công thức tích vô hướng

Các công thức khái niệm tích vô phía, tích đem vị trí hướng của nhị vectơ vô không khí, phần mềm tính diện tích S thể tích

Bạn đang xem: công thức tích vô hướng

Trong không khí với hệ tọa phỏng vuông góc Oxyz, tích vô vị trí hướng của nhị vectơ (được khái niệm tựa như vô mặt mày phẳng), tích đem vị trí hướng của nhị vectơ (khái niệm không tồn tại vô mặt mày phẳng) được khái niệm như sau (xem những hình ảnh bên dưới đây).

tich vo huong cua nhị vecto đụng chạm ung dung

Trong đó:

  • công thức một là khái niệm và kí hiệu tích vô vị trí hướng của 2 vectơ,
  • công thức 2 là biểu thức tọa phỏng của tích vô phía vô không khí, 
  • công thức 3 là ĐK vuông góc của nhị vectơ,
  • công thức 4, 5, 6 là những công thức về phỏng nhiều năm vectơ,
  • công thức 7 là khoảng cách thân thiện 2 điểm A,B,
  • công thức 8 chung tính cosin góc thân thiện nhị vectơ,
  • công thức 9 tính sin góc thân thiện nhị vectơ.

TÍCH CÓ HƯỚNG CỦA HAI VECTƠ VÀ TÍNH CHẤT

tich teo huong đụng chạm tinh anh chat

Xem thêm: thuyết minh về cây bút bi có sử dụng biện pháp nghệ thuật

CÁC CÔNG THỨC DIỆN TÍCH, THỂ TÍCH CÓ LIÊN QUAN ĐẾN TÍCH VÔ HƯỚNG, TÍCH CÓ HƯỚNG

dien tich the tich theo đuổi tich teo huong

Nắm được những công thức này sẽ hỗ trợ học viên lớp 12 học tập chất lượng chương cách thức tọa phỏng vô không khí ở lịch trình Hình học tập 12.

Xem thêm: Biểu thức tọa phỏng của tích vô phía vô mặt mày bằng phẳng Oxy (Toán Hình học tập 10)/ Cách bấm máy casio nhằm tính tích vô phía, tích đem hướng

Xem thêm: tổng của hai số là 72 tìm hai số đó biết rằng nếu số lớn giảm 5 lần thì được số bé