cơ cấu lao động theo thành thị và nông thôn của nước ta hiện nay

- Sự thay cho thay đổi tổ chức cơ cấu làm việc theo dõi trở thành thị và nông thôn: tỉ trọng làm việc ở trở thành thị sở hữu Xu thế tăng, tỉ trọng làm việc ở vùng quê tách.

- Nguyên nhân: vì thế tác dụng của quy trình công nghiệp hóa, văn minh hóa.

- Hậu ngược của quy trình khu đô thị hóa:

+ Khó khăn nhập xử lý việc thực hiện.

+ Ô nhiễm môi trường thiên nhiên, phát sinh nhiều yếu tố bình yên, trật tự động xã hội.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nêu những thế mạnh và giới hạn của mối cung cấp làm việc việt nam.

Câu 2:

Cho bảng số liệu sau:

Lao động đang được thao tác phân theo dõi bộ phận kinh tế tài chính ở việt nam, năm 2000 và năm 2010

Xem thêm: địa 7 kết nối tri thức

(Đơn vị: nghìn người)

(Nguồn: Tổng viên Thông kê, Hà Nội)

a) Vẽ biểu đồ gia dụng thể hiện tại sự thay cho thay đổi tổ chức cơ cấu làm việc đang được thao tác phân theo dõi bộ phận kinh tế tài chính ở việt nam năm 2000 và năm 2010.

b) Nhận xét và phân tích và lý giải sự thay cho thay đổi tổ chức cơ cấu làm việc đang được thao tác phân theo dõi bộ phận kinh tế tài chính ở  việt nam nhập quy trình trên

Câu 3:

Dựa nhập trang 15 Atlat Địa lí nước ta và kiến thức và kỹ năng đang được học tập, hãy phán xét và phân tích và lý giải sự thay cho thay đổi tổ chức cơ cấu làm việc phân theo dõi chống kinh tế tài chính ở việt nam nhập quy trình 1995 - 2007

Câu 4:

Giải quí vì sao mối cung cấp làm việc việt nam lại vô cùng dồi dào?

Câu 5:

Tại sao t lệ thất nghiệp và thiếu thốn việc làm nước tớ còn cao?

Câu 6:

Trình bày phương phía xử lý việc thực hiện, nhằm mục tiêu dùng phù hợp mối cung cấp làm việc ở việt nam.

Xem thêm: thể tích khối lăng trụ tam giác đều

TÀI LIỆU VIP VIETJACK