để làm việc với báo cáo chọn đối tượng nào trong bảng chọn đối tượng

Câu hỏi:

14/01/2022 26,662

Bạn đang xem: để làm việc với báo cáo chọn đối tượng nào trong bảng chọn đối tượng

D. Reports

Đáp án chủ yếu xác

Trả lời:

verified

Giải vì thế Vietjack

Để thao tác làm việc với report, lựa chọn Reports nào là nhập bảng lựa chọn đối tượng người sử dụng. Để tạo ra thời gian nhanh một report tao thực hiện: người sử dụng thuật sĩ tạo ra report và tiếp sau đó sửa thay đổi design report được tạo nên ở bước bên trên.

Đáp án: D

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Báo cáo thông thường được dùng để:

A. Thể hiện nay được sự đối chiếu và tổ hợp vấn đề kể từ những group dữ liệu 

B. Trình bày nội dung văn phiên bản theo dõi hình mẫu quy định 

C. A và B đều đúng 

D. A và B đều sai

Câu 2:

Giả sử bảng HOCSINH bao gồm sở hữu những ngôi trường MAHS, HOTEN, DIEM. LOP. Muốn hiển thị vấn đề điểm tối đa của từng lớp nhằm dùng lâu lâu năm, nhập Access tao dùng đối tượng người sử dụng nào là trong những đối tượng người sử dụng sau?

A. Reports 

B. Queries 

C. Forms 

D. Tables

Câu 3:

Khi ham muốn sửa thay đổi design report, tao lựa chọn report rồi nháy nút:

A. Lý thuyết và trắc nghiệm Tin học tập 12 sở hữu đáp án       

B.Lý thuyết và trắc nghiệm Tin học tập 12 sở hữu đáp án  

Xem thêm: get on with nghĩa là gì

C. Lý thuyết và trắc nghiệm Tin học tập 12 sở hữu đáp án       

D.Lý thuyết và trắc nghiệm Tin học tập 12 sở hữu đáp án

Câu 4:

Với report, tao ko thể thực hiện được việc gì trong mỗi việc sau đây?

A. Chọn ngôi trường đi vào báo cáo 

B. Lọc những phiên bản ghi thỏa mãn nhu cầu một ĐK nào là đó 

C. Gộp group dữ liệu 

D. Ba trí report và lựa chọn loại trình bày

Câu 5:

Khi report đang được ở chính sách design, rất có thể nháy nút nào là nhằm coi sản phẩm của báo cáo?

A.Lý thuyết và trắc nghiệm Tin học tập 12 sở hữu đáp án   

B. Lý thuyết và trắc nghiệm Tin học tập 12 sở hữu đáp án      

C.Lý thuyết và trắc nghiệm Tin học tập 12 sở hữu đáp án      

D.Lý thuyết và trắc nghiệm Tin học tập 12 sở hữu đáp án 

Câu 6:

Khi cần phải in ấn tài liệu theo dõi một hình mẫu mang lại trước, cần dùng đối tượng: 

A. Báo cáo 

B. Bảng 

C. Mẫu hỏi 

D. Biểu mẫu

TÀI LIỆU VIP VIETJACK