đặc điểm nào sau đây không phải là đặc điểm của nền kinh tế tri thức

Câu 435936: Đặc điểm này tại đây không phải là Điểm lưu ý của nền kinh tế tài chính tri thức?

A. Trong cơ cấu tổ chức kinh tế tài chính, công ty là hầu hết.

Bạn đang xem: đặc điểm nào sau đây không phải là đặc điểm của nền kinh tế tri thức

B. Trong cơ cấu tổ chức kinh tế tài chính, công nghiệp là hầu hết.

C. Trong cơ cấu tổ chức làm việc, người công nhân học thức là hầu hết.

D. Dựa bên trên học thức, kinh nghiệm, technology cao.

Phương pháp giải:

Kiến thức bài bác 1 – Cuộc cách mệnh và khoa học tập technology hiện nay đại

 • Đáp án : B

  (0) bình luận (0) điều giải

  Giải chi tiết:

  Xem thêm: kể lại một sự việc có thật liên quan đến một nhân vật lịch sử

  Nền kinh tế tài chính học thức sở hữu Điểm lưu ý là:

  - Dịch Vụ Thương Mại cướp tỉ trọng hầu hết vô cơ cấu tổ chức kinh tế

  - Công nhân học thức là căn nhà yếu

  - Phát triển dựa vào học thức, kinh nghiệm, technology cao

  => loại A, C, D

  Nhận ấn định vô cơ cấu tổ chức nền kinh tế tài chính học thức, công nghiệp là hầu hết là sai

  Xem thêm: bài tập hình thang

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 11 bên trên Tuyensinh247.com. Cam kết canh ty học viên lớp 11 học tập đảm bảo chất lượng, trả trả ngân sách học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.