có hình thức thu hoạch cá nào

Câu hỏi:

22/06/2022 853

Bạn đang xem: có hình thức thu hoạch cá nào

C. Cả A và B đều đúng

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Trả lời:

verified

Giải vì như thế Vietjack

Đáp án đúng: C

Giải thích: Có 2 mẫu mã thu hoạch cá:

+ Thu tỉa

+ Thu toàn bộ

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tại sao cần tôn tạo ao nuôi?

A. Hạn chế búp bệnh

B. Hạn chế địch hạ

C. Tạo ĐK môi trường xung quanh tốt nhất có thể mang lại cá trị triển

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 2:

Có bao nhiêu mẫu mã thu hoạch cá?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 3:

Quy trình tôn tạo ao nuôi tổ chức theo gót bao nhiêu bước?

A. 2

Xem thêm: bác năm dự định trồng ngô và đậu xanh

B. 4

C. 6

D. 7

Câu 4:

Bước loại nhì của tiến độ nuôi cá nước ngọt nhập ao là:

A. Chuẩn bị ao nuôi

B. Thả cá giống

C. Chăm sóc, quản lí lí cá sau thời điểm thả

D. Thu hoạch

Câu 5:

Bước trước tiên của tiến độ nuôi cá nước ngọt nhập ao là:

A. Chuẩn bị ao nuôi

B. Thả cá giống

C. Chăm sóc, quản lí lí cá sau thời điểm thả

D. Thu hoạch

Câu 6:

Quy trình nuôi cá nước ngọt nhập ao bao gồm bao nhiêu bước?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Xem thêm: ra máu báo thai có đau bụng đau lưng không