cơ sở tưởng tượng của thần trụ trời

Cơ sở tưởng tưởng :

- Thần Trụ Trời : vị thần đem đằm thắm thể vĩ đại rộng lớn, bước một bước là kể từ tỉnh này qua loa tỉnh nọ hoặc kể từ đỉnh núi này quý phái đỉnh núi không giống .

Bạn đang xem: cơ sở tưởng tượng của thần trụ trời

- Thần Sét : vị thần xuất hiện mũi nanh nọc, giờ quát tháo toá đặc biệt kinh hoàng, luôn luôn đem theo người lưỡi búa đá rộng lớn, chuyên thực hành pháp luận ở trần gian.

- Thần Gió : vị thần đem hình dạng kì quặc, không tồn tại đầu, hoàn toàn có thể thực hiện bão khi vĩ đại hoặc nhỏ, ngắn ngủi hoặc lâu.

Hãy hùn người xem biết câu vấn đáp này thế nào?

Xem thêm: nội dung thơ văn của nguyễn trãi

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar

Xem thêm: thế nào là quá trình chuyển hóa các chất trong tế bào cho ví dụ

5

1 vote