có bao nhiêu số tự nhiên có 5 chữ số khác nhau và chia hết cho 10

Câu hỏi:

27/04/2023 85

Bạn đang xem: có bao nhiêu số tự nhiên có 5 chữ số khác nhau và chia hết cho 10

D. 3024.

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Gọi số đương nhiên với 5 chữ số phân chia không còn mang lại 10 với dạng: \(\overline {abcd0} \).

Ta với a ≠ 0 nên với 9 cơ hội lựa chọn.

Vì những chữ số không giống nhau nên những số b, c, d thứu tự với số cơ hội lựa chọn là: 8; 7; 6

Vậy số những cố đương nhiên với 5 chữ số không giống nhau phân chia không còn mang lại 10 là: 9.8.7.6 = 3024.

Đáp án thực sự D.

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho tam giác ABC vuông bên trên C (AC < BC), lối cao CK và lối phân giác nhập BD (K Î AB, D Î AC). Qua D kẻ đường thẳng liền mạch vuông góc với AC hạn chế CK, AB thứu tự bên trên H và I.

a) Chứng minh CDKI là tứ giác nội tiếp.

b) Chứng minh AD.AC = DH.AB

c) Gọi F là trung điểm AD. Đường tròn xoe tâm I nửa đường kính ID hạn chế BC bên trên M (M không giống B) và hạn chế AM bên trên N (N không giống M). Chứng minh B, N, F trực tiếp mặt hàng.

Câu 2:

Cho đường thẳng liền mạch (d) với phương trình nó = (3m – 2)x + m – 2 (với m là tham ô số)
a) Tìm độ quý hiếm của m biết đường thẳng liền mạch (d) trải qua điểm A(1; 2). Vẽ vật thị hàm số với m lần được

b) Đường trực tiếp (d) hạn chế Ox bên trên A, Oy bên trên B. Tìm m nhằm diện tích S ∆OAB vày \(\frac{1}{2}\).

Xem thêm: kết quả của cuộc duy tân minh trị

Câu 3:

Một ngôi trường trung học tập phổ thông với 4 học viên xuất sắc khối 12, với 5 học viên xuất sắc khối 11, với 6 học viên xuất sắc khối 10. Hỏi với từng nào cơ hội bố trí 15 học viên bên trên trở nên một mặt hàng ngang để tiếp đoàn đại biểu, nếu như những học viên ở và một khối thì xếp ngay gần nhau.

Câu 4:

Chứng minh rằng:

a) \(\sin \alpha + \cos \alpha = \sqrt 2 \cos \left( {\alpha - \frac{\pi }{4}} \right) = \sqrt 2 \sin \left( {\alpha + \frac{\pi }{4}} \right)\);

b) \(\sin \alpha - \cos \alpha = \sqrt 2 \sin \left( {\alpha - \frac{\pi }{4}} \right) = - \sqrt 2 \cos \left( {\alpha + \frac{\pi }{4}} \right)\).

Câu 5:

Cho tam giác ABC nhọn (AB < AC). Gọi M, N, K thứu tự là trung điểm của AB, AC, BC. Đường cao AH

a) Chứng minh tứ giác MNKH là hình thang cân

b) Gọi E là vấn đề đối xứng của M qua chuyện N. Tứ giác AMCE là hình gì?

c) Tam giác ABC cần phải có thêm thắt ĐK gì thì tứ giác AECM là hình chữ nhật?

Câu 6:

Từ một điểm A ở ngoài lối tròn xoe (O; R) kẻ tiếp tuyến AB với (O) (B là tiếp điểm). Đường trực tiếp trải qua B vuông góc với OA bên trên H và hạn chế lối tròn xoe (O) bên trên C. Vẽ 2 lần bán kính BD. Đường trực tiếp AO hạn chế lối tròn xoe (O) bên trên nhì điểm M và N (M nằm trong lòng A và N). Chứng minh:

a) CD // OA.

b) AC là tiếp tuyến của lối tròn xoe (O).

c) Cho biết R = 15 centimet, BC = 24 centimet. Tính AB, OA.

Câu 7:

Cho nửa lối tròn xoe tâm O với nửa đường kính R, 2 lần bán kính AB. Trên nửa mặt mũi bằng phẳng bờ là đường thẳng liền mạch AB chứa chấp nửa lối tròn xoe, kẻ tiếp tuyến Ax bên trên A của nửa lối tròn xoe. Xét điểm M thay cho thay đổi bên trên Ax, ko trùng với A. Gọi E là vấn đề đối xứng với A qua chuyện OM.

a) Chứng minh rằng ME là 1 tiếp tuyến của nửa lối tròn xoe (O)

b) Đoạn OM hạn chế nửa lối tròn xoe (O) bên trên I. Chứng minh rằng I là tâm lối tròn xoe nội tiếp của tam giác AME

Xem thêm: sự cống hiến thầm lặng

c) Gọi N là trung điểm EB. Tia ME hạn chế ON bên trên Phường. Hãy xác xác định trí của điểm M bên trên tia Ax nhằm diện tích S tam giác OMP đạt độ quý hiếm nhỏ nhất. Tính độ quý hiếm nhỏ nhất bại liệt theo gót R.

c) Gọi C là kí thác điểm của BE và tia Ax, OC hạn chế AE bên trên Q. Kẻ đường thẳng liền mạch qua chuyện Q và tuy vậy song với Ax, hạn chế OM bên trên D. Chứng minh rằng A, D, Phường trực tiếp mặt hàng.