cu+ h2so4 loãng

Cu H2SO4 đặc nóng

Cu + H2SO4 → CuSO4 + SO2 + H2O là phản xạ lão hóa khử, được VnDoc biên soạn, phương trình này tiếp tục xuất hiện nay vô nội dung những bài học kinh nghiệm Hóa học tập 10, Hóa 12. Mời chúng ta nằm trong bám theo dõi nội dung bài viết tiếp sau đây nhé.

Bạn đang xem: cu+ h2so4 loãng

Phương trình hoá học tập là phương trình trình diễn những phản xạ hoá học tập. Trong một phương trình hoá học tập tiếp tục bao hàm những hóa học nhập cuộc phản xạ và hóa học được tạo ra trở thành khi phản xạ kết đôn đốc.

Căn cứ vô phương trình hoá học tập hoàn toàn có thể nhận ra được tỉ trọng về số nguyên vẹn tử, phân tử của những hóa học, cặp hóa học nhập cuộc vào trong 1 phản xạ hoá học tập.

1. Phương trình phản xạ Cu+ H2SO4 đặc nóng

Cu + 2H2SO4 → CuSO4 + SO2↑ + 2H2O

2. Điều khiếu nại phản xạ Cu tính năng với hỗn hợp H2SO4

Phản ứng Cu tính năng với hỗn hợp H2SO4 với nhiệt độ độ

3. Cách tổ chức phản xạ cho tới Cu tính năng với hỗn hợp H2SO4

Cho vô ống thử 1,2 lá đồng, nhỏ kể từ từ một vừa hai phải đầy đủ hỗn hợp H2SO4 đặc, tiếp sau đó đun rét nhẹ nhàng ống nghiệm

4. Hiện tượng xẩy ra khi cho tới Cu+ H2SO4

Lá đồng red color Đồng (Cu) tan dần dần vô hỗn hợp axit H2SO4 đặc hỗn hợp fake trở thành màu xanh da trời và thấy hiện tượng kỳ lạ sủi lớp bọt do khí tạo ra hương thơm hắc tự diêm sinh đioxit (SO2) sinh ra

5. Tính Hóa chất của Cu

Tác dụng với phi kim:

Cu phản xạ với oxi khi đun rét tạo ra CuO bảo đảm an toàn nên Cu không biến thành oxi hoá nối tiếp.

2Cu + O2 \overset{t^{o} }{\rightarrow} CuO

Khi nối tiếp đun rét cho tới (800-1000oC)

CuO + Cu \overset{t^{o} }{\rightarrow} Cu2O (đỏ)

Tác dụng với Cl2, Br2, S...

Cu + Cl2 \overset{t^{o} }{\rightarrow} CuCl2

Tác dụng với axit:

  • Cu ko tính năng với hỗn hợp HCl, H2SO4 loãng.

Khi xuất hiện oxi, Cu tính năng với hỗn hợp HCl, điểm xúc tiếp thân mật hỗn hợp axit với bầu không khí.

2Cu + 4HCl + O2 → 2CuCl2 + 2 H2O

  • Với HNO3, H2SO4 đặc :

Cu + 2H2SO4 đ → CuSO4 + SO2 + H2O

Cu + 4HNO3 đ → Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O

3Cu + 8HNO3 loãng → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O

Tác dụng với hỗn hợp muối

Khử được ion sắt kẽm kim loại đứng sau nó vô hỗn hợp muối hạt.

Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag

6. Bài tập dượt áp dụng minh họa

Câu 1. Cho vô ống thử 1,2 lá đồng, nhỏ kể từ từ một vừa hai phải đầy đủ hỗn hợp HNO3 đặc, tiếp sau đó đun rét nhẹ nhàng ống thử. Hiện tượng để ý được khi cho tới Cu vô hỗn hợp HNO3 đặc là

A. Dung dịch fake thanh lịch gold color và với khí gray clolor đỏ au bay ra

B. Dung dịch fake thanh lịch gray clolor đỏ au và với khí màu xanh da trời bay ra

C. Dung dịch fake thanh lịch màu xanh da trời và với khí ko màu sắc bay ra

D. Dung dịch fake thanh lịch màu xanh da trời và với khí gray clolor đỏ au bay ra

Xem đáp án

Đáp án D

Cho vô ống thử 1,2 lá đồng, nhỏ kể từ từ một vừa hai phải đầy đủ hỗn hợp HNO3 đặc, tiếp sau đó đun rét nhẹ nhàng ống thử. Hiện tượng để ý được khi cho tới Cu vô hỗn hợp HNO3 đặc là hỗn hợp fake thanh lịch màu xanh da trời và với khí gray clolor đỏ au bay ra

Phương trình ion thu gọn

3Cu + 8H+ + 2NO3- → 3Cu2+ + 2NO + 4H2O

Câu 2. Để nhận ra ion nitrat, thông thường sử dụng Cu và hỗn hợp axit sulfuric loãng đun rét là vì

A. Phản ứng đưa đến kết tủa gold color và hỗn hợp được màu xanh xao lam.

B. Phản ứng đưa đến hỗn hợp được màu xanh xao và khí ko hương thơm thực hiện xanh xao giấy má quỳ độ ẩm.

C. Phản ứng đưa đến kết tủa màu xanh da trời.

D. Dung dịch fake thanh lịch màu xanh da trời và với khí ko màu sắc hương thơm sốc bay ra

Xem đáp án

Đáp án D

Để nhận ra ion nitrat, thông thường sử dụng Cu và hỗn hợp axit sunfuric loãng đun rét là vì thế phản xạ tạo ra hỗn hợp được màu xanh xao và khí ko màu sắc sốc bay rời khỏi.

Phương trình phản xạ hóa học

Cu + 2H2SO4 → CuSO4 + SO2↑ + 2H2O

Câu 3. Hiện tượng để ý được khi cho tới Cu vô hỗn hợp H2SO4 đặc là

A. Dung dịch fake thanh lịch gold color và với khí gray clolor đỏ au bay ra

B. Dung dịch fake thanh lịch gray clolor đỏ au và với khí màu xanh da trời bay ra

C. Dung dịch ko chuyển màu sắc và với khí ko màu sắc bay ra

D. Dung dịch fake thanh lịch màu xanh da trời và với khí ko màu sắc hương thơm sốc bay ra

Xem đáp án

Đáp án D 

Hiện tượng để ý được khi cho tới Cu vô hỗn hợp H2SO4 đặc là

Dung dịch fake thanh lịch màu xanh da trời và với khí ko màu sắc hương thơm sốc bay ra

Phương trình phản xạ hóa học

Cu + 2H2SO4 → CuSO4 + SO2↑ + 2H2O

Câu 4. Hòa tan trả tàn 6,4 gam Cu và vô hỗn hợp H2SO4 đặc nhận được V lít thành phầm khử có một không hai khí SO2 ở ĐK chi chuẩn

A. 2,24 lít

B. 3,36 lít

C. 4,48 lít

D. 8,96 lít

Xem đáp án

Đáp án A

nCu = 0,1 mol

Phương trình phản xạ hóa học

Cu + 2H2SO4 → CuSO4 + SO2↑ + 2H2O

0,1  → 0,1 mol

nSO2 = 0,1 mol => VSO2 = 0,1.22,4 = 2,24 lít

Câu 5. Cho kể từ từ cho tới dư hỗn hợp NaOH vô hỗn hợp CuSO4, tớ thấy:

A. Có kết tủa xanh xao, kết tủa ko tan

B. Có kết tủa Trắng và với khí cất cánh ra

C. Tạo kết tủa Trắng xanh xao sau fake trở thành kết tủa đỏ au nâu.

D. Tạo kết tủa xanh xao tiếp sau đó kết tủa tan.

Xem đáp án

Đáp án A

Hiện tượng: Cho kể từ từ cho tới dư hỗn hợp NaOH vô hỗn hợp CuSO4, tớ thấyc ó kết tủa xanh xao, kết tủa ko tan

Phương trình phản xạ chất hóa học xảy ra

2NaOH + CuSO4 → Na2SO4 + Cu(OH)2

Câu 6. Cho 3,2 gam bột Cu tính năng với 100 ml hỗn hợp bao gồm HNO3 0,8M và H2SO4 0,2M. Sau khi những phản xạ xẩy ra trọn vẹn, sinh rời khỏi V lít khí NO (sản phẩm khử có một không hai, ở đktc). Giá trị của V là

A. 1,792

B. 0,746

C. 0,672

D. 0,448

Xem đáp án

Đáp án C

Ta với nCu = 0,05 mol, nHNO3 = 0,08 mol, nH2SO4 = 0,02 mol,

nH+ = 0,12 mol ,, nNO3- = 0,08 mol

3Cu + 8H+ + 2NO3- → Cu2+ + 2NO + 4H2O

0,05 0,12 0,08 → 0,03

Ta có: 0,12/8 < 0,05/3 < 0,08/2 => H + phản xạ không còn => nNO = 2/8.nH+ = 0,03 mol

=> V = 0,672 lít

Câu 7. Thêm NH3 cho tới dư vô hỗn hợp lếu thích hợp chứa chấp MgCl2, AlCl3, FeCl3 và CuCl2 nhận được kết tủa X. Cho X vô hỗn hợp NaOH dư, còn sót lại hóa học rắn ko tan Z. Chất rắn Z là

A. Cu(OH)2, Fe(OH)3.

B. Mg(OH)2, Cu(OH)2, Fe(OH)3.

C.Fe(OH)3.

D. Mg(OH)2, Fe(OH)3.

Xem đáp án

Đáp án B

NH3 dư với Cu(OH)2 và Zn(OH)2 tạo ra phức tan

=> kết tủa nhận được bao gồm Fe(OH)3, Al(OH)3, Mg(OH)2

Câu 8. Để nhận ra phụ vương axit đặc nguội HCl, H2SO4, HNO­3 đựng riêng lẻ vô phụ vương lọ bị mất mặt nhãn, tớ sử dụng thuốc thử

A. Fe.

B. CuO.

C. Al.

D. Cu.

Xem đáp án

Đáp án D

A, C sai vì thế Fe và Al bị thụ động hóa vô H2SO4 đặc nguội và HNO3 đặc nguội.

B sai vì thế CuO tính năng với 3 axit đều tạo ra hỗn hợp màu xanh da trời và không tồn tại khí bay ra

D đích vì

Cu + HCl → ko phản ứng

Cu + 2H2SO4 → CuSO4 + SO2↑ + 2H2O

Khí hương thơm hắc

Cu + 4HNO3 → Cu(NO3)2 + 2NO2↑ + 2H2O

Khí màu sắc nâu

Câu 9. Thứ tự động một trong những cặp lão hóa khử vô mặt hàng năng lượng điện hóa như sau: Fe2+/Fe; Cu2+/Cu; Fe3+/Fe2+. Cặp hóa học ko phản xạ cùng nhau là

A. hỗn hợp FeCl3 và Cu.

B. Fe và hỗn hợp CuCl2.

C. Cu và hỗn hợp FeCl3.

D. hỗn hợp FeCl2 và hỗn hợp CuCl2.

Xem đáp án

Đáp án D Áp dụng quy tắc anpha, vô mặt hàng năng lượng điện hóa, nhị hóa học ko phản xạ cùng nhau là Fe2+ và Cu2+ 

Câu 10. Phương trình chất hóa học nào là tại đây ko đúng?

A. Cu + 2H2SO4 (đặc) → CuSO4 + SO2 + 2H2O

B. Fe + S \overset{t^{\circ } }{\rightarrow} FeS

C. 2Ag + O3 → Ag2O + O2

D. 2Fe + 3H2SO4 (loãng) → Fe2(SO4)3 + 3H2

Câu 11. Cho những hỗn hợp loãng : (1) FeCl3, (2) FeCl2, (3) H2SO4, (4) HNO3, (5) lếu thích hợp bao gồm HCl và NaNO3. Những hỗn hợp phản xạ được với Cu là

A. (1), (3), (5).

B. (1), (2), (3).

C. (1), (3), (4).

D. (1), (4), (5).

Xem đáp án

Đáp án D

Những hỗn hợp phản xạ được với Cu là (1) FeCl3; (4) HNO3; (5) lếu thích hợp HCl và NaNO3

Câu 12. Cho những tế bào miêu tả sau:

(1). Hoà tan Cu bởi vì hỗn hợp HCl đặc rét giải tỏa khí H2

(2). Ðồng dẫn nhiệt độ và dẫn năng lượng điện đảm bảo chất lượng, chỉ thua thiệt Ag

(3). Ðồng sắt kẽm kim loại hoàn toàn có thể tan vô hỗn hợp FeCl3

(4). cũng có thể hoà tan Cu vô hỗn hợp HCl khi xuất hiện O2

(5). Ðồng nằm trong group sắt kẽm kim loại nhẹ nhàng (d = 8,98 g/cm3)

(6). Không tồn bên trên Cu2O; Cu2S

Số tế bào miêu tả đích là:

A. 1.

B. 2.

C. 3 .

D. 4.

Xem đáp án

Đáp án C

1. Sai vì thế Cu ko tính năng với HCl đặc, rét.

(2). Ðồng dẫn nhiệt độ và dẫn năng lượng điện đảm bảo chất lượng, chỉ thua thiệt Ag => Đúng

(3). Ðồng sắt kẽm kim loại hoàn toàn có thể tan vô hỗn hợp FeCl3 => Đúng

(4). cũng có thể hoà tan Cu vô hỗn hợp HCl khi xuất hiện O2 => Đúng 

5. Sai, đồng nằm trong group sắt kẽm kim loại nặng

6. Sai, với tồn bên trên 2 hóa học bên trên.

Câu 13. Nung 6,58 gam Cu(NO3)2 vào phía trong bình kín ko chứa chấp bầu không khí, sau đó 1 thời hạn nhận được 4,96 gam hóa học rắn và lếu thích hợp khí X. Hấp thụ trọn vẹn X vô nước sẽ được 300 ml hỗn hợp Y. Dung dịch Y với pH bằng

Xem thêm: bài tập so sánh lớp 1

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 1 .

Xem đáp án

Đáp án C

Gọi a là nCu(NO3)2 nhiệt độ phân

Ta có:

nCu(NO3)2 ban sơ = 0,035 mol. Gọi nCu(NO3)2 phản ứng = a mol

Phương trình phản xạ chất hóa học xảy ra

2Cu(NO3)2 → 2CuO + 4NO2 + O2

a → a → 2a → 0,5a

Khối lượng hóa học rắn hạn chế = lượng khí cất cánh lên đường => mNO2 + mO2 = 2a.46 + 0,5a.32 = 6,58 – 4,96

=> a = 0,015 mol

Hấp thụ X vô VN có:

Phương trình phản xạ hóa học

4NO2 + O2 + 2H2O → 4HNO3

0,03 → 0,0075 → 0,03

[H+] = 0.03/0.3 = 0.1 M

pH = 1

=> Đáp án C

Câu 14. Nhúng một thanh Fe nặng nề 100 gam vô 100 ml hỗn hợp lếu thích hợp bao gồm Cu(NO3)2 0,2M và AgNO3 0,2M. Sau một thời hạn lấy thanh sắt kẽm kim loại rời khỏi, cọ tinh khiết thực hiện thô cân nặng được 101,72 gam (giả thiết những sắt kẽm kim loại tạo ra trở thành đều bám không còn vô thanh sắt). Khối lượng Fe vẫn phản xạ là

A. 2,16 gam.

B. 0,84 gam.

C. 1,72 gam.

D. 1,40 gam.

Xem đáp án

Đáp án D

Fe (0,01) + 2Ag+ → Fe2+ + 2Ag (0,02 mol) (1)

mtăng (1) = 0,02.108 – 0,01.56 = 1,6 gam

Theo bài bác rời khỏi mKL tăng = 101,72 – 100 = 1,72 gam.

Tiếp tục với phản ứng:

Fe (a) + Cu2+ → Fe2+ (a mol) + Cu

mtăng (2) = 64a – 56a = 1,72 – 1,6 → a = 0,015 mol

→ mFe = (0,01 + 0,015).56 = 1,4 gam.

Câu 15. Cho những mệnh đề sau

(1) Cu2O một vừa hai phải với tính oxi hoá một vừa hai phải với tính khử.

(2) CuO một vừa hai phải với tính lão hóa một vừa hai phải với tính khử.

(3) Cu(OH)2 tan đơn giản vô hỗn hợp NH3.

(4) CuSO4 khan hoàn toàn có thể dùng để làm phân phát hiện nay nước lộn vô dầu hoả hoặc xăng.

(5) CuSO4 hoàn toàn có thể dùng để làm thô khí NH3.

Số tế bào miêu tả sai là

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Xem đáp án

Đáp án B

(1) đích, tự vô Cu2O thì Cu với số lão hóa +1 trung gian giảo thân mật 0 và +2

(2) sai, CuO chỉ mất tính lão hóa.

(3) đúng

(4) đích,

(5) sai, CuSO4 cho tới vô khí NH3 độ ẩm sẽ sở hữu phản xạ xẩy ra.

Câu 16. Cho Cu và hỗn hợp H2SO4 loãng tính năng với hóa học X (một loại phân bón hóa học), thấy bay rời khỏi khí ko màu sắc, hóa nâu vô bầu không khí. Mặt không giống, khi X tính năng với hỗn hợp NaOH thì với hương thơm khai bay rời khỏi. Chất X là

A. amophot.

B. ure

C. natri nitrat

D. amoni nitrat

Xem đáp án

Đáp án D

Cu và H2SO4 tính năng với hóa học X với khí ko màu sắc, hóa nâu vô bầu không khí là NO => Trong X với group NO3-

Khi X tính năng với dd NaOH → khí hương thơm khai → khí này đó là NH3

Vậy công thức của X là NH4NO3: amoni nitrat

Phương trình hóa học

Cu + 4H2SO4 + 8NH4NO3 → 4(NH4)2SO4 + 3Cu(NO3)2 + 4H2O + 2NO↑

NaOH + NH4NO3 → NaNO3 + NH3↑(mùi khai) + H2O

Câu 17. Cho khí CO dư trải qua lếu thích hợp bao gồm CuO, Al2O3 và ZnO (nung nóng). Khi phản xạ xẩy ra trọn vẹn nhận được hóa học rắn bao gồm :

A. Cu, Al, Zn.

B. Cu, Al, ZnO.

C. Cu, Al2O3, Zn.

D. Cu, Al2O3, ZnO.

Xem đáp án

Đáp án D

Ở nhiệt độ chừng cao, khí CO khử được những oxit của sắt kẽm kim loại sau nhôm vô mặt hàng năng lượng điện hóa.

Vậy nên cho tới CO qua quýt lếu thích hợp CuO, Al2O3, ZnO (nung nóng) thì CO chỉ khử được CuO, ko khử được Al2O3 và ZnO.

Phương trình hóa học: CO + CuO → Cu + CO2

Vậy hóa học rắn nhận được sau phản xạ chứa: Cu, Al2O3 và ZnO.

Câu 18. Hòa tan trọn vẹn 33,1g lếu thích hợp Mg, Fe, Zn vô vào hỗn hợp H2SO4 loãng dư thấy với 13,44 lít khí (đktc) và hỗn hợp X. Cô cạn hỗn hợp X được m gam muối hạt khan. Tính độ quý hiếm của m.

A. 90,70 gam

B. 45,35 gam

C. 68,25 gam

D. 45,50 gam

Xem đáp án

Đáp án A

Ta có: nH2 = 13,44/22,4=0,6 (mol)

Phương trình phản xạ hóa học

Mg + H2SO4 → MgSO4 + H2

Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2

Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2

Theo phương trình chất hóa học tớ thấy: nH2SO4 ­p/ư = nH2 = 0,6 (mol)

=> mH2SO4 p/ư­ = 0,6. 98 = 58,8 (g ) ; mH2 = 0,6.2 = 1,2 (g)

Áp dụng lăm le luật bảo toàn khối lượng:

mKL + maxit = mmuối + mhidro

=> mmuối = mKL + maxit - mhidro = 33,1 + 58,8 – 1,2 = 90,7 (g)

Câu 19. Nhận lăm le nào là sau đấy là đúng?

A. Kim loại với kĩ năng nhường nhịn electron đảm bảo chất lượng rộng lớn thật nhiều đối với phi kim

B. Bán kính của nguyên vẹn tử sắt kẽm kim loại nhỏ thêm hơn đối với nửa đường kính của nguyên vẹn tử phi kim vô và một chu kì

C. Số electron lớp bên ngoài nằm trong của nguyên vẹn tử phi kim tiếp tục thấp hơn số electron lớp bên ngoài nằm trong của kim loại

D. Độ âm năng lượng điện của nguyên vẹn tử phi kim thông thường nhỏ thêm hơn nguyên vẹn tử kim loại

Xem đáp án

Đáp án A

Vì trong một chu kì, sắt kẽm kim loại có tính âm năng lượng điện nhỏ rộng lớn phi kim => nguyên vẹn tử sắt kẽm kim loại thông thường với kĩ năng nhường nhịn electron đảm bảo chất lượng rộng lớn thật nhiều đối với phi kim

Câu đôi mươi. Trong những sắt kẽm kim loại sau: Mg, Cr, Zn, Cu. Số sắt kẽm kim loại đều tan vô hỗn hợp HCl và hỗn hợp H2SO4 đặc nguội là:

A. 3.

B. 4.

C. 2.

D. 5.

Xem đáp án

Đáp án C

Cu ko tan vô hỗn hợp HCl

Cr ko tan vô hỗn hợp H2SO4 đặc nguội

=> Số sắt kẽm kim loại đều tan vô hỗn hợp HCl và hỗn hợp H2SO4 đặc nguội là: Mg, Zn

Mg + 2HCl → MgCl2 + H2

Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2

Zn + 2H2SO4 → ZnSO4 + SO2 + 2H2O

Mg + 2H2SO4 → MgSO4 + SO2 + 2H2O

Câu 21. Cho những đánh giá sau:

(a) Tính hóa học hoá học tập đặc thù của sắt kẽm kim loại là tính khử.

(b) Đồng (Cu) ko khử được muối hạt sắt(III) (Fe3+).

(c) chén sút sắt kẽm kim loại là một trong quy trình hoá học tập vô cơ sắt kẽm kim loại bị làm mòn bởi vì những axit vô môi trường thiên nhiên bầu không khí.

(d) Để bảo đảm an toàn vỏ tàu biển khơi thực hiện bởi vì thép, người tớ gắn vô ở mặt ngoài vỏ tàu (phần ngập trong nước biển) những khối kẽm.

Số đánh giá đích là

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 1.

Xem đáp án

Đáp án A

(a) Tính hóa học hoá học tập đặc thù của sắt kẽm kim loại là tính khử.

(d) Để bảo đảm an toàn vỏ tàu biển khơi thực hiện bởi vì thép, người tớ gắn vô ở mặt ngoài vỏ tàu (phần ngập trong nước biển) những khối kẽm.

Câu 22. Cho những đánh giá sau:

(a) Để ngăn lại làm mòn Fe, người tớ tráng thiếc, kẽm lên Fe.

(b) Ngâm một lá Fe được quấn chão đồng vô hỗn hợp HCl loãng tiếp tục xẩy ra hiện tượng kỳ lạ ăm sút năng lượng điện hóa.

(c) Ngâm một lá nhôm vô hỗn hợp NaOH loãng tiếp tục xẩy ra hiện tượng kỳ lạ ăm sút chất hóa học.

(d) Điện phân hỗn hợp NaCl bởi vì năng lượng điện vô cùng trơ, ko màng ngăn xốp tiếp tục nhận được khí Cl2 ở anot.

Số đánh giá đích là

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 1.

Xem đáp án

Đáp án B

(a) Để ngăn lại làm mòn Fe, người tớ tráng thiếc, kẽm lên Fe.

(b) Ngâm một lá Fe được quấn chão đồng vô hỗn hợp HCl loãng tiếp tục xẩy ra hiện tượng kỳ lạ ăm sút năng lượng điện hóa.

(c) Ngâm một lá nhôm vô hỗn hợp NaOH loãng tiếp tục xẩy ra hiện tượng kỳ lạ ăm sút chất hóa học.

Câu 23. Cho lếu kim loại tổng hợp loại Mg, Fe vô hỗn hợp chứa chấp lếu thích hợp muối hạt Cu(NO3)2, AgNO3. Phản ứng xẩy ra trọn vẹn, nhận được lếu thích hợp hóa học rắn A bao gồm 3 sắt kẽm kim loại và hỗn hợp B chứa chấp nhị muối hạt. Hãy cho thấy trật tự tách những sắt kẽm kim loại vô lếu thích hợp hóa học rắn A

A. Trước tiên tách Fe, tiếp sau đó tách Ag, ở đầu cuối tách Cu

B. Trước tiên tách Ag, tiếp sau đó tách Fe, ở đầu cuối tách Cu

C. Trước tiên tách Fe, tiếp sau đó tách Cu, ở đầu cuối tách Ag

D. Trước tiên tách Cu, tiếp sau đó tách Fe, ở đầu cuối tách Ag

................................

Xem thêm: hai thành phố a và b cách nhau 250km

VnDoc vẫn gửi cho tới các bạn phương trình chất hóa học Cu + H2SO4 → CuSO4 + SO2 + H2O được VnDoc biên soạn là phản xạ lão hóa khử.

Để với thành quả cao hơn nữa vô học hành, VnDoc xin xỏ ra mắt cho tới chúng ta học viên tư liệu Hóa học tập lớp 10, Giải bài bác tập dượt Hóa học tập lớp 11, Hóa học tập lớp 12, nhưng mà VnDoc tổ hợp và đăng lên.

>> Mời chúng ta xem thêm thêm thắt tài liệu

  • CuO + HCl → CuCl2 + H2O
  • ZnO + NaOH → Na2ZnO2 + H2O
  • Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + NO2 + H2O
  • Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + N2O + H2O
  • Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + NO+ H2O