định luật cu lôngBài viết lách Lý thuyết Điện tích. Định luật Cu-lông với cách thức giải cụ thể chung học viên ôn luyện, biết phương pháp thực hiện bài xích luyện Lý thuyết Điện tích. Định luật Cu-lông.

Bạn đang xem: định luật cu lông

Lý thuyết Điện tích. Định luật Cu-lông

Bài giảng: Bài 1: Điện tích. Định luật Culong - Cô Nguyễn Quyên (Giáo viên VietJack)

A. Tóm tắt lý thuyết

1. Sự nhiễm năng lượng điện của những vật. Điện tích. Tương tác điện:

   • Khi cọ xát những vật như thanh thủy tinh nghịch, thanh nhựa… vô dạ hoặc lụa.. thì các vật bại rất có thể mút hút những vật nhẹ nhõm như mẩu giấy tờ, sợi bông… Ta bảo rằng những vật bại đã biết thành nhiễm năng lượng điện.

   • Điện tích trữ là 1 trong những vật tích năng lượng điện sở hữu độ dài rộng cực kỳ nhỏ đối với khoảng cách cho tới điểm tuy nhiên tao xét.

   • Có 2 loại năng lượng điện tích: năng lượng điện dương (+) và năng lượng điện âm (-).

   • Các năng lượng điện nằm trong loại (dấu) thì đẩy nhau.

   • Các năng lượng điện không giống loại (dấu) thì mút hút nhau.

Quảng cáo

2. Định luật Cu-lông. Hằng số năng lượng điện môi:

   • Định luật Cu-lông: Lực mút hút hoặc đẩy thân thích nhì năng lượng điện vị trí đặt vô chân không tồn tại phương trùng với đường thẳng liền mạch nối nhì năng lượng điện điểm bại, có tính rộng lớn tỉ trọng thuận với tích kích cỡ của nhì năng lượng điện và tỉ trọng nghịch ngợm với bình phương khoảng cách thân thích bọn chúng.

Lý thuyết Điện tích. Định luật Cu-lông | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 sở hữu đáp án Lý thuyết Điện tích. Định luật Cu-lông | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 sở hữu đáp án Lý thuyết Điện tích. Định luật Cu-lông | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 sở hữu đáp án

Trong đó:

   F: lực tương tác (F)

   k = 9.109: thông số tỉ trọng (Nm2/C2)

   q1, q2: năng lượng điện của 2 năng lượng điện (C)

   r: khoảng cách thân thích 2 năng lượng điện (m)

   • Điện môi là môi trường thiên nhiên cơ hội năng lượng điện. Hằng số năng lượng điện môi ε đặc thù mang đến đặc thù năng lượng điện của một hóa học cơ hội năng lượng điện. Khi đặt điều năng lượng điện vô năng lượng điện môi, lực tương tác tiếp tục nhỏ lên đường ε đối với đặt điều vô chân ko.

Lý thuyết Điện tích. Định luật Cu-lông | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 sở hữu đáp án

3. Nguyên lý ông xã hóa học lực điện:

Giả sử sở hữu n năng lượng điện điểm q1, q2, ...,qn ứng dụng lên năng lượng điện điểm q những lực tương tác tĩnh năng lượng điện F1, F2, ..., Fn thì lực năng lượng điện tổ hợp vì thế những năng lượng điện điểm bên trên ứng dụng lên năng lượng điện q tuân theo đòi nguyên tắc ông xã hóa học lực năng lượng điện.

F = F1 + F2 + ... + Fn

Quảng cáo

B. Kỹ năng giải bài xích tập

Dạng 1: Tính lực tương tác, năng lượng điện hoặc khoảng cách thân thích 2 năng lượng điện.

Bước 1. sát dụng lăm le luật Cu-lông viết lách phương trình.

Bước 2. Giải phương trình

Bước 3. Kết luận.

Dạng 2: Tính lực tổng liên minh dụng lên năng lượng điện q

Bước 1. Xác lăm le những lực ứng dụng lên năng lượng điện, màn biểu diễn bọn chúng vì chưng những vecto sở hữu gốc là năng lượng điện q.

Bước 2. Từ bại vận dụng nguyên tắc ông xã hóa học lực năng lượng điện nhằm lần lực tổ hợp. Tính lực theo đòi cách thức hình học tập hoặc tổ hợp lực theo đòi quy tắc hình bình hành.

Bước 3. Kết luận.

∗ Kiến thức liên quan

Quy tắc hình bình hành

Lý thuyết Điện tích. Định luật Cu-lông | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 sở hữu đáp án

F = F1 + F2

Lý thuyết Điện tích. Định luật Cu-lông | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 sở hữu đáp án

Quảng cáo

C. Bài luyện trắc nghiệm

Câu 1: Có nhì năng lượng điện điểm q1 và q2, bọn chúng đẩy nhau. Khẳng lăm le nào là sau đấy là đúng?

A. q1 > 0 và q2 < 0.              B. q1 < 0 và q2 > 0.

C. q1.q2 > 0.              D. q1.q2 < 0.

Hướng dẫn:

Chọn C.

Hai năng lượng điện đẩy nhau vậy bọn chúng nên nằm trong vệt suy rời khỏi tích q1.q2 > 0.

Câu 2: Có tứ vật A, B, C, D độ dài rộng nhỏ, nhiễm năng lượng điện. hiểu rằng vật A mút hút vật B tuy nhiên lại đẩy C. Vật C mút hút vật D. Khẳng lăm le nào là sau đấy là ko đúng?

A. Điện tích của vật A và D ngược vệt.

B. Điện tích của vật A và D nằm trong vệt.

C. Điện tích của vật B và D nằm trong vệt.

D. Điện tích của vật A và C nằm trong vệt.

Hướng dẫn:

Chọn câu B

Vật A mút hút vật B tuy nhiên lại đẩy C ⇒ A và C nằm trong vệt, A và B ngược vệt.

Vật C mút hút vật D ⇒ C và D trái vệt ⇒ A và C nằm trong vệt bên cạnh đó ngược vệt với B, D.

Câu 3: Độ rộng lớn của lực tương tác thân thích nhì năng lượng điện điểm vô ko khí:

A. tỉ lệ với bình phương khoảng cách thân thích nhì năng lượng điện.

B. tỉ trọng với khoảng cách thân thích nhì năng lượng điện.

C. tỉ lệ nghịch ngợm với bình phương khoảng cách thân thích nhì năng lượng điện.

D. tỉ trọng nghịch ngợm với khoảng cách thân thích nhì năng lượng điện.

Quảng cáo

Hướng dẫn:

Lực tương tác thân thích 2 năng lượng điện điểm vô không gian là:

Lý thuyết Điện tích. Định luật Cu-lông | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 sở hữu đáp án

⇒ lực tương tác tỉ trọng nghịch ngợm với bình phương khoảng cách thân thích 2 năng lượng điện tích

Câu 4: Hai ngược cầu nhẹ nhõm nằm trong lượng được treo ngay sát nhau vì chưng nhì chão cơ hội năng lượng điện sở hữu nằm trong chiều lâu năm và nhì ngược cầu ko chạm vô nhau. Tích mang đến nhì ngược cầu năng lượng điện nằm trong vệt tuy nhiên có tính rộng lớn không giống nhau thì góc chênh chếch đối với phương trực tiếp đứng của nhì ngược cầu sở hữu Điểm sáng gì?

A. Quả cầu nào là tích năng lượng điện có tính rộng lớn năng lượng điện to hơn thì sở hữu góc chênh chếch to hơn

B. phẳng phiu nhau

C. Quả cầu nào là tích năng lượng điện có tính rộng lớn năng lượng điện to hơn thì sở hữu góc chênh chếch nhỏ rộng lớn

D. Quả cầu nào là tích năng lượng điện có tính rộng lớn năng lượng điện nhỏ hơn nữa thì sở hữu góc chênh chếch nhỏ hơn

Hướng dẫn:

Chọn B.

Lý thuyết Điện tích. Định luật Cu-lông | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 sở hữu đáp án

Góc chênh chếch của từng ngược cầu đối với phương trực tiếp đứng được xác lập vì chưng công thức .

Lý thuyết Điện tích. Định luật Cu-lông | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 sở hữu đáp án

Mà P1 = P2, F1 = F2 nên góc chênh chếch của nhì ngược cầu đều bằng nhau.

Câu 5: Khoảng cơ hội thân thích một prôton và một êlectron là r = 5.10-9 (cm), coi rằng prôton và êlectron là những năng lượng điện điểm. Lực tương tác thân thích bọn chúng là:

A. lực mút hút với F = 9,216.10-12 (N).

Xem thêm: hack auto farm blox fruit trên điện thoại update 17

B. lực đẩy với F = 9,216.10-12 (N).

C. lực mút hút với F = 9,216.10-8 (N).

D. lực đẩy với F = 9,216.10-8 (N).

Hướng dẫn:

Áp dụng lăm le luật Cu-lông: Lý thuyết Điện tích. Định luật Cu-lông | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 sở hữu đáp án

với q1 = +1,6.10-19 (C), q2 = -1,6.10-19 (C) và r = 5.10-9 (cm) = 5.10-11 (m)

⇒ F = 9,216.10-8 (N).

Mà 2 năng lượng điện ngược vệt nên lực tương tác là lực mút hút.

Câu 6: Hai năng lượng điện điểm đều bằng nhau đặt điều vô chân ko xa nhau một khoảng chừng r = 2 (cm). Lực đẩy thân thích bọn chúng là F = 1,6.10-4 (N). Độ rộng lớn của nhì năng lượng điện bại là:

A. q1 = q2 = 2,67.10-9 (μC).

B. q1 = q2 = 2,67.10-7 (μC).

C. q1 = q2 = 2,67.10-9 (C).

D. q1 = q2 = 2,67.10-7 (C).

Hướng dẫn:

Áp dụng lăm le luật Cu-lông: Lý thuyết Điện tích. Định luật Cu-lông | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 sở hữu đáp án

với q1 = q2 = q, r = 2 (cm) = 2.10-2 (m) và F = 1,6.10-4 (N)

Lý thuyết Điện tích. Định luật Cu-lông | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 sở hữu đáp án

⇒ |q1| = |q2| = 2,67.10-9C

Câu 7: Hai năng lượng điện điểm đều bằng nhau đặt điều vô chân ko xa nhau một khoảng chừng r1 = 2 (cm). Lực đẩy thân thích bọn chúng là F1 = 1,6.10-4 (N). Để lực tương tác thân thích nhì năng lượng điện bại vì chưng F2 = 2,5.10-4 (N) thì khoảng cách thân thích bọn chúng là:

A. r2 = 1,6 (m).              B. r2 = 1,6 (cm).

C. r2 = 1,28 (m).              D. r2 = 1,28 (cm).

Hướng dẫn:

Áp dụng lăm le luật Cu-lông: Lý thuyết Điện tích. Định luật Cu-lông | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 sở hữu đáp án

Ta có:

Lý thuyết Điện tích. Định luật Cu-lông | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 sở hữu đáp án

với F1 = 1,6.10-4 (N), F2 = 2,5.10-4 (N) , r1 = 2(cm)

⇒ r2 = 1,6 (cm).

Câu 8: Hai năng lượng điện q1 và q2 đặt điều xa nhau đôi mươi centimet vô không gian, bọn chúng đẩy nhau một lực F = 1,8 N. hiểu q1 + q2 = -6.10-6 C và |q1| > |q2| . Điện tích q1 và q2 là:

A. q1 = -4.10-6; q2 = -2.10-6

B. q1 = -2.10-6; q2 = -4.10-6

C. q1 = 4.10-6; q2 = 2.10-6

D. q1 = 2.10-6; q2 = 4.10-6

Hướng dẫn:

Lý thuyết Điện tích. Định luật Cu-lông | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 sở hữu đáp án

Chọn A.

Hai năng lượng điện đẩy nhau nên bọn chúng nằm trong vệt, mặt mũi không giống tổng nhì năng lượng điện này là số âm

⇒ nhì năng lượng điện đều âm.

Ta có:

Lý thuyết Điện tích. Định luật Cu-lông | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 sở hữu đáp án

+ Kết phù hợp với q1 + q2 = -6.10-6C, tao sở hữu hệ phương trình

Lý thuyết Điện tích. Định luật Cu-lông | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 sở hữu đáp án

Lý thuyết Điện tích. Định luật Cu-lông | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 sở hữu đáp án

Câu 9: Tại nhì điểm A và B xa nhau đôi mươi centimet vô không gian, đặt điều nhì năng lượng điện q1 = -3.10-6C, q2 = 8.10-6C. hiểu AC = 12 centimet, BC = 16 centimet. Lực năng lượng điện vì thế nhì năng lượng điện này ứng dụng lên q3 = 2.10-6 đặt điều bên trên C là:

A. 6,66 N.              B. 6,76 N.

C. 7,66N.              D. 5,67N.

Hướng dẫn:

Lý thuyết Điện tích. Định luật Cu-lông | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 sở hữu đáp án

Chọn B.

   + Các năng lượng điện q1 và q2 ứng dụng lên năng lượng điện q3 những lực F13F23 sở hữu phương chiều như hình vẽ và phỏng lớn

Lý thuyết Điện tích. Định luật Cu-lông | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 sở hữu đáp án

   + sát dụng quy tắc hình bình hành tao sở hữu lực tổng liên minh dụng lên q3 sở hữu phương chiều như hình vẽ, và phỏng lớn

Lý thuyết Điện tích. Định luật Cu-lông | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 sở hữu đáp án

Câu 10: Cho nhì năng lượng điện q1 = 4 μC, q2 = 9 μC đặt điều bên trên nhì điểm A và B vô chân ko, AB = 1 m. Đặt bên trên C một năng lượng điện q0 thì năng lượng điện này ở cân đối. Vị trí của điểm C là:

A. AC = 40cm; CB = 60cm

B. AC = 60cm; CB = 40cm

C. AC = 40cm; CB = 150cm

D. AC = 150cm; CB = 60cm

Hướng dẫn:

Lý thuyết Điện tích. Định luật Cu-lông | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 sở hữu đáp án

   + Giả sử q0 > 0. Để q0 ở cân đối thì hiệp lực ứng dụng lên q0 nên vì chưng 0, tao có:

Lý thuyết Điện tích. Định luật Cu-lông | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 sở hữu đáp án Lý thuyết Điện tích. Định luật Cu-lông | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 sở hữu đáp án

   + Vì q1 và q2 nằm trong vệt nên C nằm trong đường thẳng liền mạch AB

⇒ AC + BC = AB

Ta sở hữu hệ phương trình:

Lý thuyết Điện tích. Định luật Cu-lông | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 sở hữu đáp án

Xem tăng những phần Lý thuyết Vật Lí lớp 11 Ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia hoặc, cụ thể khác:

  • Lý thuyết Thuyết Êlectron. Định luật bảo toàn năng lượng điện tích
  • Lý thuyết Điện ngôi trường và độ mạnh năng lượng điện ngôi trường. Đường mức độ điện
  • Lý thuyết Công của lực điện
  • Lý thuyết Điện thế. Hiệu năng lượng điện thế

Săn SALE shopee mon 9:

  • Đồ người sử dụng tiếp thu kiến thức giá cực mềm
  • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề ganh đua dành riêng cho nhà giáo và gia sư dành riêng cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã sở hữu ứng dụng VietJack bên trên Smartphone, giải bài xích luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Nhóm tiếp thu kiến thức facebook free mang đến teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi Cửa Hàng chúng tôi free bên trên social facebook và youtube:

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web sẽ ảnh hưởng cấm phản hồi vĩnh viễn.


dien-tich-dien-truong.jspGiải bài xích luyện lớp 11 sách mới nhất những môn học

Xem thêm: so deep là gì