công thức tổng quát của anken là

Anken là bài học kinh nghiệm cần thiết của chương 6 – Hidrocacbon ko no, ở trong công tác Hóa học tập lớp 11. Bài ghi chép sau đây, Monkey tiếp tục hỗ trợ cho chính mình những kỹ năng và kiến thức tổ hợp cụ thể về khái niệm, đặc thù, phần mềm, cơ hội pha trộn của chính nó hao hao phân biệt anken và ankan.

Định nghĩa anken là gì? Đồng đẳng - đồng phân và danh pháp

Bạn đang xem: công thức tổng quát của anken là

Theo SGK Hóa học tập 11 (NXB giáo dục và đào tạo Việt Nam) sở hữu khái niệm vô cùng rõ: “Anken là những hidrocacbon mạch hở tuy nhiên trong phân tử có một links song C=C”.

Tìm hiểu anken là gì? (Ảnh: Sưu tầm Internet)

Dãy đồng đẳng anken

Etilen (CH2=CH2) và những hóa học tiếp sau sở hữu công thức anken là C3H6, C4H8, C5H10… sở hữu đặc thù tương tự động etilen lập trở thành mặt hàng đồng đẳng sở hữu công thức phân tử công cộng CnH2n (n >=2) được gọi là anken hoặc oletin.

Đồng phân

Tìm hiểu đồng phân anken tất cả chúng ta tiếp tục chuồn vô cụ thể đồng phân kết cấu và đồng phân hình học tập của chính nó.

 • Đồng phân cấu tạo: Etilen và propilen không tồn tại đồng phân anken. Từ C4H8 trở chuồn ứng với cùng 1 công thức phân tử sở hữu những đồng phân anken về địa điểm links song và về mạch cacbon. 
 • Đồng phân hình học: Trong phân tử anken, mạch đó là mạch cacbon lâu năm nhất sở hữu chứa chấp links song C=C. Những anken tuy nhiên từng nguyên vẹn tử cacbon ở địa điểm links song liên với nhị group nguyên vẹn tử không giống nhau sẽ sở hữu sự phân bổ không khí không giống nhau của mạch chủ yếu xung xung quanh links song. Chính sự phân bổ không giống nhau ê dẫn đến đồng phân về địa điểm không khí của những group nguyên vẹn tử gọi là đồng phân hình học tập.
  • Đồng phân cis: Đồng phân sở hữu mạch chủ yếu ở và một phía với links C=C.

  • Đồng phân trans: Đồng phân sở hữu mạch chủ yếu ở về 2 phía không giống nhau của links C=C.

Ví dụ: Với công thức kết cấu CH3-CH=CH-CH3 sở hữu những đồng phân hình học tập như hình bên dưới.

Mô hình phân tử cis-but-2-en (a) và trans-but-2-en (b). (Ảnh: Chụp màn hình hiển thị SGK Hóa học tập 11)

Danh pháp anken là gì?

Cách gọi thương hiệu anken bao hàm thương hiệu thường thì và thương hiệu thay cho thế.

 • Cách hiểu thương hiệu anken thông thường: Được gọi là thương hiệu ankan tuy nhiên thay cho đuôi “an” trở thành “ilen”. Ví dụ như etilen (C2H4), propilen (C3H6), butilen (C4H8).
 • Tên thay cho thế của anken: Xuất vạc kể từ thương hiệu ankan ứng bằng phương pháp thay đổi đuôi “an” trở thành “en”. Từ CH4 trở chuồn, vô thương hiệu anken cần thiết thêm thắt số chỉ địa điểm nguyên vẹn tử cacbon trước tiên chứa chấp links song. Mạch cacbon được đặt số kể từ phía sát links song rộng lớn.

Quy tắc được tổ hợp như sau:

 • Chọn mạch C lâu năm nhất và sở hữu chứa chấp links song thực hiện mạch chủ yếu.

 • Đánh số C mạch chủ yếu kể từ phía toạ lạc sát links song nhất.

 • Gọi thương hiệu theo đuổi trật tự như sau: Số chỉ địa điểm nhánh + Tên nhánh + Tên C mạch chủ yếu + Số chỉ links song + en. 

Bảng: Tên thay cho thế và một vài ba hằng số cơ vật lý của một số trong những anken

Tên thay cho thế và một vài ba hằng số cơ vật lý của một số trong những anken. (Ảnh: Sưu tầm Internet)

Tính hóa học cơ vật lý của anken

Nhắc cho tới đặc thù cơ vật lý cả anken, tất cả chúng ta ko thể bỏ dở một vài ba đặc thù cần thiết sau:

Tìm hiểu đặc thù cơ vật lý của anken

 • Trong ĐK thông thường, những anken kể từ C2H4 cho tới C4H8 là hóa học khí; kể từ C5H10 trở chuồn là hóa học rắn hoặc lỏng.

 • Nhiệt nhiệt độ chảy, sức nóng chừng sôi, lượng riêng rẽ của anken tăng dần dần theo hướng tăng của phân tử khối.

 • Tất cả những anken đều nhẹ nhàng rộng lớn nước (D <1g/cm3).

 • Anken ko tan nội địa.  

XÂY DỰNG NỀN TẢNG TOÁN HỌC VỮNG CHẮC CHO TRẺ TỪ NHỎ VỚI ĐA PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC, CHI PHÍ CỰC RẺ CHƯA ĐẾN 2K/NGÀY CÙNG MONKEY MATH.

Tính hóa chất của anken

Liên kết song C=C bao gồm links σ và một links π (liên kết π thông thường bền lâu links σ) vì vậy đơn giản bị phân hạn chế rộng lớn, gây ra đặc thù chất hóa học đặc thù của anken này đó là đơn giản nhập cuộc phản xạ nằm trong tạo ra trở thành hợp ý hóa học no ứng.

Tìm hiểu những đặc thù chất hóa học anken. (Shutterstock.com)

Phản ứng cộng

Phản ứng nằm trong anken bao gồm phản xạ nằm trong hidro, phản xạ nằm trong halogen và phản xạ nằm trong HX.

 • Phản ứng nằm trong hidro của anken: Khi đun lạnh lẽo sở hữu sắt kẽm kim loại niken (hoặc platin/ plaid) thực hiện xúc tác, anken kết phù hợp với hidro tạo ra trở thành ankan ứng. Ví dụ: CH2=CH-CH3 + H2 → CH3-CH2-CH3 (Điều kiện: Ni, sức nóng độ)
 • Phản ứng nằm trong halogen: Thực hiện tại thực nghiệm dẫn etilen kể từ từ chuồn vô hỗn hợp brom, thấy gray clolor đỏ rực của hỗn hợp bị nhạt nhẽo dần dần. Ta sở hữu phương trình như sau: CH2=CH2 + Br2 (nâu đỏ) → CH2Br-CH2Br (1,2-đibrometan, ko màu)

Tiếp tục tiến hành xối hỗn hợp brom vô ly đựng anken (lỏng), để ý thấy hỗn hợp brom bị mất mặt color. Ta sở hữu phương trình phản xạ như sau: CnH2n + Br2 → CnH2nBr2

Thí nghiệm hỗn hợp brom ứng dụng với anken lỏng. (Ảnh: Chụp màn hình hiển thị SGK Hóa học tập 11)

 • Phản ứng nằm trong HX:  Các anken cũng nhập cuộc vô phản xạ với nước, hidro halogen (HBr, HCl, HI) và với những axit mạnh. Một số ví dụ minh họa: CH2=CH2 + H-OH → CH3-CH2-OH (Điều khiếu nại H+) hoặc CH2=CH2 + H-Br → CH3-CH2-Br

Các Anken sở hữu cấu tạo ra phân tử ko đối xứng khi ứng dụng với HX hoàn toàn có thể sinh rời khỏi lếu hợp ý 2 sản phẩm. Ví dụ như:

CH3-CH=CH2 + HBr → CH3-CHBr-CH3 (2-brompropan – thành phầm chính)

CH3-CH=CH2 + HBr → CH3-CH2-CH2Br (1-brompropan – thành phầm phụ)

Quy tắc nằm trong HX hoặc còn được gọi là quy tắc Maccopnhicop (Markovnikov) sau:

 • Nguyên tử H tiếp tục gắn kèm với nguyên vẹn tử cacbon bậc thấp, ví dụ là C ở links song có khá nhiều H rộng lớn.

 • Nhóm halide (X) tiếp tục gắn kèm với nguyên vẹn tử cacbon bậc cao, ví dụ là C ở links song sở hữu không nhiều H rộng lớn.

 • Sản phẩm chủ yếu của phản xạ đó là thành phầm được tạo ra trở thành theo đuổi quy tắc Maccopnhicop.

Phản ứng trùng hợp

Ở sức nóng chừng và áp suất cao với hóa học xúc tác tương thích, những phân tử anken hoàn toàn có thể kết phù hợp với nhau tạo ra trở thành những mạch vô cùng lâu năm và sở hữu phân tử khối rộng lớn.

Ví dụ:

… + CH2=CH2+CH2=CH2+CH2=CH2+…→… -CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-… (Điều kiện: Nhiệt chừng, p, xúc tác)

Phương trình thu gọn gàng như sau:

nCH2=CH2 → (-CH­2–CH2-)n (Polietylen hoặc PE)

Phản ứng trùng khớp nằm trong loại phản xạ polime hóa, là quy trình links nhiều phân tử nhỏ như thể nhau hoặc tương tự động nhau sẽ tạo trở thành những phân tử rất rộng, gọi là polime. Trong đó:

 • Chất đầu (CH2 = CH2) là monome.

 • -CH2 – CH2– là giắt xích của polime.

 • n là thông số trùng khớp.

Phản ứng oxi hóa 

Phản ứng lão hóa trọn vẹn và phản xạ lão hóa ko trọn vẹn cũng là 1 trong trong mỗi đặc thù chất hóa học cần thiết của anken.

Phản ứng lão hóa trả toàn

Khi bị châm với oxi, etilen và những đồng đẳng có khả năng sẽ bị cháy và lan rời khỏi sức nóng.

CnH2n + 3n/2 O2 → nCO2 + nH2O

Phản ứng lão hóa ko trọn vẹn của anken

Để thực hiện rõ rệt phản xạ lão hóa ko trọn vẹn của anken, tớ tiến hành thực nghiệm sục khí etilen vô hỗn hợp KMnO4. Quan sát thấy color của hỗn hợp tiếp tục nhạt nhẽo dần dần và sở hữu kết tủa gray clolor đen sì của MnO2.

Ta sở hữu phản xạ như sau:

3CH2=CH2 + 4H2O + 2KMnO4 → 3HO-CH2-CH2-OH + 2MNO4 (kết tủa) + 2KOH

Xem thêm: 

 • Ankin là gì? Lý thuyết và giải bài bác luyện chi tiết
 • Muối amoni: Chi tiết lý thuyết và bài bác luyện kèm cặp lời nói giải
 • Axit photphoric (H3PO4) là gì? Cấu tạo ra phân tử, đặc thù, phần mềm và cách thức điều chế

Điều chế anken như vậy nào? 

Cách pha trộn anken vô chống thực nghiệm và tạo ra vô công nghiệp sở hữu sự khác lạ.

Cách pha trộn anken vô chống thí nghiệm

Trong chống thực nghiệm, etilen được pha trộn kể từ ancol etylen

C2H5OH → CH2=CH2 + H2O (Điều kiện: H2SO4 quánh, 170 chừng C)

Điều chế etilen kể từ ancol etylic. (Ảnh: Chụp màn hình hiển thị SGK Hóa học tập 11)

Cách pha trộn Anken vô công nghiệp

Trong công nghiệp, anken được pha trộn kể từ ankan:

CnH2n+2 → CnH2n + H2 (Điều kiện: Nhiệt chừng, p, xúc tác)

Các anken và dẫn xuất của anken là nguyên vật liệu mang đến quy trình tạo ra chất hóa học. Một số phần mềm cần thiết của anken là:

Ứng dụng của anken vô cuộc sống. (Ảnh: Sưu tầm Internet)

 • Sử dụng vô sản xuất màng mỏng manh, ống dẫn nước, bình chứa… bằng phương pháp trùng khớp etilen, propilen, butilen… nhận được polime.

 • Anken cũng rất được phần mềm vô tạo ra rượu, dẫn xuất halogen hoặc một số trong những hóa học không giống.

 • Monome được trả hóa kể từ Etilen nhằm tổ hợp một loạt polime đáp ứng nhu cầu nhu yếu đa dạng và phong phú của cuộc sống, chuyên môn.

Phân biệt anken và ankan

Để phân biệt anken và ankan, tớ dùng hỗn hợp brom. Khi xối brom vô ly đựng anken (lỏng) tiếp tục thấy hỗn hợp brom bị mất mặt color trong những lúc ê ankan thì ko làm mất đi color hỗn hợp brom.

Ngoài brom, tất cả chúng ta cũng hoàn toàn có thể sử dụng dung dịch tím (KMnO4) nhằm nhận thấy anken. Anken làm mất đi color hỗn hợp dung dịch tím nên dễ dàng dạng nhằm nhận thấy.

Bài luyện về anken SGK Hóa học tập 11 kèm cặp lời nói giải chi tiết

Sau khi đang được tìm hiểu hiểu những kỹ năng và kiến thức lý thuyết về anken, chúng ta hãy tích vô cùng thực hiện thêm thắt những bài bác luyện vô SGK nhằm ôn luyện và áp dụng tức thì những gì một vừa hai phải tìm hiểu hiểu rõ.

Làm bài bác luyện về anken. (Ảnh: Shutterstock.com)

Xem thêm: trắc nghiệm sinh 11 bài 44

Bài luyện 2 (SGK Hóa học tập 11, trang 132)

Ứng với công thức C5H10 sở hữu từng nào đồng phân kết cấu ?

A. 4; B. 5 ; C. 3 ;    D. 7

Gợi ý đáp án:

Đáp án thực sự B. 5

Các công thức cấu tạo:

Bài luyện 3 (SGK Hóa học tập 11, trang 132)

Viết phương trình chất hóa học của phản xạ xẩy ra khi:

a. Propilen ứng dụng với hidro, đun lạnh lẽo (xúc tác Ni).

b. But-2-en ứng dụng với hidro clorua.

c. Metylpropen ứng dụng với nước sở hữu xúc tác axit.

d. Trùng hợp ý but-1-en.

Gợi ý đáp án:

Bài luyện 4 (SGK Hóa học tập 11, trang 132)

Trình bày cách thức chất hóa học để:

a. Phân biệt metan và etilen.

b. Tách lấy khí metan kể từ lếu hợp ý etilen.

c. Phân biệt nhị bình ko dán nhãn đựng hexan và hex-1-en.

Viết phương trình hoá học tập của phản xạ đang được sử dụng.

Gợi ý đáp án:

a. Lần lượt mang đến metan và etilen trải qua hỗn hợp nước brom, hóa học nào là thực hiện hỗn hợp nước brom nhạt nhẽo color thì này đó là etilen, hóa học nào là ko thực hiện hỗn hợp nước brom nhạt nhẽo color thì này đó là metan.

CH2=CH2 + Br2 → CH2Br-CH2Br

Br2(dd nâu đỏ); CH2Br-CH2Br (không màu)

CH4 ko ứng dụng với hỗn hợp nước brom

b. Cho lếu hợp ý khí (CH4 và C2H4) trải qua hỗn hợp nước brom dư, C2H4 tiếp tục ứng dụng với hỗn hợp nước brom, khí sót lại thoát ra khỏi bình hỗn hợp nước brom là CH4.(PTHH như câu a)

c. Tương tự động câu a

Lần lượt mang đến hexan và hex-1-en trải qua hỗn hợp nước brom, hóa học nào là thực hiện hỗn hợp nước brom nhạt nhẽo color thì này đó là hex-1-en, hóa học nào là ko thực hiện hỗn hợp nước brom nhạt nhẽo color thì này đó là hexan

PTHH:

CH2=CH-[CH2]3-CH3 + Br2 → CH2Br-CHBr-[CH2]3-CH3

Br2(dd nâu đỏ); CH2Br-CHBr-[CH2]3-CH3 (không màu)

Hexan ko ứng dụng với hỗn hợp nước brom

Bài luyện 5 (SGK Hóa học tập 11, trang 132)

Chất nào là tại đây làm mất đi color hỗn hợp brom?

A. Butan

B. but-1-en

C. cacbon đioxi

D. metylpropan

Gợi ý đáp án:

Đáp án thực sự B

PTHH:

CH2=CH-CH2-CH3 + Br2 → CH2Br-CHBr-CH2-CH3

Br2(dd nâu đỏ); CH2Br-CHBr-CH2-CH3(không màu)

Bài luyện 6 (SGK Hóa học tập 11, trang 132)

Dẫn kể từ từ 3,36 lít lếu hợp ý bao gồm etilen và propilen (đktc) vô hỗn hợp brom thấy hỗn hợp bị nhạt nhẽo color và không tồn tại khí bay rời khỏi. Khối lượng hỗn hợp sau phản xạ tăng 4,90gam.

a. Viết những phương trình chất hóa học và lý giải những hiện tượng kỳ lạ ở thực nghiệm bên trên.

b. Tính bộ phận xác suất về thể tích của từng khí vô lếu hợp ý lúc đầu.

Gợi ý đáp án:

a. Phương trình hóa học:

CH2=CH2 + Br2 (dd, nâu đỏ) → CH2Br-CH2Br (không màu)

CH2=CH-CH3 + Br2 (dd, nâu đỏ) → CH2Br-CHBr-CH3 (không màu)

b. Gọi số mol của etilen và propilen theo lần lượt là x và nó mol.

Khối lượng hỗn hợp sau phản xạ tăng thêm đó là lượng của lếu hợp ý etilen và propilen.

Ta có:

N(hh) = x+ nó = 3,36/22.4 = 0.15.

M (hh) = 28x = 42y = 4.9

Giải hệ phương trình tớ được x = 0.1 mol và nó = 0.05 mol.

%VC2H4 = nC2H4 = (0.1/0.15) x 100% = 66.67%.

% VC3H6 = 100% - 66,67% = 33.33%.

Bài luyện về Anken - Hóa học tập 11 nhằm những em tự động luyện

Ngoài bài bác luyện Anken vô SGK, bên dưới đấy là một số trong những bài bác luyện không giống nhằm những em tự động luyện:

Bài 1: 2,8 gam anken X làm mất đi color một vừa hai phải đầy đủ hỗn hợp chứa chấp 8 gam Br2. Hiđrat hóa X chỉ nhận được một ancol độc nhất. X mang tên là gì?

Bài 2: Hỗn hợp ý khí X bao gồm H2 và C2H4 có tỉ khối đối với He là 3,75. Dẫn X qua quýt Ni nung lạnh lẽo, nhận được lếu hợp ý khí Y sở hữu tỉ khối đối với He là 5. Tính hiệu suất của phản xạ hiđro hoá?

Bài 3: Dẫn 3,36 lít lếu hợp ý X bao gồm 2 anken là đồng đẳng tiếp nối vào trong bình nước brom dư, thấy lượng bình gia tăng 7,7 gam. Tìm CTPT của 2 anken?

Bài 4: Dẫn kể từ từ 6,72 lit (đktc) lếu hợp ý X bao gồm etilen và propilen và hỗn hợp brom, hỗn hợp brom bị nhạt nhẽo color, và không tồn tại khí bay rời khỏi. Khối lượng hỗn hợp sau phản xạ tăng 9,8 gam. Thành phần xác suất theo đuổi thể tích của etilen vô X là bao nhiêu?

Bài 5: Dẫn 3,36 lít (đktc) lếu hợp ý X bao gồm 2 anken là đồng đẳng tiếp nối vào trong bình nước brom dư, thấy lượng bình gia tăng 7,7 gam. Thành phần phần % về thể tích của nhị anken là bao nhiêu?

Bài 6: Cho hiđrocacbon X phản xạ với brom (trong dung dịch) theo đuổi tỉ lệ thành phần mol 1 : 1, nhận được hóa học cơ học Y (chứa 74,08% Br về khối lượng). Khi X phản xạ với HBr thì nhận được nhị thành phầm cơ học sở hữu kết cấu không giống nhau. Tên gọi của X là gì?

Bài 7: Cho H2 và 1 olefin hoàn toàn có thể tích cân nhau qua quýt niken đun lạnh lẽo tớ được lếu hợp ý A. sành tỉ khối tương đối của A đối với H2 là 23,2. Hiệu suất phản xạ hiđro hoá là 75%. Công thức phân tử olefin là gì?

Bài 8: Cho hiđrocacbon X phản xạ với brom (trong dung dịch) theo đuổi tỷ trọng mol 1: 1 thì được hóa học cơ học Y (chứa 74,08% brom về khối lượng). Khi X phản xạ với HBr thì nhận được nhị thành phầm cơ học sở hữu kết cấu không giống nhau. Tên gọi của X là gì?

Bài 9: Trộn 1 mol anken X với cùng 1,6 mol H2 rồi dẫn lếu hợp ý qua quýt Ni nung lạnh lẽo nhận được lếu hợp ý Y. Dẫn lếu hợp ý Y vô brom dư thấy sở hữu 0,2 mol Br2 đã phản xạ. Hiệu suất phản xạ hiđro hóa là gì?

Bài 10: Hỗn hợp ý X bao gồm H2, C2H4, C3H6 sở hữu tỉ khối đối với H2 là 9,25. Cho 22,4 lit X (dktc) vào trong bình đựng kín đã có sẵn trước không nhiều bột Ni. Đun lạnh lẽo bình một thời hạn nhận được lếu hợp ý khí Y sở hữu tỉ khối đối với H2 bởi vì 10. Tổng số mol H2 đang được phản xạ là bao nhiêu?

Hy vọng những vấn đề share vô nội dung bài viết bên trên đang được giúp đỡ bạn hiểu hiểu rộng lớn về anken và vận dụng chất lượng tốt vô quy trình tiếp thu kiến thức bên trên lớp. Theo dõi trang web của Monkey thông thường xuyên nhằm update những nội dung bài viết share kỹ năng và kiến thức môn Hóa, Vật lý và Toán cùng với rất nhiều chủ thể không giống nữa đấy. 

Xem thêm: giải sgk tiếng anh 6