đáp án vở bài tập toán lớp 4

Bạn đang xem: đáp án vở bài tập toán lớp 4

Giải vở bài bác luyện Toán lớp 4

CHƯƠNG 2. BỐN PHÉP TÍNH VỚI CÁC SỐ TỰ NHIÊN. HÌNH HỌC

1. Đặt tính rồi tính:

525945 : 7

489690 : 8

379075 : 9

2. Viết số phù hợp vô dù trống:

Tổng nhì số

7528

52 718

425 763

Hiệu nhì số

2436

3544

63 897

Số lớn

Số bé

3. Có 2 kho rộng lớn, từng kho chứa chấp 14 580 kilogam gạo và 1 kho nhỏ nhắn chứa chấp 10 350 kilogam gạo. Hỏi khoảng từng kho chứa chấp từng nào ki–lô–gam  gạo?

Bài giải:

1.

2.

Tổng nhì số

7528

52 718

425 763

Hiệu nhì số

Xem thêm: fe oh 3 + hcl

2436

3544

63 897

Số lớn

4982

28 131

244 830

Số bé

2546

24 587

180 933

3.

Bài giải

Số gạo vô 2 kho rộng lớn là:

14580 × 2 = 29160 (kg)

Trung bình số gạo đem trong những kho là:

(29160 + 10350) :3 = 13170 (kg)

Đáp số: 13170 (kg)

Giaibaitap.me

Bài tiếp theo

Gửi bài bác luyện cần thiết giải - Nhận vấn đáp vô 10 phút

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em bắt gặp nên là gì ?

Xem thêm: trầm tính là gì

Hãy viết lách cụ thể hùn Giaibaitap.bầm

Xem thêm thắt những môn không giống - Lớp 4: