công thức lớp 11Tổng thích hợp Công thức Toán lớp 11 Đại số, Hình học tập cụ thể, không thiếu thốn cả năm

Việc lưu giữ đúng đắn một công thức Toán lớp 11 vô hàng nghìn công thức ko cần là sự đơn giản, với mục tiêu gom học viên đơn giản rộng lớn trong những việc lưu giữ Công thức, VietJack biên soạn bạn dạng tóm lược Công thức Toán lớp 11 Đại số và Hình học tập không thiếu thốn, cụ thể Học kì 1, Học kì 2 được biên soạn theo đòi từng chương. Hi vọng loạt bài bác này tiếp tục như thể cuốn bong tay công thức giúp đỡ bạn học tập đảm bảo chất lượng môn Toán lớp 11 rộng lớn.

Bạn đang xem: công thức lớp 11

Tài liệu tóm lược công thức Toán lớp 11 Đại số và Hình học tập bao gồm 8 chương, liệt kê những công thức cần thiết nhất:

Công thức giải nhanh chóng Đại số lớp 11 cụ thể nhất

 • Chương 1: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác

 • Chương 2: Tổ hợp - xác suất

 • Chương 3: Dãy số - Cấp số cộng và cấp số nhân

 • Chương 4: Giới hạn

 • Chương 5: Đạo hàm

Công thức giải nhanh chóng Hình học tập lớp 11 cụ thể nhất

 • Chương 1: Phép dời hình và phép đồng dạng vô mặt phẳng

 • Chương 2: Đường thẳng và mặt phẳng vô không khí. Quan hệ tuy nhiên song

 • Chương 3: Vectơ vô không khí. Quan hệ vuông góc vô ko gian

Hi vọng với bài bác tóm lược công thức Toán 11 này, học viên tiếp tục đơn giản lưu giữ được công thức và biết cách thực hiện những dạng bài bác tập luyện Toán lớp 11. Mời chúng ta đón xem:

Công thức Toán lớp 11 cả năm

Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 11 Chương 1 Đại số

I. HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC

1. Hàm số hắn = sinx

- TXĐ: Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 11 Chương 1 Đại số cụ thể nhất và -1 ≤ sinx ≤ 1 ,Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 11 Chương 1 Đại số cụ thể nhất

- Là hàm số lẻ

- Là hàm số tuần trả chu kì là 2π

- Hàm số đồng trở nên bên trên Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 11 Chương 1 Đại số cụ thể nhất

- Hàm số nghịch ngợm trở nên bên trên Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 11 Chương 1 Đại số cụ thể nhất

Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 11 Chương 1 Đại số cụ thể nhất

2. Hàm số hắn = cosx

- TXĐ: Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 11 Chương 1 Đại số cụ thể nhất và -1 ≤ sinx ≤ 1 ,Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 11 Chương 1 Đại số cụ thể nhất

- Hàm số chẵn

- Là hàm số tuần trả chu kì là 2π

- Hàm số đồng trở nên bên trên (-π + k2π ; k2π)

- Hàm số nghịch ngợm trở nên bên trên (k2π ; π + k2π)

Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 11 Chương 1 Đại số cụ thể nhất

3. Hàm số hắn = tanx

-TXĐ: Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 11 Chương 1 Đại số cụ thể nhất

- Hàm số lẻ

- Là hàm số tuần trả chu kì là π

- Hàm số đồng trở nên bên trên Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 11 Chương 1 Đại số cụ thể nhất

- Có những đàng tiệm cận Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 11 Chương 1 Đại số cụ thể nhất

Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 11 Chương 1 Đại số cụ thể nhất

4. Hàm số hắn = cotx

- TXĐ: Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 11 Chương 1 Đại số cụ thể nhất

- Hàm số lẻ

- Là hàm số tuần trả chu kì là π

- Hàm số nghịch ngợm trở nên vô (kπ π + kπ)

- Có những đàng tiệm cận x = kπ

Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 11 Chương 1 Đại số cụ thể nhất

II. CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC

+) Công thức lượng giác cơ bản:

Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 11 Chương 1 Đại số cụ thể nhất

+) Giá trị lượng giác của những cung sở hữu tương quan đặc biệt quan trọng.

- Cung đối nhau: α và -α

cos(-α ) = cos α

sin(-α ) = -sinα

tan(-α ) = -tanα

cot(-α ) = -cot α.

- Cung bù nhau: α và π - α

sin(π - α ) = sinα

cos(π - α ) = -cosα

tan(π - α ) = -tanα

cot(π - α ) = -cotα .

- Cung rộng lớn xoàng xĩnh π : α và (α + π)

sin(α + π) = -sinα

cos (α + π = -cosα

tan(α + π) = tanα

cot(α + π) = cotα

- Cung phụ nhau: α và Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 11 Chương 1 Đại số cụ thể nhất

Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 11 Chương 1 Đại số cụ thể nhất

→ cos đối, sin bù, phụ chéo cánh, rộng lớn xoàng xĩnh π tan và cot.

+) Hai cung rộng lớn xoàng xĩnh : Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 11 Chương 1 Đại số cụ thể nhất

Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 11 Chương 1 Đại số cụ thể nhất

3. CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC

+) Công thức cộng

cos(a - b) = cosa cosb + sina sinb

cos(a + b) = cosa cosb - sina sinb

sin(a - b) = sina cosb - cosa sinb

sin(a + b) = sina cosb + cosa sinb

Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 11 Chương 1 Đại số cụ thể nhất

Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 11 Chương 1 Đại số cụ thể nhất

+) Công thức nhân đôi

sin2a = 2sina cosa

cos2a = cos2a - sin2a = 2cos2a - 1 = 1 - 2sin2

Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 11 Chương 1 Đại số cụ thể nhất

+) Công thức nhân ba

sin3a = 3sina - 4sin3a

cos3a = 4cos3a - 3cosa

Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 11 Chương 1 Đại số cụ thể nhất

Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 11 Chương 1 Đại số cụ thể nhất

+) Công thức hạ bậc

Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 11 Chương 1 Đại số cụ thể nhất

+) Các hệ quả

Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 11 Chương 1 Đại số cụ thể nhất

+) Công thức thay đổi tích trở nên tổng

Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 11 Chương 1 Đại số cụ thể nhất

+) Công thức thay đổi tổng trở nên tích:

Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 11 Chương 1 Đại số cụ thể nhất

+) điều đặc biệt khi a = b = α

Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 11 Chương 1 Đại số cụ thể nhất

III. PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC

1. Phương trình lượng giác cơ bản

Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 11 Chương 1 Đại số cụ thể nhất

Đặc biệt:

Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 11 Chương 1 Đại số cụ thể nhất

2. Phương trình bậc nhị so với một hàm con số giác

Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 11 Chương 1 Đại số cụ thể nhất

Giải lấy nghiệm t phù hợp tiếp sau đó vận dụng phương trình cơ bạn dạng

Chú ý: cos2x = 2cos2x - 1 = 1 - 2sin2x = cos2x - sin2x

sin2x = 1 - cos2x

cos2x = 1 - sin2x

3. Phương trình hàng đầu so với sinx và cosx

- Dạng phương trình: asinx + bcosx = c

- Điều khiếu nại sở hữu nghiệm: a2 + b2 ≥ c2

- Phương pháp giải: Chia 2 vế phương trình mang lại Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 11 Chương 1 Đại số cụ thể nhất , tiếp sau đó vận dụng công thức nằm trong để mang về dạng phương trình cơ bạn dạng.

4. Phương trình đẳng cấp và sang trọng bậc nhị so với sinu và cosu

Dạng asin2u + bsinu.cosu + c.cos2u = d

Cách giải

+ Kiểm tra coi cosu = 0 sở hữu thỏa mãn nhu cầu phương trình hoặc không?

Xét Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 11 Chương 1 Đại số cụ thể nhất

Thay cosu = 0 vô pt (nhớ sin2u = 1 )

+ Xét Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 11 Chương 1 Đại số cụ thể nhất

Chia 2 vế pt mang lại , giải pt theo đòi .

Ghi chú: cũng có thể giải bằng phương pháp sử dụng công thức hạ bậc trả về dạng asin2u + bcos2u = c .

5. Phương trình đối xứng, phản đối xứng

Xem thêm: you're always making terrible mistakes said the teacher

- Dạng phương trình chứa chấp sinu ± cosu và sinu.cosu

- Cách giải

Đặt Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 11 Chương 1 Đại số cụ thể nhất

Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 11 Chương 1 Đại số cụ thể nhất

Thay vô phương trình đang được mang lại tớ được phương trình bậc nhị theo đòi t.

Chú ý:

Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 11 Chương 1 Đại số cụ thể nhất

Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 11 Chương 2 Đại số

I. Đại số tổ hợp

1. Quy tắc cộng

Công việc chia thành 2 ngôi trường hợp:

- Trường thích hợp 1: sở hữu m cơ hội.

- Trường thích hợp 2: sở hữu n cơ hội.

Khi cơ, tổng số cơ hội tiến hành là .

2. Quy tắc nhân

Sự vật 1 sở hữu m cơ hội. Ứng với một cách lựa chọn bên trên tớ sở hữu n cơ hội lựa chọn sự vật 2.

Khi cơ, toàn bộ số cơ hội lựa chọn thường xuyên 2 sự vật là mn .

3. Giai thừa

n! = 1.2.3...(n -1)n

Qui ước: ): 0! = 1

Lưu ý:

n! = (n -1)!n = (n - 2)!(n - 1)n = ...

4. Hoán vị

n vật bố trí vô n khu vực, số cơ hội xếp là: Pn = n!

5. Chỉnh hợp

n vật, lôi ra k Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 11 Chương 2 Đại số cụ thể nhất vật rồi bố trí trật tự, số cơ hội xếp là:

Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 11 Chương 2 Đại số cụ thể nhất

6. Tổ hợp

n vật, lôi ra Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 11 Chương 2 Đại số cụ thể nhất vật tuy nhiên ko bố trí trật tự, số cơ hội xếp là:

Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 11 Chương 2 Đại số cụ thể nhất

7. Một số kỹ năng và kiến thức cần thiết nhớ

Số phân tách không còn mang lại 2 : tận nằm trong là 2 ; 4; 6; 8

Số phân tách không còn mang lại 5 : tận nằm trong là 0;5

Số phân tách không còn mang lại 10 : tận nằm trong là 0

Số phân tách không còn mang lại 100 khi tận nằm trong là 00;25;50;75

Số phân tách không còn mang lại 3 : tổng những chữ số phân tách không còn mang lại 3 .

Số phân tách không còn mang lại 9 : tổng những chữ số phân tách không còn mang lại 9 .

Khi bắt gặp bài bác tập luyện số ngẫu nhiên tuy nhiên trong cơ sở hữu tương quan số 0 nên phân tách tình huống.

+) Tính chất

Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 11 Chương 2 Đại số cụ thể nhất

II. Nhị thức Newton

1. Khai triển nhị thức Newton

Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 11 Chương 2 Đại số cụ thể nhất

2. Một số công thức nên nhớ

Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 11 Chương 2 Đại số cụ thể nhất

3. Tam giác Pacal (cho biết độ quý hiếm của Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 11 Chương 2 Đại số cụ thể nhất )

Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 11 Chương 2 Đại số cụ thể nhất

III. Xác suất

Không gian ngoan mẫu: Ω

Số thành phần của không khí mẫu: n(Ω)

1. Xác suất của trở nên cố A: Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 11 Chương 2 Đại số cụ thể nhất

Lưu ý: 0 ≤ P(A) ≤ 1

2. A1; A2; …; Ak là những trở nên cố song một xung xung khắc thì

P(A1 ∪ A2 ∪...∪Ak) = P(A1) + P(A2) +...+ P(Ak)

3. A1; A2; …; Ak là những trở nên cố song lập thì

P(A1A2...Ak) = P(A1)P(A2)...P(Ak)

4. Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 11 Chương 2 Đại số cụ thể nhất là trở nên cố đối của trở nên cố A thì: Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 11 Chương 2 Đại số cụ thể nhất

Hay tớ có: Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 11 Chương 2 Đại số cụ thể nhất

5. X là trở nên tình cờ tách rốc với tập luyện độ quý hiếm là {x1; x2;…;xn}

a) Kỳ vọng của X là Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 11 Chương 2 Đại số cụ thể nhất với pi = P(X = xi), i = 1,2,3,…,n

b) Phương sai của X là Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 11 Chương 2 Đại số cụ thể nhất hoặc Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 11 Chương 2 Đại số cụ thể nhất vô cơ và pi = P(X = xi) , i = 1,2,3,...,n và μ = E(X)

c) Độ chênh chếch chuẩn: Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 11 Chương 2 Đại số cụ thể nhất

Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 11 Chương 1 Hình học

1. Đại cương về quy tắc trở nên hình

PBH F : Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 11 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất (biến M trở nên có một không hai một điểm M' ), kí hiệu M' = F(M)

- Hình H' = F(H) ⇔ H' = Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 11 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất

- O = F(O) ⇔ O là vấn đề không cử động.

- PBH tuy nhiên từng điểm vô mặt mày phẳng lì đều trở thành chủ yếu nó được gọi là quy tắc hệt nhau. Kí hiệu .

- Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 11 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất (tích nhị PBH bằng phương pháp tiến hành thường xuyên PBH F rồi G )

2. Phép dời hình

PBH F là PDH và A' = F(A); B' = F(B) thì A'B' = AB (bảo toàn khoảng cách thân thích nhị điểm bất kì)

PDH trở nên

Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 11 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất

3. Phép tịnh tiến bộ theo đòi Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 11 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất , kí hiệu Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 11 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất

Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 11 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất

4. Phép đối xứng trục (ĐXTR) d , kí hiệu Đd

Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 11 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất đối xứng nhau qua chuyện d

5. Phép đối xứng tâm (ĐXT) I , kí hiệu ĐI

Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 11 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất

6. Phép vị tự động (PVT) tâm I tỉ số k , kí hiệu V(I;k)

Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 11 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất

7. Phép đồng dạng (PĐD)

PĐD tỉ số k (k > 0) là PBH sao mang lại với nhị điểm A;B bất kì và hình ảnh A';B' của chính nó tớ sở hữu A'B' = kAB

PĐD trở nên

Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 11 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất

8. Biểu thức tọa độ

Giả sử M(x;y) , M(x';y') .

+) PTT theo đòi Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 11 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhấtCông thức giải nhanh chóng Toán lớp 11 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất

+) Phép đối xứng tâm I(a;b) là Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 11 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất

+) Phép đối xứng trục d khi Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 11 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất

+) Phép cù tâm I(a;b) , góc α là Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 11 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất

Đặc biệt: Tâm cù là O(0;0) thì

Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 11 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất

Phép vị tự động tâm I(a;b) , tỉ số k là Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 11 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất

9. Hình ảnh của đường thẳng liền mạch d qua chuyện PTT; quy tắc ĐXT; PQ; PVT

Giả sử F: Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 11 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất ( F ở đó là Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 11 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất ). Lấy M(x;y) ∈ d . Giả sử F: Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 11 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất với M'(x';y')

Viết biểu thức tọa chừng ứng với PBH đề mang lại ⇒ Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 11 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất

Ta sở hữu M ∈ d (thay x;y vô đường thẳng liền mạch d ) tớ được đường thẳng liền mạch d' .

10. Hình ảnh của đàng tròn

Giả sử F: Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 11 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất ( ở đó là Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 11 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất )

Xác lăm le tâm I của đàng tròn trặn (C) . Tìm hình ảnh I' của I qua chuyện PBH F .

Ta có: Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 11 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất (riêng quy tắc vị tự động thì Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 11 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất ). Từ cơ tớ sở hữu phương trình (C') .

11. Tâm vị tự động của hai tuyến phố tròn

TH1: Nếu I ≡ I' thì PVT tâm O ≡ I, tỉ số Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 11 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất và PVT tâm O ≡ I, tỉ số Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 11 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất .

Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 11 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất

TH2: Nếu I ≠ I' và R ≠ R' thì PVT tâm O1 (tâm vị tự động ngoài), tỉ số Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 11 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất và PVT tâm O2 (tâm vị tự động trong), tỉ số Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 11 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất .

Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 11 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất

TH3: Nếu I ≠ I' và R = R' thì PVT tâm O, tỉ số k = Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 11 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất = -1

Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 11 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất

Tóm tắt công thức Toán lớp 11 theo đòi học tập kì:

 • Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 11 Học kì 1 cụ thể nhất
 • Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 11 Học kì 2 cụ thể nhất

Săn SALE shopee mon 7:

 • Đồ sử dụng tiếp thu kiến thức giá cả tương đối mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 6

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề thi đua dành riêng cho nhà giáo và khóa huấn luyện và đào tạo dành riêng cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã sở hữu tiện ích VietJack bên trên điện thoại cảm ứng, giải bài bác tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Nhóm tiếp thu kiến thức facebook không tính tiền mang lại teen 2k10: fb.com/groups/hoctap2k10/

Theo dõi công ty chúng tôi không tính tiền bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài bác 500 Công thức, Định Lí, Định nghĩa Toán, Vật Lí, Hóa học tập, Sinh học được biên soạn bám sát nội dung lịch trình học tập những cấp cho.

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web sẽ ảnh hưởng cấm comment vĩnh viễn.

Xem thêm: vật lý 10 chương trình mới