chức năng của máy biến áp một pha

Câu hỏi:

09/10/2019 53,124

Bạn đang xem: chức năng của máy biến áp một pha

C. Biến thay đổi năng lượng điện áp của loại năng lượng điện xoay chiều một pha  

Đáp án chủ yếu xác

D. Biến thay đổi năng lượng điện áp của loại năng lượng điện một chiều

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu nào là tại đây đúng?  

A. Dây quấn sơ cung cấp và loại cung cấp lấy năng lượng điện áp vào  

B. Dây quấn sơ cung cấp và loại cung cấp trả năng lượng điện áp ra  

C. Dây quấn sơ cung cấp lấy năng lượng điện áp vô, thừng quấn loại cung cấp trả năng lượng điện áp ra  

D. Dây quấn loại cung cấp lấy năng lượng điện áp vô, thừng quấn sơ cung cấp trả năng lượng điện áp ra

Câu 2:

Số liệu kỹ năng của sản phẩm trở thành áp một trộn là:  

A. Công suất toan mức  

B. Điện áp toan mức 

C. Dòng năng lượng điện toan mức  

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 3:

Lõi thép được tạo tự lá thép kỹ năng năng lượng điện sở hữu chiều dày:  

A. Dưới 0,35 mm  

B. Trên 0,5 mm  

Xem thêm: quý là gì

C. Từ 0,35 ÷ 0,5 mm  

D. Trên 0,35 mm

Câu 4:

Lưu ý Khi dùng máy trở thành áp một trộn là:  

A. Điện áp tiến hành máy trở thành áp ko được to hơn năng lượng điện áp toan mức  

B. Không nhằm máy trở thành áp thao tác quá năng suất toan mức  

C. Đặt máy trở thành áp ở điểm thật sạch, thô ráo  

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 5:

Cấu tạo ra máy trở thành áp một trộn bao gồm bao nhiêu phần tử chính?  

A. 2  

B. 3  

C. 4  

D. 5

Câu 6:

Ưu điểm của sản phẩm trở thành áp một trộn là:  

A. Cấu tạo ra giản dị và đơn giản, dễ dàng sử dụng  

B. Ít hỏng  

C. Giúp tăng hoặc hạn chế năng lượng điện áp  

D. Cả 3 đáp án trên

Xem thêm: hardship là gì

TÀI LIỆU VIP VIETJACK