có thể chia hình lập phương thành bao nhiêu tứ diện bằng nhau

Ta phân chia hình lập phương trở nên 6 khối tứ diện đều nhau như sau:

+) Chia khối lập phương ABCD. A’B’C’D’ trở nên nhị khối lăng trụ tam giác vì chưng nhau: ABC.A’B’C’ và BCD.B’C’D’.

Bạn đang xem: có thể chia hình lập phương thành bao nhiêu tứ diện bằng nhau

Có thể phân chia một khối lập phương trở nên từng nào khối tứ diện hoàn toàn có thể tích đều nhau (ảnh 1)

+) Tiếp cơ, theo lần lượt phân chia khối lăng trụ ABD.A’B’D’ và BCD.B’C’D’ trở nên phụ thân tứ diện: DABB’, DAA’B’ và DCBB’, DCC’B’, DD’C’B’.

Có thể phân chia một khối lập phương trở nên từng nào khối tứ diện hoàn toàn có thể tích đều nhau (ảnh 2)

+ Ta chứng tỏ được những khối tứ diện này đều nhau như sau:

- Hai khối tứ diện DABB’ và DAA’B’ đều nhau vì như thế bọn chúng đối xứng nhau qua loa mặt mày phẳng lặng (DAB’) (1)

- Hai khối tứ diện DAA’B’ và DD’A’B’ đều nhau vì như thế bọn chúng đối xứng nhau qua loa mặt mày phẳng lặng (B’A’D) (2)

Từ (1) và (2) suy đi ra phụ thân khối tứ diện DABB’, DAA’B’ và DD’A’B’ đều nhau.

- Tương tự động, phụ thân khối tứ diện DCBB’, DCC’B’, DD’C’B’ cũng đều nhau.

Vậy khối lập phương ABCD.A’B’C’D’ được phân thành sáu khối tứ diện đều nhau.

Xem thêm: hình tứ diện abcd

Chọn D.

Câu 3:

Cắt khối trụ ABC.A'B'C' bởi những mặt mày phẳng AB'C' và ABC' ta được những khối nhiều diện nào?

A. Hai khối tứ diện và nhị khối chóp tứ giác

B. Ba khối tứ diện

C. Một khối tứ diện và nhị khối chóp tứ giác

Xem thêm: thuốc dạ dày chữ p uống trước hay sau ăn

D. Hai khối tứ diện và một khối chóp tứ giác