điều nào sau đây đúng khi nói về bước sóng

Câu hỏi:

12/03/2023 2,865

A. Cách sóng là quãng đàng nhưng mà sóng truyền được nhập một chu kì.

Bạn đang xem: điều nào sau đây đúng khi nói về bước sóng

B. Cách sóng là khoảng cách thân thuộc nhì điểm dao dộng nằm trong trộn nhau bên trên phương truyền sóng.

C. Cách sóng là khoảng cách thân thuộc nhì điểm sát nhau nhất bên trên phương truyền sóng và xê dịch nằm trong trộn.

D. Cả A và C.

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án đúng: D

A, C đích thị.

B – sai, thiếu thốn “gần nhau nhất”.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một mối cung cấp O vạc sóng cơ xê dịch theo đòi phương trình: u = 2cos(20πt + π/3) ( nhập cơ u (mm), t (s) ) sóng truyền theo đòi đường thẳng liền mạch Ox với vận tốc ko thay đổi 1 (m/s). M là một trong những điểm bên trên đàng truyền cơ hội O một khoảng chừng 42,5 centimet. Trong khoảng chừng kể từ O cho tới M sở hữu từng nào điểm xê dịch lệch sóng π6 với nguồn?

A. 9

B. 4

C. 5

D. 8

Câu 2:

Một vật xê dịch điều hoà dọc từ trục Ox. Lúc vật ở li chừng x =2 cm thì sở hữu véc tơ vận tốc tức thời v=π2cm/s và vận tốc a=π22 cm/s2. Biên chừng A và tần số góc ω là

A. 2 cm; π rad/s.

B. trăng tròn cm; π rad/s.

C. 2 cm; 2π rad/s.

D. 22 cm; π rad/s.

Câu 3:

Đại lượng này tại đây của sóng ko dựa vào môi trường xung quanh truyền sóng?

A. Tốc chừng truyền sóng.

B. Tần số, vận tốc truyền sóng và bước sóng.

C. Tần số.

Xem thêm: tự sướng bằng vòi nước

D. Cách sóng.

Câu 4:

Một vật xê dịch điều tiết với tần số góc ω=105 rad/s. Tại thời khắc t = 0, vật sở hữu li chừng x = 2 centimet và sở hữu véc tơ vận tốc tức thời 2015cm/s. Phương trình xê dịch của vật là

A. x=4cos105t2π3cm.

B. x=2sin105t+π6cm.

C. x=4cos105t4π3cm.

D. x=4cos105t+π3cm.

Câu 5:

Con nhấp lên xuống lốc xoáy sở hữu lượng m = 2 kg xê dịch điều tiết theo đòi phương ở ngang. Vận tốc vật có tính rộng lớn cực lớn là 0,6 m/s. Chọn thời khắc t = 0 khi vật qua loa địa điểm x = 32 cm và bên trên cơ thế năng vì thế động năng tính chu kì xê dịch của con cái nhấp lên xuống và kích thước lực đàn hồi bên trên thời khắc t = π20s.

A. T = 0,628 s và F = 3 N.

B. T = 0,314 s và F = 3 N.

C. T = 0,314 s và F = 6 N.

D. T = 0,628 s và F = 6 N.

Câu 6:

Nguồn sóng ở O được truyền theo đòi phương Ox. Trên phương này còn có nhì điểm P.. và Q cách nhau chừng PQ = 15 centimet. thạo tần số sóng là 10 Hz, vận tốc truyền sóng v = 40 cm/s, biên chừng sóng ko thay đổi Khi truyền sóng và vì thế 3 cm. Nếu bên trên thời khắc này cơ P.. sở hữu li chừng 32 cm thì li chừng bên trên Q có tính rộng lớn là:

A. 0 centimet.

B. 0,75 centimet.

C. 3 cm.

D. 1,5 centimet.

Câu 7:

Khoảng thời hạn nhanh nhất thân thuộc nhì phen Wd = Wt  khi một vật xê dịch điều hoà là 0,05 s. Tần số xê dịch của vật là:

A. 2,5 Hz.

B. 3,75 Hz.

C. 5 Hz.

Xem thêm: bình ngô đại cáo chân trời sáng tạo

D. 5,5 Hz.