lãm Thắng

Xem thêm: công thức lewis của co

- Tên cuốn sách: Sách Tiếng Việt lớp 2

- Khổ thơ em quí nhất:

Ngôi ngôi trường của em
Ngói hồng rực rỡ
Từng dù cửa ngõ nhỏ
Nhìn đi ra chân trời

- Cách em đã thử nhằm tìm ra bài bác thơ: Đọc lại sách giáo khoa Tiếng Việt 2

- Mức phỏng yêu thương thích: *****

Xem tăng những bài bác giải SGK Tiếng Việt lớp 3 Kết nối trí thức hoặc, cụ thể khác:

 Bài 10: Con đàng cho tới trường

 Bài 11: Lời giải toán đặc biệt

 Bài 12: Bài tập luyện thực hiện văn

Xem thêm: iq trung bình của người

 Bài 13: Bàn thờ tay cô giáo

 Bài 14: Cuộc họp của chữ viết

 Bài 15: Thư viện