cu+h2so4 đặc

Cu H2SO4 quánh nóng

Cu + H2SO4 → CuSO4 + SO2 + H2O là phản xạ lão hóa khử, được VnDoc biên soạn, phương trình này tiếp tục xuất hiện tại vô nội dung những bài học kinh nghiệm Hóa học tập 10, Hóa 12. Mời chúng ta nằm trong theo đuổi dõi nội dung bài viết tiếp sau đây nhé.

Bạn đang xem: cu+h2so4 đặc

1. Phương trình phản xạ Cu+ H2SO4 quánh nóng

Cu + 2H2SO4 → CuSO4 + SO2↑ + 2H2O

2. Điều khiếu nại phản xạ Cu ứng dụng với hỗn hợp H2SO4

Phản ứng Cu ứng dụng với hỗn hợp H2SO4 với sức nóng độ

3. Cách tổ chức phản xạ mang lại Cu ứng dụng với hỗn hợp H2SO4

Cho vô ống thử 1,2 lá đồng, nhỏ kể từ từ vừa phải đầy đủ hỗn hợp H2SO4 quánh, tiếp sau đó đun rét nhẹ nhõm ống nghiệm

4. Hiện tượng xẩy ra Lúc mang lại Cu+ H2SO4

Lá đồng red color Đồng (Cu) tan dần dần vô hỗn hợp axit H2SO4 quánh hỗn hợp fake trở nên greed color và thấy hiện tượng lạ sủi lớp bọt do khí tạo ra hương thơm hắc bởi diêm sinh đioxit (SO2) sinh ra

5. Tính hóa chất của Cu

Tác dụng với phi kim:

Cu phản xạ với oxi Lúc đun rét tạo ra CuO bảo đảm nên Cu không xẩy ra oxi hoá nối tiếp.

2Cu + O2 \overset{t^{o} }{\rightarrow} CuO

Khi nối tiếp đun rét cho tới (800-1000oC)

CuO + Cu \overset{t^{o} }{\rightarrow} Cu2O (đỏ)

Tác dụng với Cl2, Br2, S...

Cu + Cl2 \overset{t^{o} }{\rightarrow} CuCl2

Tác dụng với axit:

  • Cu ko ứng dụng với hỗn hợp HCl, H2SO4 loãng.

Khi xuất hiện oxi, Cu ứng dụng với hỗn hợp HCl, điểm xúc tiếp đằm thắm hỗn hợp axit với bầu không khí.

2Cu + 4HCl + O2 → 2CuCl2 + 2 H2O

  • Với HNO3, H2SO4 quánh :

Cu + 2H2SO4 đ → CuSO4 + SO2 + H2O

Cu + 4HNO3 đ → Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O

3Cu + 8HNO3 loãng → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O

Tác dụng với hỗn hợp muối

Khử được ion sắt kẽm kim loại đứng sau nó vô hỗn hợp muối hạt.

Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag

6. Bài tập luyện áp dụng minh họa

Câu 1. Cho vô ống thử 1,2 lá đồng, nhỏ kể từ từ vừa phải đầy đủ hỗn hợp HNO3 quánh, tiếp sau đó đun rét nhẹ nhõm ống thử. Hiện tượng để ý được Lúc mang lại Cu vô hỗn hợp HNO3 quánh là

A. Dung dịch fake sang trọng gold color và với khí gray clolor đỏ tía bay ra

B. Dung dịch fake sang trọng gray clolor đỏ tía và với khí greed color bay ra

C. Dung dịch fake sang trọng greed color và với khí ko màu sắc bay ra

D. Dung dịch fake sang trọng greed color và với khí gray clolor đỏ tía bay ra

Xem đáp án

Đáp án D

Cho vô ống thử 1,2 lá đồng, nhỏ kể từ từ vừa phải đầy đủ hỗn hợp HNO3 quánh, tiếp sau đó đun rét nhẹ nhõm ống thử. Hiện tượng để ý được Lúc mang lại Cu vô hỗn hợp HNO3 quánh là hỗn hợp fake sang trọng greed color và với khí gray clolor đỏ tía bay ra

Phương trình ion thu gọn

3Cu + 8H+ + 2NO3- → 3Cu2+ + 2NO + 4H2O

Câu 2. Để nhận ra ion nitrat, thông thường người sử dụng Cu và hỗn hợp axit sulfuric loãng đun rét là vì

A. Phản ứng tạo nên kết tủa gold color và hỗn hợp được màu xanh lơ lam.

B. Phản ứng tạo nên hỗn hợp được màu xanh lơ và khí ko hương thơm thực hiện xanh lơ giấy tờ quỳ độ ẩm.

C. Phản ứng tạo nên kết tủa greed color.

D. Dung dịch fake sang trọng greed color và với khí ko màu sắc hương thơm sốc bay ra

Xem đáp án

Đáp án D

Để nhận ra ion nitrat, thông thường người sử dụng Cu và hỗn hợp axit sunfuric loãng đun rét là vì như thế phản xạ tạo ra hỗn hợp được màu xanh lơ và khí ko màu sắc sốc bay rời khỏi.

Phương trình phản xạ hóa học

Cu + 2H2SO4 → CuSO4 + SO2↑ + 2H2O

Câu 3. Hiện tượng để ý được Lúc mang lại Cu vô hỗn hợp H2SO4 quánh là

A. Dung dịch fake sang trọng gold color và với khí gray clolor đỏ tía bay ra

B. Dung dịch fake sang trọng gray clolor đỏ tía và với khí greed color bay ra

C. Dung dịch ko thay đổi màu và với khí ko màu sắc bay ra

D. Dung dịch fake sang trọng greed color và với khí ko màu sắc hương thơm sốc bay ra

Xem đáp án

Đáp án D 

Hiện tượng để ý được Lúc mang lại Cu vô hỗn hợp H2SO4 quánh là

Dung dịch fake sang trọng greed color và với khí ko màu sắc hương thơm sốc bay ra

Phương trình phản xạ hóa học

Cu + 2H2SO4 → CuSO4 + SO2↑ + 2H2O

Câu 4. Hòa tan trả tàn 6,4 gam Cu và vô hỗn hợp H2SO4 quánh nhận được V lít thành phầm khử độc nhất khí SO2 ở ĐK chi phí chuẩn

A. 2,24 lít

B. 3,36 lít

C. 4,48 lít

D. 8,96 lít

Xem đáp án

Đáp án A

nCu = 0,1 mol

Phương trình phản xạ hóa học

Cu + 2H2SO4 → CuSO4 + SO2↑ + 2H2O

0,1  → 0,1 mol

nSO2 = 0,1 mol => VSO2 = 0,1.22,4 = 2,24 lít

Câu 5. Cho kể từ từ cho tới dư hỗn hợp NaOH vô hỗn hợp CuSO4, tao thấy:

A. Có kết tủa xanh lơ, kết tủa ko tan

B. Có kết tủa white và với khí cất cánh ra

C. Tạo kết tủa white xanh lơ sau fake trở nên kết tủa đỏ tía nâu.

D. Tạo kết tủa xanh lơ tiếp sau đó kết tủa tan.

Xem đáp án

Đáp án A

Hiện tượng: Cho kể từ từ cho tới dư hỗn hợp NaOH vô hỗn hợp CuSO4, tao thấyc ó kết tủa xanh lơ, kết tủa ko tan

Phương trình phản xạ chất hóa học xảy ra

2NaOH + CuSO4 → Na2SO4 + Cu(OH)2

Câu 6. Cho 3,2 gam bột Cu ứng dụng với 100 ml hỗn hợp bao gồm HNO3 0,8M và H2SO4 0,2M. Sau Lúc những phản xạ xẩy ra trọn vẹn, sinh rời khỏi V lít khí NO (sản phẩm khử độc nhất, ở đktc). Giá trị của V là

A. 1,792

B. 0,746

C. 0,672

D. 0,448

Xem đáp án

Đáp án C

Ta với nCu = 0,05 mol, nHNO3 = 0,08 mol, nH2SO4 = 0,02 mol,

nH+ = 0,12 mol ,, nNO3- = 0,08 mol

3Cu + 8H+ + 2NO3- → Cu2+ + 2NO + 4H2O

0,05 0,12 0,08 → 0,03

Ta có: 0,12/8 < 0,05/3 < 0,08/2 => H + phản xạ không còn => nNO = 2/8.nH+ = 0,03 mol

=> V = 0,672 lít

Câu 7. Thêm NH3 cho tới dư vô hỗn hợp lếu láo ăn ý chứa chấp MgCl2, AlCl3, FeCl3 và CuCl2 nhận được kết tủa X. Cho X vô hỗn hợp NaOH dư, còn sót lại hóa học rắn ko tan Z. Chất rắn Z là

A. Cu(OH)2, Fe(OH)3.

B. Mg(OH)2, Cu(OH)2, Fe(OH)3.

C.Fe(OH)3.

D. Mg(OH)2, Fe(OH)3.

Xem đáp án

Đáp án B

NH3 dư với Cu(OH)2 và Zn(OH)2 tạo ra phức tan

=> kết tủa nhận được bao gồm Fe(OH)3, Al(OH)3, Mg(OH)2

Câu 8. Để nhận ra phụ thân axit quánh nguội HCl, H2SO4, HNO­3 đựng riêng không liên quan gì đến nhau vô phụ thân lọ bị rơi rụng nhãn, tao sử dụng thuốc thử

A. Fe.

B. CuO.

C. Al.

D. Cu.

Xem đáp án

Đáp án D

A, C sai vì như thế Fe và Al bị thụ động hóa vô H2SO4 quánh nguội và HNO3 quánh nguội.

B sai vì như thế CuO ứng dụng với 3 axit đều tạo ra hỗn hợp greed color và không tồn tại khí bay ra

D đích thị vì

Cu + HCl → ko phản ứng

Cu + 2H2SO4 → CuSO4 + SO2↑ + 2H2O

Khí hương thơm hắc

Cu + 4HNO3 → Cu(NO3)2 + 2NO2↑ + 2H2O

Khí màu sắc nâu

Câu 9. Thứ tự động một số trong những cặp lão hóa khử vô sản phẩm năng lượng điện hóa như sau: Fe2+/Fe; Cu2+/Cu; Fe3+/Fe2+. Cặp hóa học ko phản xạ cùng nhau là

A. hỗn hợp FeCl3 và Cu.

B. Fe và hỗn hợp CuCl2.

C. Cu và hỗn hợp FeCl3.

D. hỗn hợp FeCl2 và hỗn hợp CuCl2.

Xem đáp án

Đáp án D Áp dụng quy tắc anpha, vô sản phẩm năng lượng điện hóa, nhì hóa học ko phản xạ cùng nhau là Fe2+ và Cu2+ 

Câu 10. Phương trình chất hóa học nào là tại đây ko đúng?

A. Cu + 2H2SO4 (đặc) → CuSO4 + SO2 + 2H2O

B. Fe + S \overset{t^{\circ } }{\rightarrow} FeS

C. 2Ag + O3 → Ag2O + O2

D. 2Fe + 3H2SO4 (loãng) → Fe2(SO4)3 + 3H2

Câu 11. Cho những hỗn hợp loãng : (1) FeCl3, (2) FeCl2, (3) H2SO4, (4) HNO3, (5) lếu láo ăn ý bao gồm HCl và NaNO3. Những hỗn hợp phản xạ được với Cu là

A. (1), (3), (5).

B. (1), (2), (3).

C. (1), (3), (4).

D. (1), (4), (5).

Xem đáp án

Đáp án D

Những hỗn hợp phản xạ được với Cu là (1) FeCl3; (4) HNO3; (5) lếu láo ăn ý HCl và NaNO3

Câu 12. Cho những tế bào mô tả sau:

(1). Hoà tan Cu vị hỗn hợp HCl quánh rét hóa giải khí H2

(2). Ðồng dẫn sức nóng và dẫn năng lượng điện đảm bảo chất lượng, chỉ thất bại Ag

(3). Ðồng sắt kẽm kim loại hoàn toàn có thể tan vô hỗn hợp FeCl3

(4). cũng có thể hoà tan Cu vô hỗn hợp HCl Lúc xuất hiện O2

(5). Ðồng nằm trong group sắt kẽm kim loại nhẹ nhõm (d = 8,98 g/cm3)

(6). Không tồn bên trên Cu2O; Cu2S

Số tế bào mô tả đích thị là:

A. 1.

B. 2.

C. 3 .

D. 4.

Xem đáp án

Đáp án C

1. Sai vì như thế Cu ko ứng dụng với HCl quánh, rét.

(2). Ðồng dẫn sức nóng và dẫn năng lượng điện đảm bảo chất lượng, chỉ thất bại Ag => Đúng

(3). Ðồng sắt kẽm kim loại hoàn toàn có thể tan vô hỗn hợp FeCl3 => Đúng

(4). cũng có thể hoà tan Cu vô hỗn hợp HCl Lúc xuất hiện O2 => Đúng 

5. Sai, đồng nằm trong group sắt kẽm kim loại nặng

6. Sai, với tồn bên trên 2 hóa học bên trên.

Câu 13. Nung 6,58 gam Cu(NO3)2 vào phía trong bình kín ko chứa chấp bầu không khí, sau đó 1 thời hạn nhận được 4,96 gam hóa học rắn và lếu láo ăn ý khí X. Hấp thụ trọn vẹn X vô nước sẽ được 300 ml hỗn hợp Y. Dung dịch Y với pH bằng

A. 2.

Xem thêm: từ việc đọc ba bài thơ trong chùm thơ hai cư

B. 3.

C. 4.

D. 1 .

Xem đáp án

Đáp án C

Gọi a là nCu(NO3)2 sức nóng phân

Ta có:

nCu(NO3)2 thuở đầu = 0,035 mol. Gọi nCu(NO3)2 phản ứng = a mol

Phương trình phản xạ chất hóa học xảy ra

2Cu(NO3)2 → 2CuO + 4NO2 + O2

a → a → 2a → 0,5a

Khối lượng hóa học rắn rời = lượng khí cất cánh cút => mNO2 + mO2 = 2a.46 + 0,5a.32 = 6,58 – 4,96

=> a = 0,015 mol

Hấp thụ X vô VN có:

Phương trình phản xạ hóa học

4NO2 + O2 + 2H2O → 4HNO3

0,03 → 0,0075 → 0,03

[H+] = 0.03/0.3 = 0.1 M

pH = 1

=> Đáp án C

Câu 14. Nhúng một thanh Fe nặng trĩu 100 gam vô 100 ml hỗn hợp lếu láo ăn ý bao gồm Cu(NO3)2 0,2M và AgNO3 0,2M. Sau một thời hạn lấy thanh sắt kẽm kim loại rời khỏi, cọ sạch sẽ thực hiện thô cân nặng được 101,72 gam (giả thiết những sắt kẽm kim loại tạo ra trở nên đều bám không còn vô thanh sắt). Khối lượng Fe tiếp tục phản xạ là

A. 2,16 gam.

B. 0,84 gam.

C. 1,72 gam.

D. 1,40 gam.

Xem đáp án

Đáp án D

Fe (0,01) + 2Ag+ → Fe2+ + 2Ag (0,02 mol) (1)

mtăng (1) = 0,02.108 – 0,01.56 = 1,6 gam

Theo bài bác rời khỏi mKL tăng = 101,72 – 100 = 1,72 gam.

Tiếp tục với phản ứng:

Fe (a) + Cu2+ → Fe2+ (a mol) + Cu

mtăng (2) = 64a – 56a = 1,72 – 1,6 → a = 0,015 mol

→ mFe = (0,01 + 0,015).56 = 1,4 gam.

Câu 15. Cho những mệnh đề sau

(1) Cu2O vừa phải với tính oxi hoá vừa phải với tính khử.

(2) CuO vừa phải với tính lão hóa vừa phải với tính khử.

(3) Cu(OH)2 tan đơn giản vô hỗn hợp NH3.

(4) CuSO4 khan hoàn toàn có thể dùng làm trị hiện tại nước lẫn lộn vô dầu hoả hoặc xăng.

(5) CuSO4 hoàn toàn có thể dùng để làm thô khí NH3.

Số tế bào mô tả sai là

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Xem đáp án

Đáp án B

(1) đích thị, bởi vô Cu2O thì Cu với số lão hóa +1 trung gian dối đằm thắm 0 và +2

(2) sai, CuO chỉ mất tính lão hóa.

(3) đúng

(4) đích thị,

(5) sai, CuSO4 mang lại vô khí NH3 độ ẩm sẽ sở hữu phản xạ xẩy ra.

Câu 16. Cho Cu và hỗn hợp H2SO4 loãng ứng dụng với hóa học X (một loại phân bón hóa học), thấy bay rời khỏi khí ko màu sắc, hóa nâu vô bầu không khí. Mặt không giống, Lúc X ứng dụng với hỗn hợp NaOH thì với hương thơm khai bay rời khỏi. Chất X là

A. amophot.

B. ure

C. natri nitrat

D. amoni nitrat

Xem đáp án

Đáp án D

Cu và H2SO4 ứng dụng với hóa học X với khí ko màu sắc, hóa nâu vô bầu không khí là NO => Trong X với group NO3-

Khi X ứng dụng với dd NaOH → khí hương thơm khai → khí này là NH3

Vậy công thức của X là NH4NO3: amoni nitrat

Phương trình hóa học

Cu + 4H2SO4 + 8NH4NO3 → 4(NH4)2SO4 + 3Cu(NO3)2 + 4H2O + 2NO↑

NaOH + NH4NO3 → NaNO3 + NH3↑(mùi khai) + H2O

Câu 17. Cho khí CO dư trải qua lếu láo ăn ý bao gồm CuO, Al2O3 và ZnO (nung nóng). Khi phản xạ xẩy ra trọn vẹn nhận được hóa học rắn bao gồm :

A. Cu, Al, Zn.

B. Cu, Al, ZnO.

C. Cu, Al2O3, Zn.

D. Cu, Al2O3, ZnO.

Xem đáp án

Đáp án D

Ở sức nóng phỏng cao, khí CO khử được những oxit của sắt kẽm kim loại sau nhôm vô sản phẩm năng lượng điện hóa.

Vậy nên mang lại CO qua chuyện lếu láo ăn ý CuO, Al2O3, ZnO (nung nóng) thì CO chỉ khử được CuO, ko khử được Al2O3 và ZnO.

Phương trình hóa học: CO + CuO → Cu + CO2

Vậy hóa học rắn nhận được sau phản xạ chứa: Cu, Al2O3 và ZnO.

Câu 18. Hòa tan trọn vẹn 33,1g lếu láo ăn ý Mg, Fe, Zn vô vào hỗn hợp H2SO4 loãng dư thấy với 13,44 lít khí (đktc) và hỗn hợp X. Cô cạn hỗn hợp X được m gam muối hạt khan. Tính độ quý hiếm của m.

A. 90,70 gam

B. 45,35 gam

C. 68,25 gam

D. 45,50 gam

Xem đáp án

Đáp án A

Ta có: nH2 = 13,44/22,4=0,6 (mol)

Phương trình phản xạ hóa học

Mg + H2SO4 → MgSO4 + H2

Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2

Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2

Theo phương trình chất hóa học tao thấy: nH2SO4 ­p/ư = nH2 = 0,6 (mol)

=> mH2SO4 p/ư­ = 0,6. 98 = 58,8 (g ) ; mH2 = 0,6.2 = 1,2 (g)

Áp dụng quyết định luật bảo toàn khối lượng:

mKL + maxit = mmuối + mhidro

=> mmuối = mKL + maxit - mhidro = 33,1 + 58,8 – 1,2 = 90,7 (g)

Câu 19. Nhận quyết định nào là sau đó là đúng?

A. Kim loại với tài năng nhượng bộ electron đảm bảo chất lượng rộng lớn thật nhiều đối với phi kim

B. Bán kính của nguyên vẹn tử sắt kẽm kim loại nhỏ thêm hơn đối với nửa đường kính của nguyên vẹn tử phi kim vô và một chu kì

C. Số electron phần bên ngoài nằm trong của nguyên vẹn tử phi kim tiếp tục thấp hơn số electron phần bên ngoài nằm trong của kim loại

D. Độ âm năng lượng điện của nguyên vẹn tử phi kim thông thường nhỏ thêm hơn nguyên vẹn tử kim loại

Xem đáp án

Đáp án A

Vì trong một chu kì, sắt kẽm kim loại có tính âm năng lượng điện nhỏ rộng lớn phi kim => nguyên vẹn tử sắt kẽm kim loại thông thường với tài năng nhượng bộ electron đảm bảo chất lượng rộng lớn thật nhiều đối với phi kim

Câu đôi mươi. Trong những sắt kẽm kim loại sau: Mg, Cr, Zn, Cu. Số sắt kẽm kim loại đều tan vô hỗn hợp HCl và hỗn hợp H2SO4 quánh nguội là:

A. 3.

B. 4.

C. 2.

D. 5.

Xem đáp án

Đáp án C

Cu ko tan vô hỗn hợp HCl

Cr ko tan vô hỗn hợp H2SO4 quánh nguội

=> Số sắt kẽm kim loại đều tan vô hỗn hợp HCl và hỗn hợp H2SO4 quánh nguội là: Mg, Zn

Mg + 2HCl → MgCl2 + H2

Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2

Zn + 2H2SO4 → ZnSO4 + SO2 + 2H2O

Mg + 2H2SO4 → MgSO4 + SO2 + 2H2O

Câu 21. Cho những nhận định và đánh giá sau:

(a) Tính hóa học hoá học tập đặc thù của sắt kẽm kim loại là tính khử.

(b) Đồng (Cu) ko khử được muối hạt sắt(III) (Fe3+).

(c) chén hao mòn sắt kẽm kim loại là 1 trong những quy trình hoá học tập vô bại liệt sắt kẽm kim loại bị làm mòn vị những axit vô môi trường thiên nhiên bầu không khí.

(d) Để bảo đảm vỏ tàu đại dương thực hiện vị thép, người tao gắn vô mặt phí ngoài vỏ tàu (phần chìm ngập trong nước biển) những khối kẽm.

Số nhận định và đánh giá đích thị là

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 1.

Xem đáp án

Đáp án A

(a) Tính hóa học hoá học tập đặc thù của sắt kẽm kim loại là tính khử.

(d) Để bảo đảm vỏ tàu đại dương thực hiện vị thép, người tao gắn vô mặt phí ngoài vỏ tàu (phần chìm ngập trong nước biển) những khối kẽm.

Câu 22. Cho những nhận định và đánh giá sau:

(a) Để ngăn sự làm mòn Fe, người tao tráng thiếc, kẽm lên Fe.

(b) Ngâm một lá Fe được quấn thừng đồng vô hỗn hợp HCl loãng tiếp tục xẩy ra hiện tượng lạ ăm hao mòn năng lượng điện hóa.

(c) Ngâm một lá nhôm vô hỗn hợp NaOH loãng tiếp tục xẩy ra hiện tượng lạ ăm hao mòn chất hóa học.

(d) Điện phân hỗn hợp NaCl vị năng lượng điện cực kỳ trơ, ko màng ngăn xốp tiếp tục nhận được khí Cl2 ở anot.

Số nhận định và đánh giá đích thị là

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 1.

Xem đáp án

Đáp án B

(a) Để ngăn sự làm mòn Fe, người tao tráng thiếc, kẽm lên Fe.

(b) Ngâm một lá Fe được quấn thừng đồng vô hỗn hợp HCl loãng tiếp tục xẩy ra hiện tượng lạ ăm hao mòn năng lượng điện hóa.

(c) Ngâm một lá nhôm vô hỗn hợp NaOH loãng tiếp tục xẩy ra hiện tượng lạ ăm hao mòn chất hóa học.

Câu 23. Cho lếu láo kim loại tổng hợp loại Mg, Fe vô hỗn hợp chứa chấp lếu láo ăn ý muối hạt Cu(NO3)2, AgNO3. Phản ứng xẩy ra trọn vẹn, nhận được lếu láo ăn ý hóa học rắn A bao gồm 3 sắt kẽm kim loại và hỗn hợp B chứa chấp nhì muối hạt. Hãy cho biết thêm trật tự tách những sắt kẽm kim loại vô lếu láo ăn ý hóa học rắn A

A. Trước tiên tách Fe, tiếp sau đó tách Ag, sau cuối tách Cu

B. Trước tiên tách Ag, tiếp sau đó tách Fe, sau cuối tách Cu

C. Trước tiên tách Fe, tiếp sau đó tách Cu, sau cuối tách Ag

D. Trước tiên tách Cu, tiếp sau đó tách Fe, sau cuối tách Ag

................................

Xem thêm: em hãy liệt kê những việc nên làm để giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương

VnDoc tiếp tục gửi cho tới chúng ta phương trình chất hóa học Cu + H2SO4 → CuSO4 + SO2 + H2O được VnDoc biên soạn là phản xạ lão hóa khử.

Để với thành quả cao hơn nữa vô học hành, VnDoc nài reviews cho tới chúng ta học viên tư liệu Hóa học tập lớp 10, Giải bài bác tập luyện Hóa học tập lớp 11, Hóa học tập lớp 12, nhưng mà VnDoc tổ hợp và đăng lên.

>> Mời chúng ta tìm hiểu thêm thêm thắt tài liệu

  • CuO + HCl → CuCl2 + H2O
  • ZnO + NaOH → Na2ZnO2 + H2O
  • Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + NO2 + H2O
  • Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + N2O + H2O
  • Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + NO+ H2O