để truyền công suất điện p=40kw

Câu hỏi:

11/03/2023 1,992

D. 10 Ω.

Bạn đang xem: để truyền công suất điện p=40kw

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án đúng: D

Ta có: ΔPP=ΔUUΔP=2002000.40000=4kW

Mặt khác:ΔP=RP2U2R=ΔP.U2P2=4000.20002400002=10Ω

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một mối cung cấp O trừng trị sóng cơ xê dịch theo gót phương trình: u = 2cos(20πt + π/3) ( nhập cơ u (mm), t (s) ) sóng truyền theo gót đường thẳng liền mạch Ox với vận tốc ko thay đổi 1 (m/s). M là 1 trong điểm bên trên lối truyền cơ hội O một khoảng chừng 42,5 centimet. Trong khoảng chừng kể từ O cho tới M với từng nào điểm xê dịch lệch sóng π6 với nguồn?

A. 9

B. 4

C. 5

D. 8

Câu 2:

Một vật xê dịch điều hoà dọc từ trục Ox. Lúc vật ở li phỏng x =2 cm thì với véc tơ vận tốc tức thời v=π2cm/s và tốc độ a=π22 cm/s2. Biên phỏng A và tần số góc ω là

A. 2 cm; π rad/s.

B. trăng tròn cm; π rad/s.

C. 2 cm; 2π rad/s.

D. 22 cm; π rad/s.

Câu 3:

Đại lượng này tại đây của sóng ko dựa vào môi trường xung quanh truyền sóng?

A. Tốc phỏng truyền sóng.

B. Tần số, vận tốc truyền sóng và bước sóng.

C. Tần số.

D. Cách sóng.

Xem thêm: hai điện tích điểm nằm yên trong chân không tương tác với nhau một lực f

Câu 4:

Một vật xê dịch điều tiết với tần số góc ω=105 rad/s. Tại thời khắc t = 0, vật với li phỏng x = 2 centimet và với véc tơ vận tốc tức thời 2015cm/s. Phương trình xê dịch của vật là

A. x=4cos105t2π3cm.

B. x=2sin105t+π6cm.

C. x=4cos105t4π3cm.

D. x=4cos105t+π3cm.

Câu 5:

Con rung lắc lốc xoáy với lượng m = 2 kg xê dịch điều tiết theo gót phương ở ngang. Vận tốc vật có tính rộng lớn cực to là 0,6 m/s. Chọn thời khắc t = 0 khi vật qua loa địa điểm x = 32 cm và bên trên cơ thế năng bởi vì động năng tính chu kì xê dịch của con cái rung lắc và kích cỡ lực đàn hồi bên trên thời khắc t = π20s.

A. T = 0,628 s và F = 3 N.

B. T = 0,314 s và F = 3 N.

C. T = 0,314 s và F = 6 N.

D. T = 0,628 s và F = 6 N.

Câu 6:

Nguồn sóng ở O được truyền theo gót phương Ox. Trên phương này còn có nhị điểm Phường và Q xa nhau chừng PQ = 15 centimet. lõi tần số sóng là 10 Hz, vận tốc truyền sóng v = 40 cm/s, biên phỏng sóng ko thay đổi Khi truyền sóng và bởi vì 3 cm. Nếu bên trên thời khắc này cơ Phường với li phỏng 32 cm thì li phỏng bên trên Q có tính rộng lớn là:

A. 0 centimet.

B. 0,75 centimet.

C. 3 cm.

D. 1,5 centimet.

Câu 7:

Khoảng thời hạn nhanh nhất thân thuộc nhị thứ tự Wd = Wt  khi một vật xê dịch điều hoà là 0,05 s. Tần số xê dịch của vật là:

A. 2,5 Hz.

B. 3,75 Hz.

C. 5 Hz.

Xem thêm: 12h đêm con nít

D. 5,5 Hz.