cho hình chóp s.abcd có đáy là hình bình hành

Cho hình chóp S.ABCD với lòng là hình bình hành. Gọi O là phú điểm của AC và BD; M và N thứu tự là trung điểm của SB và SD

11.3k 16/06/2023

Bài 3 trang 99 Toán 11 Tập 1: Cho hình chóp S.ABCD với lòng là hình bình hành. Gọi O là phú điểm của AC và BD; M và N thứu tự là trung điểm của SB và SD; P.. nằm trong đoạn SC và ko là trung điểm của SC.

Bạn đang xem: cho hình chóp s.abcd có đáy là hình bình hành

a) Tìm phú điểm E của đường thẳng liền mạch SO và mặt mũi phẳng phiu (MNP).

b) Tìm phú điểm Q của đường thẳng liền mạch SA và mặt mũi phẳng phiu (MNP).

c) Gọi I, J, K thứu tự là phú điểm của QM và AB, QP và AC, QN và AD. Chứng minh I, J, K trực tiếp mặt hàng.

Trả điều

a) Gọi E là phú điểm của SO và MN

Mà MN ⊂ (MNP)

Suy đi ra SO ∩ (MNP) = {E}.

Bài 3 trang 99 Toán 11 Tập 1 Chân trời phát minh | Giải Toán 11

b)

Gọi Q là phú điểm của PE và SA

Mà PE ⊂ (MNP)

Suy đi ra SA ∩ (MNP) = {Q}.

Bài 3 trang 99 Toán 11 Tập 1 Chân trời phát minh | Giải Toán 11

c)

Ta có: QM ∩ AB = {I};

Mà QM ⊂ (QMN), AB ⊂ (ABCD)

Xem thêm: dùng vòi xịt vào vùng kín

Suy đi ra I ∈ (QMN) ∩ (ABC) (1)

Ta lại có: QN ∩ AD = {K}

Mà QN ⊂ (QMN), AD ⊂ (ABCD)

Suy đi ra K ∈ (QMN) ∩ (ABCD ) (2)

Từ (1) và (2) suy đi ra (QMN) ∩ (ABCD ) = {IM}.

Mặt không giống, tao có: QE ∩ AC = {J}

Mà QE ⊂ (QMN), AC ⊂ (ABCD)

Suy đi ra J ∈ (QMN) ∩ (ABCD )

Do bại J nằm trong đường thẳng liền mạch IM.

Bài 3 trang 99 Toán 11 Tập 1 Chân trời phát minh | Giải Toán 11

Xem tăng những bài bác giải SGK Toán 11 Chân trời phát minh hoặc, cụ thể khác:

Bài 3: Hàm số liên tục

Bài tập dượt cuối chương 3

Bài 1: Điểm, đường thẳng liền mạch và mặt mũi phẳng phiu nhập ko gian

Xem thêm: giải sgk tiếng anh 10 global success

Bài 2: Hai đường thẳng liền mạch tuy nhiên song

Bài 3: Đường trực tiếp và mặt mũi phẳng phiu tuy nhiên song

Bài 4: Hai mặt mũi phẳng phiu tuy nhiên song