cường độ điện trường tạo bởi một điện tích điểm cách nó 2cm

Câu hỏi:

06/10/2019 76,526

B. 1 centimet.

Bạn đang xem: cường độ điện trường tạo bởi một điện tích điểm cách nó 2cm

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án: B

Ta với biểu thức độ mạnh năng lượng điện trường: E=kQr2

Cường phỏng năng lượng điện ngôi trường tạo nên vì thế một năng lượng điện điểm cơ hội nó 2 centimet vì thế 10^5 V/m (ảnh 1)

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một năng lượng điện test bịa bên trên điểm với độ mạnh năng lượng điện ngôi trường 0,16 V/m. Lực ứng dụng lên năng lượng điện bại vì thế 2.10-4 N. Độ rộng lớn của năng lượng điện bại là

A. 1,25.10-4 C

B. 8.10-2 C

C. 1,25.10-3 C

D. 8.10-4 C

Câu 2:

Có nhì năng lượng điện q1= 2.10-6 C, q2 = - 2.10-6 C, bịa bên trên nhì điểm A, B vô chân ko và xa nhau chừng một khoảng chừng 6cm. Một năng lượng điện q3= 2.10-6 C, bịa bên trên M phía trên đàng trung trực của AB, cơ hội AB một khoảng chừng 4 centimet. Độ rộng lớn của lực năng lượng điện vì thế nhì năng lượng điện q1 và q2 ứng dụng lên năng lượng điện q3

A. 14,40N

B. 17,28 N

C. trăng tròn,36 N

D. 28,80N

Câu 3:

Hai năng lượng điện q1 = - 4.10-8C và q2 = 4.10-8C bịa bên trên nhì điểm A và B xa nhau chừng 4cm vô không gian. Lực ứng dụng lên năng lượng điện q = 2.10-9C bịa bên trên điểm M cơ hội A 4cm, cơ hội B 8cm là

A. 6,75.10-4N

B. 1,125. 10-3N

Xem thêm: gia đình em đã thực hiện nghĩa vụ gì và được hưởng những quyền lợi gì từ ngân sách nhà nước

C. 5,625. 10-4N

D. 3,375.10-4N

Câu 4:

Một năng lượng điện điểm q=10-7C bịa vô năng lượng điện ngôi trường của năng lượng điện điểm Q, Chịu đựng ứng dụng của lực F=3.10-3N. Cường phỏng năng lượng điện ngôi trường E bên trên vị trí đặt năng lượng điện q là

A. 2.10-4V/m

B. 3. 104V/m

C. 4.104V/m

D. 2,5.104V/m

Câu 5:

Một điểm cơ hội một năng lượng điện một khoảng chừng cố định và thắt chặt vô không gian với độ mạnh năng lượng điện ngôi trường 4000 V/m theo hướng kể từ trái khoáy quý phái nên. Khi sụp đổ một hóa học năng lượng điện môi với hằng số năng lượng điện môi vì thế 2 bao quấn năng lượng điện điểm và điểm đang được xét thì độ mạnh năng lượng điện ngôi trường bên trên điểm bại có tính rộng lớn và phía là

A. 8000 V/m, phía kể từ trái khoáy quý phái nên.

B. 8000 V/m, phía kể từ nên quý phái trái khoáy.

C. 2000 V/m, phía kể từ nên quý phái trái khoáy.

D. 2000 V/m phía kể từ trái khoáy quý phái nên.

Câu 6:

Người tớ bịa 3 năng lượng điện q1 = 8.10-9C, q2 = q3 = - 8.10-9C bên trên 3 đỉnh của tam giác đều ABC cạnh 6cm vô không gian. Lực ứng dụng lên năng lượng điện q0 = 6.10-9C đặt tại tâm O của tam giác là

A. 72.10-5 N

B. 72.10-6 N

C. 60.10-6 N

Xem thêm: viết bài văn nghị luận về 1 vấn đề trong đời sống

D. 5,5.10-6 N