chứng minh hình chữ nhật

Bài ghi chép "Cách chứng minh hình chữ nhật giản dị và đơn giản, dễ dàng hiểu" tiếp tục chỉ dẫn các bạn những cách thức minh chứng đặc điểm và Đặc điểm của hình chữ nhật. Quý khách hàng sẽ tiến hành thám thính hiểu cơ hội minh chứng những quyết định lý về hình chữ nhật một cơ hội dễ nắm bắt và thú vị. Chúng tao hãy nằm trong lên đường vô thám thính hiểu nội dung bài viết tại đây.


1. Các cơ hội chứng minh hình chữ nhật

1.1. Chứng minh hình chữ nhật bằng phương pháp đã cho thấy tứ giác đem phụ vương góc vuông

Ví dụ: Cho tam giác ABC cân nặng bên trên A đem AM là lối trung tuyến ( M nằm trong cạnh BC). Vẽ đường thẳng liền mạch d qua chuyện A và tuy vậy song với BC, đường thẳng liền mạch qua chuyện C vuông góc với đường thẳng liền mạch d bên trên Q. Chứng minh rằng tứ giác AQCM là hình chữ nhật.

Bạn đang xem: chứng minh hình chữ nhật

Giải

cach-chung-minh-hinh-chu-nhat-va-mot-so-bai-tap-ap-dung-3

+ Tam giác ABC cân nặng bên trên A đem AM là lối trung tuyến nên AM còn vào vai trò là lối cao.

Do đó: AM BC.

Suy ra: = 90o         (1)

+ Vì d // BC nên AQ // BC

Mà AM BC nên AM AQ.

Suy ra: = 90o         (2)

+ Lại có: CQ AQ (do CQ d)

Suy ra: = 90o           (3)

Từ (1), (2), (3) suy đi ra tứ giác AQCM là hình chữ nhật.

1.2. Chứng minh hình chữ nhật bằng phương pháp đã cho thấy hình bình hành mang trong mình một góc vuông

Ví dụ: Cho tứ giác ABCD đem E là kí thác điểm của hai tuyến phố chéo cánh. Trong số đó, EA = EC, EB = ED và = 90o. Chứng minh tứ giác ABCD là hình chữ nhật.

Giải

cach-chung-minh-hinh-chu-nhat-va-mot-so-bai-tap-ap-dung-1

+ Vì EA = EC và EB = ED nên tứ giác ABCD là hình bình hành (do tứ giác đem hai tuyến phố chéo cánh tách nhau bên trên trung điểm của từng lối là hình bình hành).

+ ABCD là hình bình hành lại sở hữu = 90o nên ABCD là hình chữ nhật (do hình bình hành mang trong mình một góc vuông là hình chữ nhật).

2. Bài tập luyện chứng minh hình chữ nhật lớp 8

2.1. Bài tập luyện tự động luận

Bài 1: Cho hình thang ABCD đem AB tuy vậy song CD. Từ A kẻ AH vuông góc với DC và kể từ B kẻ BK vuông góc với DC ( H, K là những điểm nằm trong DC). Chứng minh rằng tứ giác ABKH là hình chữ nhật.

ĐÁP ÁN

cach-chung-minh-hinh-chu-nhat-va-mot-so-bai-tap-ap-dung-2

+ Vì AB // CD nên AB // HK (do H, K nằm trong CD).

+ AH // BK (do nằm trong vuông góc với CD).

Do cơ, ABKH là hình bình hành.

Lại đem, = 90o.

Vậy, ABKH là hình chữ nhật.

Bài 2: Cho tam giác nhọn ABC. Gọi M, N theo thứ tự là trung điểm của AB, AC. M' là vấn đề đối xứng của M qua chuyện BC, N' là vấn đề đối xứng của N qua chuyện BC. Hãy cho biết thêm tứ giác MNN'M' liệu có phải là hình chữ nhật không? Tại sao?

ĐÁP ÁN

cach-chung-minh-hinh-chu-nhat-va-mot-so-bai-tap-ap-dung-6

+ Ta có: MM' = NN' và MM' // NN' (do nằm trong vuông góc với BC).

Xem thêm: vương quốc phù nam được hình thành vào thời gian nào

Do cơ, tứ giác MNN'M' là hình bình hành.

+ Ta có: M, N theo thứ tự là trung điểm của AB, AC nên MN là lối khoảng của tam giác ABC.

Do cơ, MN // BC.

Mà MM' BC nên MM' MN.

Suy ra: = 90o.

Vậy, tứ giác MNN'M' là hình chữ nhật.

Bài 3: Vì sao theo đuổi khái niệm thì tứ giác đem tư góc vuông là hình chữ nhật còn theo đuổi tín hiệu phân biệt thì tứ giác đem phụ vương góc vuông tao đang được rất có thể Kết luận này là hình chữ nhật?

ĐÁP ÁN

Vì tổng tư góc vô một tứ giác bởi vì 360o. Nên lúc biết vô tứ giác đem phụ vương góc vuông, tao rất có thể thám thính số đo góc sót lại là:

360o - 90o.3 = 90o.

Hay rằng cách tiếp, vô một tứ giác đang được đem phụ vương góc vuông thì góc sót lại chắc hẳn rằng cũng chính là góc vuông. Vì vậy, theo đuổi tín hiệu phân biệt thì tứ giác đem phụ vương góc vuông tao đang được rất có thể Kết luận này là hình chữ nhật.

2.2. Câu căn vặn trắc nghiệm

Bài 4: Cho tam giác MNP, kẻ MK vuông góc với NP (K nằm trong NP), kẻ KQ vuông góc với MN (Q nằm trong MN), kẻ KH vuông góc với MP (H nằm trong MP). Trong những tuyên bố tại đây, tuyên bố đích là:

  1. Tứ giác MHKQ là hình chữ nhật.
  2. Tứ giác MHKQ là hình chữ nhật nếu như tam giác MNP vuông bên trên M.
  3. Tứ giác MHKQ là hình chữ nhật nếu như tam giác MNP vuông bên trên N.
  4. Tứ giác MHKQ là hình chữ nhật nếu như tam giác MNP vuông bên trên P..
ĐÁP ÁN

cach-chung-minh-hinh-chu-nhat-va-mot-so-bai-tap-ap-dung-5

+ Theo đề bài xích, tao có: KQ MN nên = 90o.

Lại có: KH MP nên = 90o.

+ Nếu tam giác MNP vuông bên trên M, nghĩa là: = 90o.

Khi cơ, tứ giác MHKQ là tứ giác đem phụ vương góc vuông nên tứ giác MHKQ là hình chữ nhật.

Chọn câu B   

Bài 5: Trong những tình huống tại đây, tình huống này mang lại tất cả chúng ta một tứ giác là hình chữ nhật?

  1. Tứ giác mang trong mình một cặp cạnh đối lập tuy vậy song cùng nhau và một góc vuông.
  2. Tứ giác đem hai tuyến phố chéo cánh tách nhau bên trên trung điểm của từng lối.
  3. Tứ giác đem nhị góc vuông.
  4. Cả A, B, C đều sai.
ĐÁP ÁN

+ Tại câu A, tứ giác mang trong mình một cặp cạnh đối lập tuy vậy song cùng nhau là hình thang. Hình như, còn tồn tại nhân tố mang trong mình một góc vuông nên đấy là hình thang vuông.

Vậy, A sai.

+ Tại câu B, tứ giác đem hai tuyến phố chéo cánh tách nhau bên trên trung điểm của từng lối là hình bình hành.

Vậy, B sai.

+ Tại câu C, tứ giác đem nhị góc vuông ko thể Kết luận này là hình chữ nhật vì như thế mong muốn trở nên hình hình chữ nhật thì tứ giác nên đem phụ vương góc vuông.

Vậy, C sai.

Do cơ, cả A, B, C đều sai.

Xem thêm: viết một câu về ngôi nhà của em lớp 1

Chọn câu D  

Mong rằng trải qua nội dung bài viết, những em rất có thể ghi ghi nhớ những cách chứng minh hình chữ nhật. Đồng thời rất có thể áp dụng lý thuyết vô việc xử lý những bài xích tập luyện tương quan.


Chịu trách móc nhiệm nội dung: GV Nguyễn Thị Trang