đầu o của một sợi dây đàn hồi nằm ngang

Câu hỏi:

09/04/2023 2,043

B. xM = 0.

Bạn đang xem: đầu o của một sợi dây đàn hồi nằm ngang

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án đúng: B

v=st=22=1m/sλ=vf=12=0,5m

Ta có:

uO=3cos4πtπ2cmuM=3cos4πtπ22π.2,50,5=3cos4πtπ2

Tại t=2suM=0

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Biết trộn ban sơ của một vật giao động điều tiết, tao xác lập được:

A. Quỹ đạo giao động.

B. Cách kích ứng giao động.

C. Chu kỳ và tình trạng giao động.

D. Chiều hoạt động của vật khi ban sơ.

Câu 2:

Một con cái rung lắc xoắn ốc giao động với biên chừng 6 centimet. Xác lăm le li chừng của vật nhằm thế năng của vật vị 13 động năng của chính nó.

A. ± 32cm.

B. ± 3 centimet.

C. ± 2 centimet.

D. ± 1 centimet.

Câu 3:

Một vật giao động điều tiết với phương trình x = 4cos πt (cm). Thời gian dối sớm nhất nhằm vật cút từ vựng trí thăng bằng cho tới địa điểm sở hữu li chừng x = 2 centimet là

A. 0,06 s.

B.16  (s).

Xem thêm: suy nghĩ của em về hiện tượng vứt rác bừa bãi

C. 0,7 s.

D. 112  (s).

Câu 4:

Hai con cái rung lắc đơn có tính lâu năm không giống nhau 22 centimet giao động ở và một điểm. Sau và một khoảng chừng thời hạn con cái rung lắc loại nhất triển khai được 30 giao động, con cái rung lắc loại nhị triển khai được 36 giao động. Độ lâu năm những con cái rung lắc là:

A. l1 = 88; l2 = 110 centimet.

B. l1 = 78cm; l2 = 110 centimet.

C. l1 = 72cm; l2 = 50 centimet.

D. l1 = 50cm; l2 = 72 centimet.

Câu 5:

Một hóa học điểm giao động điều tiết với biên chừng A, chu kì T. Tốc chừng khoảng hóa học điểm nhập một chu kì là

A. 9A2T.

B. 4AT.

C. 3A2T.

D. 6AT.

Câu 6:

Một vật triển khai mặt khác 4 giao động điều tiết nằm trong phương, nằm trong tần số sở hữu những phương trình: x1 = 3sin(πt + π) cm; x2 = 3cos(πt) cm; x3 = 2sin(πt + π) cm; x4 = 2cos(πt) centimet. Hãy xác lập phương trình giao động tổ hợp của vật:

A. x = 5cos(πt + π2) centimet.

B. x = 52cos(πt + π4) centimet.

C. x = 5cos(πt + π2) centimet.

Xem thêm: vì sao khi pha chế dung dịch dinh dưỡng cần phải có đủ 14 nguyên tố thiết yếu cho cây

D. x = 5cos(πt - π4) centimet.