diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật lớp 5Bạn đang xem: diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật lớp 5Toán lớp 5 trang 110 Diện tích xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật

Với giải bài bác tập dượt Toán lớp 5 trang 110 Diện tích xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật hoặc, cụ thể sẽ canh ty học viên biết phương pháp thực hiện bài bác tập dượt Toán lớp 5.

Giải Toán lớp 5 trang 110 Diện tích xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật - Cô Nguyễn Anh (Giáo viên VietJack)

Quảng cáo

Giải Toán lớp 5 trang 110 Bài 1: Tính diện tích S xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật với chiều lâu năm 5dm, chiều rộng lớn 4dm.

Lời giải:

Diện tích xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật là:

(5 +4) x 2 x 3 = 54 (dm2)

Diện tích mặt mũi lòng của hình vỏ hộp chữ nhật là:

5 x 4 = đôi mươi (dm)

Diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật là:

54 + đôi mươi + đôi mươi = 94 (dm2)

Đáp số: Diện tích xung quanh: 54dm2;

              Diện tích toàn phần: 94dm2.

Quảng cáo

Giải Toán lớp 5 trang 110 Bài 2: Một người công nhân gò một chiếc thùng tôn ko nắp hình trạng chữ nhật với chiều lâu năm 6dm, chiều rộng lớn 4 dm và độ cao 9dm. Tính diện tích S tôn dùng làm thực hiện thùng (không tính mép hàn).

Lời giải:

Tóm tắt:

Thùng tôn ko nắp dạng hình vỏ hộp chữ nhật

Chiều dài: 6dm

Chiều rộng: 4dm

Chiều cao 9dm.

Diện tích tôn dùng làm thực hiện thùng: ... dm2?

Bài giải:

Diện tích xung xung quanh của cái thùng là:

(6 + 4) x 2 x 9 = 180 (dm2)

Diện tích mặt mũi lòng của cái thùng là:

6 x 4 = 24 (dm2)

Diện tích tôn nhằm thực hiện thùng là:

180 + 24 = 204 (dm2)

Đáp số: 204 dm2

Quảng cáo

Bài giảng: Diện tích xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật - Cô Phan Giang (Giáo viên VietJack)

Tham khảo giải Vở bài bác tập dượt Toán lớp 5:

 • Giải vở bài bác tập dượt Toán lớp 5 Bài 105: Diện tích xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật

Xem tăng điều giải bài bác tập dượt Toán lớp 5 hoặc, cụ thể khác:

 • Giải Toán lớp 5 trang 110 Luyện tập
 • Giải Toán lớp 5 trang 111 Diện tích xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình lập phương
 • Giải Toán lớp 5 trang 112 Luyện tập
 • Giải Toán lớp 5 trang 113, 114 Luyện tập dượt chung
 • Giải Toán lớp 5 trang 115 Thể tích của một hình
 • Giải Toán lớp 5 trang 116, 117 Xăng-ti-mét khối. Đề-xi-mét khối

Lý thuyết Diện tích xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật

1. Diện tích xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật

Diện tích xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật lớp 5 hoặc, cụ thể | Lý thuyết Toán lớp 5

a) Định nghĩa

Diện tích xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật là tổng diện tích S tứ mặt mũi mặt của hình vỏ hộp chữ nhật.

Diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật là tổng của diện tích S xung xung quanh và diện tích S nhì lòng.

b) Quy tắc

Giả sử hình vỏ hộp chữ nhật với chiều lâu năm là a, chiều rộng lớn là b và độ cao là h.

Muốn tính diện tích S xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật tớ lấy chu vi mặt mũi lòng nhân với độ cao (cùng đơn vị chức năng đo).

                       Sxq = (a + b) × 2 × h

- Muốn tính diện tích S toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật tớ lấy diện tích S xung xung quanh cùng theo với diện tích S nhì lòng.

                       Stp = Sxq + Sđáy × 2 = (a + b) x 2 x h + 2 x a x b

Lưu ý:

- Chu vi mặt mũi lòng vày tổng của chiều lâu năm và chiều rộng lớn nhân với 2.

- Diện tích mặt mũi lòng vày tích của chiều lâu năm và chiều rộng lớn.

2. Một số dạng bài bác tập

Dạng 1: Tính diện tích S xung xung quanh hoặc diện tích S toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật

Phương pháp: sát dụng quy tắc tính diện tích S xung xung quanh hoặc diện tích S toàn phần.

Ví dụ: Tính diện tích S xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật với chiều lâu năm 8cm, chiều rộng lớn 6cm và độ cao 4cm.

Bài giải

Chu vi lòng của hình vỏ hộp chữ nhật là:

(8 + 6) × 2 = 28 (cm)

Diện tích xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật cơ là:

28 × 4 = 112 (cm2)

Diện tích một lòng là:

8 × 6 = 48 (cm2)

Diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật cơ là:

112 + 48 × 2 = 208(cm2)

Đáp số: Diện tích xung quanh: 112cm2

Xem thêm: comeback là gì

Diện tích toàn phần: 208cm2

Dạng 2: lõi diện tích S xung xung quanh hoặc diện tích S toàn phần, dò xét chu vi lòng hoặc độ cao của hình vỏ hộp chữ nhật

Phương pháp:

*) Từ công thức S x q = (a + b) x 2 x h:

- Tìm độ cao theo dõi công thức:  h = S x q : [(a + b) x 2] = Sxq: (a + b) : 2;

- Tìm tổng chu vi lòng theo dõi công thức: (a + b) x 2 = Sxq : h.

*) Nếu biết diện tích S toàn phần tớ cũng thay cho vô công thức nhằm dò xét những đại lượng chưa chắc chắn.

Ví dụ: Cho hình vỏ hộp chữ nhật với diện tích S xung xung quanh là 217,5m2 và nửa chu vi mặt mũi lòng vày 14,5m. Tính độ cao của hình vỏ hộp chữ nhật cơ.

Bài giải

Chu vi mặt mũi lòng của hình vỏ hộp chữ nhật cơ là:

14,5 × 2 = 29 (m)

Chiều cao của hình vỏ hộp chữ nhật cơ là:

217,5 : 29 = 7,5 (m)

Đáp số: 7,5m

Dạng 3: Toán với điều văn (thường là dò xét diện tích S vỏ hộp, căn chống, thụi tường …)

Phương pháp: Cần xác lập coi diện tích S cần thiết dò xét là diện tích S xung xung quanh hoặc diện tích S toàn phần rồi vận dụng quy tắc tính diện tích S xung xung quanh hoặc diện tích S toàn phần.

Ví dụ: Một căn chống hình trạng vỏ hộp chữ nhật với chiều lâu năm 6m, chiều rộng lớn 48dm, độ cao 4m. Người tớ ham muốn quét tước vôi những tường ngăn xung xung quanh và trần của căn chống cơ. Hỏi diện tích S cần thiết quét tước vôi là từng nào mét vuông, biết tổng diện tích S những cửa ngõ vày 12m2 (biết rằng chỉ quét tước vôi phía bên trong phòng)?

Bài giải

Đổi 48dm = 4,8m

Diện tích xung xung quanh của căn chống cơ là:

(6 + 4,8) × 2 × 4 = 86,4 (m2)

Diện tích trần của căn chống cơ là:

6 × 4,8 = 28,8 (m2)

Diện tích cần thiết quét tước vôi là:

86,4 + 28,8 – 12 = 103,2 (m2)

Đáp số: 103,2m2


Trắc nghiệm Toán lớp 5 Diện tích xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật (có đáp án)

Câu 1: Diện tích xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật là tổng diện tích S tứ mặt mũi mặt của hình vỏ hộp chữ nhật. Đúng hoặc sai?

A. Đúng

B. Sai

Câu 2: Chọn đáp án chính nhất:

A. Muốn tính diện tích S xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật tớ lấy chu vi mặt mũi lòng nhân với độ cao (cùng đơn vị chức năng đo).

B. Muốn tính diện tích S toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật tớ lấy diện tích S xung xung quanh cùng theo với diện tích S nhì lòng.

C. Cả A và B đều sai

D. Cả A và B đều sai

Câu 3: Tính diện tích S xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật với chiều lâu năm 18cm, chiều rộng lớn 13cm và độ cao 9cm.

A. 279cm2

B. 558cm2

C. 792cm2

D. 2106cm2

Câu 4: Cho hình vỏ hộp chữ nhật với độ cao thấp như hình vẽ:

Bài tập dượt Diện tích xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật Toán lớp 5 với điều giải

Diện tích xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật là 275cm2. Đúng hoặc sai?

A. Đúng

B. Sai

Câu 5: Điền số phù hợp vô dù trống:

Hình vỏ hộp chữ nhật với chiều mềm 23dm, chiều rộng lớn 1,6m và độ cao 11,5dm. Diện tích toàn phần của hình vỏ hộp này đó là Bài tập dượt Diện tích xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật Toán lớp 5 với điều giải dm2.

Câu 6: Cho hình vỏ hộp chữ nhật với chiều rộng lớn 4,25cm, chiều lâu năm vội vàng 3 lượt chiều rộng lớn và dài thêm hơn độ cao 5cm. Tính diện tích S toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật cơ.

A. 317,6875cm2

B. 371,875cm2

C. 603,5cm2

D. 711,875cm2

Câu 7: Điều số phù hợp vô dù trống:

Cho hình vỏ hộp chữ nhật với diện tích S xung xung quanh là 425dm2, độ cao là 12,5dm.

Vậy chu vi mặt mũi lòng của hình vỏ hộp chữ nhật này đó là Bài tập dượt Diện tích xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật Toán lớp 5 với điều giải dm.

Xem tăng những bài bác Để học tập đảm bảo chất lượng Toán lớp 5 hoặc khác:

 • Giải Vở bài bác tập dượt Toán lớp 5
 • Giải bài bác tập dượt Cùng em học tập Toán lớp 5
 • Top 80 Đề thi đua Toán lớp 5 với đáp án

Săn SALE shopee mon 9:

 • Đồ người sử dụng tiếp thu kiến thức giá cực mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN,GIA SƯ DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề thi đua giành riêng cho nghề giáo và bài bác tập dượt vào cuối tuần, gia sư giành riêng cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã với phầm mềm VietJack bên trên Smartphone, giải bài bác tập dượt SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Shop chúng tôi free bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài bác Giải bài bác tập dượt Toán 5 | Để học tập đảm bảo chất lượng Toán 5 của Shop chúng tôi được biên soạn một trong những phần dựa vào cuốn sách: Giải Bài tập dượt Toán 5Để học tập đảm bảo chất lượng Toán 5 và bám sát nội dung sgk Toán lớp 5.

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web có khả năng sẽ bị cấm comment vĩnh viễn.

Xem thêm: hack tim tik tok