để leo lên một bức tường bác nam

Gọi độ cao của bức tường chắn là x (mét) (x > 0).

Vì cái thang cao hơn nữa tường 1 m nên độ cao của cái thang là x + 1 (m).

Bạn đang xem: để leo lên một bức tường bác nam

Khi tê liệt để ý Hình 33a tao thấy, AC = x, AB = x + 1, tam giác ABC vuông bên trên C, vận dụng toan lý Pythagore tao có: AB2 = AC2 + BC2

Suy ra: BC2 = AB2 – AC2 = (x + 1)2 – x2 = 2x + 1 BC=2x+1  (m).

Quan sát Hình 33b, tao thấy độ cao bức tường chắn không bao giờ thay đổi nên DG = x (m).

Khi chưng Nam dịch trả chân thang nhập ngay gần tường thêm thắt 0,5 m thì GE = BC – 0,5.

Suy rời khỏi GE=2x+10,5   (m)

Lại đem tam giác DGE vuông bên trên G nên tao có:tanDEG^=DGGE

DEG^=60° , DG = x, GE=2x+10,5

Do đó: x2x+10,5=tan60°=3

Suy ra: x=32x+10,5

Xem thêm: 12h đêm con nít

x=32x+132

   32x+1=x+32(1)

Bình phương nhị vế của (1) tao được: 32x+1=x+322

6x+3=x2+3x+34

x2+36x94=0

x=63+4812324,7x=634812320,5

  Do x > 0 nên x 4,7 là độ quý hiếm thỏa mãn nhu cầu.

Xem thêm: đại cáo bình ngô lớp 10 cánh diều

Vậy bức tường chắn cao khoảng tầm 4,7 m.

Câu 2:

Một người đứng ở điểm A bên trên bờ sông rộng lớn 300 m, chèo thuyền cho tới địa điểm D, tiếp sau đó chạy cỗ cho tới địa điểm B cơ hội C một khoảng tầm 800 m như Hình 34. Vận tốc chèo thuyền là 6 km/h, véc tơ vận tốc tức thời chạy cỗ là 10 km/h và fake sử véc tơ vận tốc tức thời làn nước ko đáng chú ý. Tính khoảng cách từ vựng trí C cho tới D, biết tổng thời hạn người tê liệt chèo thuyền và chạy cỗ kể từ A cho tới B là 7,2 phút.

Một người đứng ở điểm A bên trên bờ sông rộng lớn 300 m, chèo thuyền cho tới địa điểm D, tiếp sau đó chạy cỗ cho tới địa điểm B cơ hội C (ảnh 1)