công thức xác định cường độ điện trường gây ra bởi điện tích q 0

Câu hỏi:

29/05/2020 93,899

B. E=-9.109Qr2

Bạn đang xem: công thức xác định cường độ điện trường gây ra bởi điện tích q 0

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cường chừng năng lượng điện ngôi trường tạo nên bởi vì năng lượng điện Q = 5.10-9 (C), bên trên một điểm nhập chân ko cơ hội năng lượng điện một khoảng tầm 10 (cm) có tính rộng lớn là

A. E = 0,450 (V/m)

B. E = 0,225 (V/m)

C. E = 4500 (V/m)

D. E = 2250 (V/m)

Câu 2:

Hai năng lượng điện điểm đều nhau được bịa đặt nội địa (ε = 81) cách nhau chừng 3 (cm). Lực đẩy thân thuộc bọn chúng bởi vì 0,2.10-5 (N). Hai năng lượng điện đó

Atrái du, đ ln là 4,472.10-2 (μC)

Bcùng du, đ ln là 4,472.10-10 (μC)

C. trái du, đ ln là 4,025.10-9 (μC)

Dcùng du, đ ln là 4,025.10-3 (μC)

Câu 3:

Hai trái ngược cầu nhỏ đem năng lượng điện 10-7 (C) và 4.10-7 (C), tương tác cùng nhau một lực 0,1 (N) nhập chân ko. Khoảng cơ hội thân thuộc bọn chúng là

A. r = 0,6 (cm)

B. r = 0,6 (m)

Xem thêm: dùng vòi xịt vào vùng kín

C. r = 6 (m)

D. r = 6 (cm)

Câu 4:

Ba năng lượng điện q y chang nhau được bịa đặt thắt chặt và cố định bên trên phụ vương đỉnh của một tam giác đều phải sở hữu cạnh a. Độ rộng lớn độ mạnh năng lượng điện ngôi trường bên trên tâm của tam giác bại liệt là

A. E=9.109Qa2

B. E=9.3.109Qa2

C. E=9.9.109Qa2

D. E=0

Câu 5:

Một năng lượng điện điểm dương Q nhập chân không khiến rời khỏi bên trên điểm M cơ hội năng lượng điện một khoảng tầm r = 30 (cm), một năng lượng điện ngôi trường đem độ mạnh E = 30000 (V/m). Độ rộng lớn năng lượng điện Q là

A. Q = 3.10-5 (C)

B. Q = 3.10-6 (C)

C. Q = 3.10-7 (C)

D. Q = 3.10-8 (C)

Câu 6:

Phát biểu này sau đó là không đúng

A. Điện ngôi trường tĩnh là vì những phân tử đem năng lượng điện đứng yên tĩnh sinh ra

B. Tính hóa học cơ phiên bản của năng lượng điện ngôi trường là nó tính năng lực năng lượng điện lên năng lượng điện bịa đặt nhập nó

C. Véctơ độ mạnh năng lượng điện ngôi trường bên trên một điểm luôn luôn nằm trong phương, nằm trong chiều với vectơ lực năng lượng điện tính năng lên một năng lượng điện bịa đặt bên trên điểm bại liệt nhập năng lượng điện trường

Xem thêm: nếu sử dụng ampe kế để đo dòng điện vượt quá giới hạn đo thì có thể gây ra nguy cơ gì

D. Véctơ độ mạnh năng lượng điện ngôi trường bên trên một điểm luôn luôn nằm trong phương, nằm trong chiều với vectơ lực năng lượng điện tính năng lên một năng lượng điện dương bịa đặt bên trên điểm bại liệt nhập năng lượng điện trường