đề tiếng việt lớp 3Bộ 200 Đề đua Tiếng Việt lớp 3 Học kì 1 & Học kì hai năm 2023 tinh lọc, sở hữu đáp án bám sát sách Kết nối trí thức, Cánh diều, Chân trời phát minh canh ty Giáo viên và cha mẹ nhận thêm tư liệu Đề đua Tiếng Việt lớp 3 kể từ ê canh ty học viên ôn luyện và đạt điểm trên cao trong những bài xích đua môn Tiếng Việt lớp 3.

Bạn đang xem: đề tiếng việt lớp 3

Top 200 Đề đua Tiếng Việt lớp 3 năm 2023 (có đáp án)

Xem demo Đề Tiếng Việt 3 KNTT Xem demo Đề Tiếng Việt 3 CTST Xem demo Đề Tiếng Việt 3 CD

Chỉ kể từ 150k mua sắm hoàn toàn cỗ đề đua Tiếng Việt lớp 3 cả năm (mỗi cỗ sách) bạn dạng word sở hữu điều giải chi tiết:

 • B1: gửi phí vô tk: 0711000255837 - NGUYEN THANH TUYEN - Ngân sản phẩm Vietcombank (QR)
 • B2: Nhắn tin cậy cho tới Zalo VietJack Official - nhấn vô đây nhằm thông tin và nhận đề thi
 • Top 30 Đề đua Giữa kì 1 Tiếng Việt lớp 3 năm 2023

  Xem đề thi

 • Top 30 Đề đua Học kì 1 Tiếng Việt lớp 3 năm 2023

  Xem đề thi

 • Top 30 Đề đua Giữa kì 2 Tiếng Việt lớp 3 năm 2023

  Xem đề thi

 • Top 30 Đề đua Học kì 2 Tiếng Việt lớp 3 năm 2023

  Xem đề thi

Bộ đề đua Tiếng Việt lớp 3 - Kết nối tri thức

- Đề đua Tiếng Việt lớp 3 Giữa kì 1

 • Đề đua Giữa kì 1 Tiếng Việt lớp 3 Kết nối tri thức

  Xem đề thi

- Đề đua Tiếng Việt lớp 3 Học kì 1

 • Đề đua Học kì 1 Tiếng Việt lớp 3 Kết nối trí thức sở hữu đáp án (4 đề)

  Xem đề thi

- Đề đua Tiếng Việt lớp 3 Giữa kì 2

 • Đề đua Giữa kì 2 Tiếng Việt lớp 3 Kết nối tri thức

  Xem đề thi

- Đề đua Tiếng Việt lớp 3 Học kì 2

 • Đề đua Học kì 2 Tiếng Việt lớp 3 Kết nối trí thức sở hữu đáp án (4 đề)

  Xem đề thi


Bộ đề đua Tiếng Việt lớp 3 - Cánh diều

- Đề đua Tiếng Việt lớp 3 Giữa kì 1

 • Đề đua Giữa kì 1 Tiếng Việt lớp 3 Cánh diều

  Xem đề thi

- Đề đua Tiếng Việt lớp 3 Học kì 1

 • Đề đua Học kì 1 Tiếng Việt lớp 3 Cánh diều sở hữu đáp án (4 đề)

  Xem đề thi

- Đề đua Tiếng Việt lớp 3 Giữa kì 2

 • Đề đua Giữa kì 2 Tiếng Việt lớp 3 Cánh diều

  Xem đề thi

- Đề đua Tiếng Việt lớp 3 Học kì 2

 • Đề đua Học kì 2 Tiếng Việt lớp 3 Cánh diều sở hữu đáp án (4 đề)

  Xem đề thi


Bộ đề đua Tiếng Việt lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

- Đề đua Tiếng Việt lớp 3 Giữa kì 1

 • Đề đua Giữa kì 1 Tiếng Việt lớp 3 Chân trời sáng sủa tạo

  Xem đề thi

- Đề đua Tiếng Việt lớp 3 Học kì 1

 • Đề đua Học kì 1 Tiếng Việt lớp 3 Chân trời phát minh sở hữu đáp án (4 đề)

  Xem đề thi

- Đề đua Tiếng Việt lớp 3 Giữa kì 2

 • Đề đua Giữa kì 2 Tiếng Việt lớp 3 Chân trời sáng sủa tạo

  Xem đề thi

- Đề đua Tiếng Việt lớp 3 Học kì 2

 • Đề đua Học kì 2 Tiếng Việt lớp 3 Chân trời phát minh sở hữu đáp án (4 đề)

  Xem đề thi

Xem demo Đề Tiếng Việt 3 KNTT Xem demo Đề Tiếng Việt 3 CTST Xem demo Đề Tiếng Việt 3 CD


Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 (cả phụ thân sách)

Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Học kì 1 (sách mới)

 • Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 1 (cả phụ thân sách)

 • Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 2 (cả phụ thân sách)

 • Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 3 (cả phụ thân sách)

 • Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 4 (cả phụ thân sách)

 • Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 5 (cả phụ thân sách)

 • Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 6 (cả phụ thân sách)

 • Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 7 (cả phụ thân sách)

 • Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 8 (cả phụ thân sách)

 • Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 9 (cả phụ thân sách)

 • Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 10 (cả phụ thân sách)

 • Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 11 (cả phụ thân sách)

 • Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 12 (cả phụ thân sách)

 • Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 13 (cả phụ thân sách)

 • Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 14 (cả phụ thân sách)

 • Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 15 (cả phụ thân sách)

 • Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 16 (cả phụ thân sách)

 • Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 17 (cả phụ thân sách)

 • Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 18 (cả phụ thân sách)

Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Học kì 2 (sách mới)

 • Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 19 (cả phụ thân sách)

 • Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần trăng tròn (cả phụ thân sách)

 • Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 21 (cả phụ thân sách)

 • Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 22 (cả phụ thân sách)

 • Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 23 (cả phụ thân sách)

 • Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 24 (cả phụ thân sách)

 • Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 25 (cả phụ thân sách)

 • Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 26 (cả phụ thân sách)

 • Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 27 (cả phụ thân sách)

 • Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 28 (cả phụ thân sách)

 • Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 29 (cả phụ thân sách)

 • Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 30 (cả phụ thân sách)

 • Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 31 (cả phụ thân sách)

 • Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 32 (cả phụ thân sách)

 • Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 33 (cả phụ thân sách)

 • Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 34 (cả phụ thân sách)

 • Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 35 (cả phụ thân sách)

Bài tập luyện hằng ngày lớp 3

 • Bài tập luyện Tiếng Việt lớp 3

 • Bài tập luyện Tiếng Việt lớp 3 Kết nối tri thức

 • Bài tập luyện Tiếng Việt lớp 3 Cánh diều

 • Bài tập luyện Toán lớp 3

 • Bài tập luyện Toán lớp 3 Kết nối tri thức

 • Bài tập luyện Toán lớp 3 Cánh diều

Ôn hè lớp 3 lên lớp 4

 • Ôn hè Tiếng Việt lớp 3 lên lớp 4
 • Ôn hè Toán lớp 3 lên lớp 4

Lời giải bài xích tập luyện môn Tiếng Việt lớp 3 sách mới:

 • (mới) Giải sgk Tiếng Việt lớp 3 (Kết nối tri thức)
 • (mới) Giải sgk Tiếng Việt lớp 3 (Chân trời sáng sủa tạo)
 • (mới) Giải sgk Tiếng Việt lớp 3 (Cánh diều)

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên ...

Đề đua Học kì 2 - Kết nối tri thức

Năm học tập 2023 - 2024

Môn: Tiếng Việt lớp 3

Thời gian ngoan thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn trị đề)

A. PHẦN KIỂM TRA ĐỌC: (10 điểm)

I. Đọc trở thành tiếng: (4 điểm)

- GV mang đến học viên bắt thăm hỏi phát âm một quãng văn bạn dạng trong những phiếu phát âm. Đảm bảo phát âm trúng vận tốc, thời hạn 3 – 5 phút/ HS.

-  Dựa vô nội dung bài xích phát âm, GV đặt điều thắc mắc nhằm học viên vấn đáp.

II. Đọc âm thầm và thực hiện bài xích tập: (6 điểm) 

Đọc đoạn văn sau:

CHUYỆN TRONG VƯỜN

Cây hoa giấy tờ và cây táo con cái nằm trong sinh sống vô một quần thể vườn. Mùa xuân cho tới, cây hoa giấy tờ đâm chồi, nảy lộc. Hàng trăm hoa lá giấy tờ nở đỏ lòm rực cả một góc vườn. Còn cây táo thì vẫn đứng lặng lẽ, thân thiết cành trơ trụi, nứt nẻ.

Cây hoa giấy tờ phát biểu :

- Táo ơi! Cậu đã từng xấu xí quần thể vườn này. Cậu nên lên đường ngoài điểm trên đây nhằm lấy vị trí mang đến tớ trổ hoa.

Cây táo con cái vẫn nép bản thân, yên lặng. Ít lâu sau, nó chính thức nẩy các chiếc lá tròn trĩnh, bóng láng. Rồi cây táo nở hoa, mùi hương thơm tho phảng phất nhẹ nhõm vô gió máy. Thoáng chốc, hoa tàn và kết trở thành những trái ngược táo nhỏ blue color. Đầu ngày thu, những trái ngược táo lớn, chín vàng. Một hôm, nhì ông con cháu công ty vườn lên đường đi dạo. Ông với tay trẩy mang đến con cháu bao nhiêu trái ngược táo. Cô bé bỏng ăn và luôn luôn mồm tuyên dương ngon. Cây hoa giấy tờ buồn trong khi thấy không có bất kì ai nhằm ý cho tới bản thân.

Cây táo nghiêng nghiền lá xanh rì, âm thầm thì yên ủi các bạn :

- quý khách hàng chớ buồn! Hai tất cả chúng ta từng người một việc. Tôi dưng trái ngược ngon nhằm từng người

thưởng thức. Còn các bạn thì mang đến sắc hoa và bóng đuối.

Giờ thì cây hoa giấy tờ tiếp tục hiểu.

(Theo Thành Tuấn)

Khoanh tròn trĩnh vô vần âm trước ý vấn đáp đúng:

Câu 1: Câu văn này mô tả vẻ đẹp mắt của cây hoa giấy? (0,5 điểm)

A. Mùa xuân cho tới, cây hoa giấy tờ đâm chồi, nảy lộc.

B. Mưa phùn thực hiện để lá cây trái mướt, tươi tốt.

C. Hàng trăm hoa lá giấy tờ nở đỏ lòm rực cả một góc vườn.

Câu 2: Mùa xuân, cây táo như vậy nào?(0,5 điểm)

A. Thân cành trơ trụi, nứt nẻ.

B. Đâm chồi, nảy các chiếc lá không nhiều.

C. Nở đi ra những hoa lá sở hữu mùi hương thơm tho nhè nhẹ nhõm.

Câu 3: Câu hoa giấy tờ tiếp tục phát biểu gì với cây táo sau thời điểm thấy vẻ bên ngoài của cây táo? (0,5 điểm)

A. Cậu đã từng mang đến quần thể vườn thêm thắt tươi tắn đẹp mắt.

B. Cậu thực hiện xấu xí quần thể vườn, lên đường nơi khác mang đến tớ nở hoa.

C. Cậu thực hiện mang đến quần thể vườn thêm thắt chật hẹp.

Câu 4:  Sau trong khi thấy nhì ông con cháu ko nhằm ý gì cho tới bản thân, cây hoa giấy tờ tiếp tục cảm nhận thấy như vậy nào? (0,5 điểm)

A. Nó cảm nhận thấy hạnh phúc.

B. Nó cảm nhận thấy buồn buồn bực.

C. Nó cảm nhận thấy lo ngại.

Câu 5: Viết 1 – 2 câu nêu tâm trí của em về hành vi, việc thực hiện của cây táo? (1 điểm)

........................................................................................................

........................................................................................................

Câu 6: Em rút đi ra bài học kinh nghiệm gì cho chính bản thân mình kể từ mẩu truyện trên? (1 điểm)

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

Câu 7: Tìm một cặp kể từ ngữ sở hữu nghĩa như thể nhau vô bài xích phát âm.(0,5 điểm)

........................................................................................................

Câu 8: Chỉ đi ra những câu khiến cho được dùng vô bài xích phát âm. (0,5 điểm)

........................................................................................................

Câu 9:Chọn vết nhì chấm hoặc vết phẩy thay cho mang đến dù vuông trong khúc văn tiếp sau đây.(1 điểm)

Xem thêm: hint otp là gì

       Trong rừng hoa mái ấm bà em□bà trồng thật nhiều loại hoa như□hoa giấy□hoa hồng□ hoa mai□hoa mươi giờ□hoa huệ...Ngoài ra□bà còn trồng thêm 1 vài ba cây ăn trái ngược □ cây táo □ cây ổi □ cây mãng cầu và cây mít.

B. PHẦN KIỂM TRA VIẾT: (10 điểm)

1. Nghe – viết (4 điểm)

Hoa thiên lí

     Thiên lí là 1 cây chão leo dằng dịt. Hoa nở trở thành từng chùm ở nách lá, nụ hoa blue color lục, khi hoa nở làm nên màu vàng rất rất nhẹ nhõm (màu thiên lí). Hương thơm tho lan vô đêm tối và sáng sủa sớm. Khoảng đầu hè cho tới thân thiết thu là mùa hoa thiên lí nở. Sang nhộn nhịp, cây rụng lá rồi bị tiêu diệt những cành nhỏ, chỉ từ thân thiết chủ yếu và gốc cây vẫn sinh sống. Tháng nhì mon phụ thân thường niên, kể từ gốc cây và thân thiết chủ yếu thiên lí lại nảy chồi rồi trở nên tân tiến.

 (Lê Linh)

2. Luyện tập (6 điểm)

Viết đoạn văn cụt (8 – 10 câu) kể lại chuyến đi dạo của em cho tới tham ô quan lại một cảnh quan của tổ quốc tớ.

Gợi ý:

- Giới thiệu về chuyến hành trình ê. 

- Giới thiệu khái quát về cảnh quan nhưng mà em tiếp tục cho tới tham ô quan lại.

- Nêu Điểm lưu ý nổi trội của cảnh quan.

- Nêu cảm tưởng của em về cảnh quan.

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên ...

Đề đua Học kì 2 - Cánh diều

Năm học tập 2023 - 2024

Môn: Tiếng Việt lớp 3

Thời gian ngoan thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn trị đề)

A. PHẦN KIỂM TRA ĐỌC: (10 điểm)

I. Đọc trở thành tiếng: (4 điểm)

- GV mang đến học viên bắt thăm hỏi phát âm một quãng văn bạn dạng trong những phiếu phát âm. Đảm bảo phát âm trúng vận tốc, thời hạn 3 – 5 phút/ HS.

-  Dựa vô nội dung bài xích phát âm, GV đặt điều thắc mắc nhằm học viên vấn đáp.

II. Đọc âm thầm và thực hiện bài xích tập: (6 điểm) 

Đọc đoạn văn sau:

NGÔ QUYỀN ĐẠI PHÁ QUÂN NAM HÁN

     Ngô Quyền quê quán ở Đường Lâm (Ba Vì, Hà Thành ngày nay), thực hiện nha tướng mạo mang đến Dương Đình Nghệ, được Dương Đình Nghệ gả đàn bà mang đến, lại mang đến quyền quản lý Ái Châu (Thanh Hoá ngày nay).

     Tháng Ba năm Đinh Dậu (937), Dương Đình Nghệ bị con cái nuôi là Kiều Công Tiễn làm thịt bị tiêu diệt.Tháng Chạp năm ấy, Ngô Quyền kéo quân kể từ Ái Châu đi ra chất vấn tội Kiều Công Tiễn. Kiều Công Tiễn hoảng hốt, sai sứ thanh lịch cầu cứu giúp quân Nam Hán (Trung Quốc). Vua Nam Hán ham muốn nhân việt nam sở hữu loàn nhưng mà rước quân lấn chiếm, bèn sai con cái út ít là Hoằng Thao rước thiệt nhiều phi thuyền, theo đòi sông Bạch Đằng tiến bộ vô việt nam.

      hiểu tin cậy, Ngô Quyền với mọi tướng mạo bàn lược mưu mẹo. Ôngliền sai rước cọc đóng góp xuống nhì mặt mày bờ cửa ngõ sông. Khi nước triều lên, Ngô Quyền sai quân rước thuyền nhẹ nhõm đi ra khiêu chiến rồi fake thất bại nhằm dụ địch xua đuổi theo đòi. Quả nhiên Hoằng Thao trúng kế tiếp. Khi phi thuyền lọt được vào vùng cắm cọc, đợi cho tới khi nước triều rút, cọc nhô dần dần lên, Ngô Quyền bèn tung quân, liều lĩnh bị tiêu diệt nhưng mà tấn công. Quân Hoằng Thao bị rối loàn, nước triều lại xuống cấp, thuyền vướng cọc nhưng mà lật úp, quân sĩ bị tiêu diệt cho tới quá nửa. Ngô Quyền quá thắng xua đuổi tấn công, bắt và làm thịt được Hoằng Thao. Vua Nam Hán được tin cậy, thương khóc mãi rồi thu nhặt tàn binh của Hoằng Thao còn còn lại và rút về.Ngô Quyền tiếp tục làm tan cả trăm vạn quân của Hoằng Thao, dựng nước và xưng vương vãi, khiến cho giặc phương Bắc cần lúng túng, không đủ can đảm léo hánh cho tới việt nam.

Khoanh tròn trĩnh vô vần âm trước ý vấn đáp đúng:

Câu 1: Ngô Quyền sở hữu quan hệ ra sao với Dương Đình Nghệ? (0,5 điểm)

A. Con trai ruột.

B. Con trai nuôi.

C. Con rể.

Câu 2: Vì sao Ngô Quyền kéo quân lên đường chất vấn tội Kiều Công Tiễn? (0,5 điểm)

A. Vì Kiều Công Tiễn thực hiện loại gián điệp cùng nước Nam Hán.

B. Vì Kiều Công Tiễn làm thịt phụ vương nuôi của tôi.

C. Vì Kiều Công Tiễn làm thịt phụ vương ruột của tôi.

Câu 3: Ngô Quyền tiếp tục suy nghĩ đi ra mưu mẹo gì nhằm tiêu xài khử đại quân Nam Hán? (0,5 điểm)

A. Ông đem phi thuyền của nước bản thân lên đường tấn công quân Nam Hán.

B. Ông sử dụng kế cắm cọc mộc đầu nhọn xuống điểm xung yếu ở sông Bạch Đằng, khi thủy triều rút cọc tiếp tục đâm thủng thuyền giặc.

C. Ông sai binh lính sử dụng những thanh mộc đầu nhọn phi vô những phi thuyền của quân Nam Hán vô đêm tối.

Câu 4: Cuộc kungfu tiếp tục ra mắt và thắng lợi như vậy nào? (0,5 điểm)

A. Quân Nam Hán quá thắng rước những phi thuyền của tôi tiến bộ vô việt nam, quân tớ bị đàn áp nên đành rút quân.

B. Quân Nam Hán đoán được ý trang bị của Ngô Quyền nên đành rút quân về nước.

C. Quân Nam Hán trúng kế tiếp của Ngô Quyền, thất bại thảm hoảng hốt, quân tớ dành riêng thắng lợi vang lừng.

Câu 5: Qua mẩu truyện bên trên, em thấy Ngô Quyền là kẻ như vậy nào? (1 điểm)

........................................................................................................

........................................................................................................

Câu 6: Cuộc chiến này còn có chân thành và ý nghĩa ra sao so với nước ta? (1 điểm)

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

Câu 7:  Viết lại những thương hiệu riêng rẽ sở hữu vô bài xích phát âm và phân bọn chúng trở thành 2 loại sau (0,5 điểm)

- Tên người:.........................................................................................

- Tên riêng rẽ địa lí:...................................................................................

Câu 8:Tìm 5 kể từ ngữ chỉ hoạt động và sinh hoạt vô bài xích phát âm bên trên.(0,5 điểm)

Câu 9:Đặt một câu sở hữu dùng kể từ ngữ em vừa vặn tìm kiếm ra ở câu 8.(1 điểm)

B. PHẦN KIỂM TRA VIẾT: (10 điểm)

1. Nghe – viết (4 điểm)

Quà của đồng nội

Khi trải qua những cánh đồng xanh rì, các bạn sở hữu ngửi thấy mùi hương thơm tho đuối của bông lúa non ko ? Trong dòng sản phẩm vỏ xanh rì ê, sở hữu một giọt sữa Trắng thơm tho, phảng phất mùi vị ngàn cây cỏ. Dưới tia nắng, giọt sữa từ từ nhộn nhịp lại, bông lúa càng ngày càng cong xuống, nặng nề vì như thế hóa học quý trong sáng của trời.Đợi đến thời điểm vừa vặn nhất, người tớ gặt đem về. 

(Thạch Lam)

2. Luyện tập (6 điểm)

Viết một bức thư cụt cho 1 người các bạn quốc tế nhằm thích nghi và tỏ bày lòng thân thiết ái của em với các bạn.

Gợi ý:

- Về hình thức: Bức thư cần phải có vị trí, tháng ngày, năm, điều đầu thư, điều cuối thư, kí thương hiệu.

- Về nội dung:

+ Em tự động ra mắt về phần mình.

+ Lí tự viết lách thư.

+ Bày tỏ lòng thân thiết ái của em dành riêng cho chính mình.

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên ...

Đề đua Học kì 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Năm học tập 2023 - 2024

Môn: Tiếng Việt lớp 3

Thời gian ngoan thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn trị đề)

A. PHẦN KIỂM TRA ĐỌC: (10 điểm)

I. Đọc trở thành tiếng: (4 điểm)

- GV mang đến học viên bắt thăm hỏi phát âm một quãng văn bạn dạng trong những phiếu phát âm. Đảm bảo phát âm trúng vận tốc, thời hạn 3 – 5 phút/ HS.

-  Dựa vô nội dung bài xích phát âm, GV đặt điều thắc mắc nhằm học viên vấn đáp.

II. Đọc âm thầm và thực hiện bài xích tập: (6 điểm) 

Đọc đoạn văn sau:

SỰ TÍCH HOA CÚC TRẮNG

Ngày xưa sở hữu một cô bé bỏng sinh sống nằm trong u vô một túp lều giành giật dột nát nhừ tuy nhiên ê là 1 bé bỏng gái vô nằm trong hiếu hạnh. Thật rủi ro u của cô ấy bé bỏng lại bị dịch rất rất nặng nề tuy nhiên vì như thế mái ấm túng nên ko sở hữu chi phí mua sắm dung dịch trị, và cô bé bỏng vô nằm trong buồn buồn bực.

Một lượt đang được ngồi khóc mặt mày đàng đột nhiên sở hữu một ông lão trải qua thấy kỳ lạ bèn chớ lại chất vấn. Khi biết sự tình ông già cả phát biểu với cô bé:

- Cháu hãy vô rừng và cho tới mặt mày gốc cây cổ thụ lớn nhất vô rừng hái lấy một hoa lá có một không hai bên trên ê. Bông hoa ấy sở hữu từng nào cánh thì u con cháu sinh sống được do đó ngày.

Cô bé bỏng ngay tắp lự vô rừng và rất rất lâu sau mới nhất nhìn thấy hoa lá Trắng ê. Phải trở ngại lắm cô mới nhất trèo lên được nhằm lấy hoa lá, tuy nhiên khi kiểm điểm có duy nhất một cánh, hai cánh, ba cánh tứ cánh. Chỉ sở hữu tứ cánh hoa là sao chứ? Chẳng nhẽ u cô chỉ sinh sống được do đó ngày thôi sao? 

Không đành lòng cô ngay tắp lự sử dụng tay xé nhẹ nhõm dần dần từng cánh hoa rộng lớn trở thành những cánh hoa nhỏ và hoa lá cũng theo đòi này mà nhiều cánh dần dần lên nhiều đến mức độ không thể kiểm điểm được nữa. Từ ê thế gian gọi hoa lá ấy là hoa lá cúc Trắng nhằm nói tới lòng hiếu hạnh của cô ấy bé bỏng ê giành riêng cho u bản thân.

Khoanh tròn trĩnh vô vần âm trước ý vấn đáp đúng:

Câu 1: Cô bé bỏng sở hữu yếu tố hoàn cảnh sinh sống như vậy nào? (0,5 điểm)

A. Cô bé bỏng sinh sống với u vô cảnh túng nàn.

B. Cô bé bỏng sinh sống với phụ huynh vô sang chảnh, trang trọng.

C. Cô bé bỏng không cha mẹ, sinh sống ở ven đàng.

Câu 2: Ông lão tiếp tục phát biểu gì với cô bé bỏng sau thời điểm biết sự tình? (0,5 điểm)

A. Ông lão bảo cô hái những hoa lá bên trên gốc cây cổ thụ lớn nhất vô rừng, số cánh hoa tiếp tục ứng với số ngày u cô bé bỏng sinh sống.

B. Ông lão bảo cô chỉ hái một hoa lá có một không hai bên trên gốc cây cổ thụ lớn nhất vô rừng, số cánh hoa tiếp tục ứng với số ngày u cô bé bỏng sinh sống.

C. Ông lão bảo cô chỉ việc hái hoa lá có một không hai bên trên gốc cây cổ thụ vô rừng, số cánh hoa tiếp tục ứng với số ngày u cô bé bỏng sinh sống.

Câu 3: Vì sao cô bé bỏng lại xé từng cánh hoa rộng lớn trở thành những cánh hoa nhỏ? (0,5 điểm)

A. Vì cô bé bỏng suy nghĩ hoa lá nhiều cánh nhỏ tiếp tục đẹp lung linh hơn.

B. Vì cô bé bỏng suy nghĩ hoa lá nhiều cánh nhỏ tiếp tục kéo dãn được sự sinh sống của u.

C. Vì cô bé bỏng suy nghĩ hoa lá nhiều cánh nhỏ là hoa lá quan trọng nhất nhằm dành riêng tặng u.

Câu 4: Theo em, hoa lá cúc Trắng hình tượng mang đến điều gì trải qua câu truyện trên? (0,5 điểm)

A. Biểu tượng của sự tinh khiết, cao quý của một người đàn bà.

B. Biểu tượng của việc sinh sống, là sự hiếu hạnh của những người con cái so với u.

C. Biểu tượng của tình thương vĩnh cửu.

Câu 5: Thông điệpđược gửi gắm là gì?(1 điểm)

........................................................................................................

........................................................................................................

Câu 6: Trong cuộc sống thường ngày, em thể hiện tại sự hiếu hạnh so với người thân trong gia đình vô mái ấm gia đình tự những cơ hội nào? (1 điểm)

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

Câu 7: Tìm 5 kể từ ngữ chỉ Điểm lưu ý được dùng vô mẩu truyện bên trên. (0,5 điểm)

........................................................................................................

Câu 8: Tìm kể từ ngữ sở hữu trái ngược nghĩa với những kể từ sau: buồn bã, khó khăn.(0,5 điểm)

........................................................................................................

Câu 9: Đặt một câu sở hữu hình hình họa đối chiếu về huê hồng.(1 điểm)

........................................................................................................

B. PHẦN KIỂM TRA VIẾT: (10 điểm)

1. Nghe – viết (4 điểm)

Cây gạo

Mùa xuân, cây gạo gọi cho tới từng nào là chim ríu rít. Từ xa thẳm nom lại, cây gạo lừng lững như 1 tháp đèn to con. Hàng ngàn hoa lá là hàng trăm ngàn ngọn lửa hồng tươi tắn. Hàng ngàn búp nõn lá, hàng trăm ngàn ánh nến vô xanh rì. Tất cả đều lóng lánh, lung linh vô nắng nóng. Chào mồng, cà cưỡng, sáo đen kịt,...đàn đàn lũ lũ cất cánh lên đường cất cánh về, lượn lên lượn xuống.

 (Theo Vũ Tú Nam)

2. Luyện tập (6 điểm)

Viết đoạn văn cụt (8 – 10 câu) nêu tình thân, xúc cảm của em với anh hùng em yêu thương quí vô một mẩu truyện tiếp tục học tập.

Gợi ý:

- Giới thiệu anh hùng em yêu thương quí.

- Nêu lí tự em yêu thương quí anh hùng ê.
Lưu trữ: Đề đua Tiếng Việt lớp 3 (sách cũ)

Xem thêm thắt đề đua những môn học tập lớp 3 tinh lọc, sở hữu đáp án hoặc khác:

 • Đề đua Toán lớp 3
 • Đề đua Tiếng Anh 3
 • Đề đua Tin học tập lớp 3

Xem demo Đề Tiếng Việt 3 KNTT Xem demo Đề Tiếng Việt 3 CTST Xem demo Đề Tiếng Việt 3 CD

Đã sở hữu điều giải bài xích tập luyện lớp 3 sách mới:

 • (mới) Giải bài xích tập luyện Lớp 3 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài xích tập luyện Lớp 3 Chân trời sáng sủa tạo
 • (mới) Giải bài xích tập luyện Lớp 3 Cánh diều

Đã sở hữu tiện ích VietJack bên trên Smartphone, giải bài xích tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Cửa Hàng chúng tôi không lấy phí bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài xích Đề đua Tiếng Việt 3 sở hữu đáp án được biên soạn bám sát nội dung công tác Tiếng Việt lớp 3.

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web có khả năng sẽ bị cấm comment vĩnh viễn.
Giải bài xích tập luyện lớp 3 những môn học

Xem thêm: 1j bằng bao nhiêu mj