cho hình bình hành abcd vectơ tổng cb + cd =

Câu hỏi

NoName

17 mon 10 2021 khi 17:09

Bạn đang xem: cho hình bình hành abcd vectơ tổng cb + cd =

Cho hình bình hành ABCD. Chứng minh véctơ CD + véctơ CB = véctơ CA.

Nguyễn Quỳnh Nhi

14 mon 9 2019 khi 21:12

Cho hình bình hành ABCD tâm O. Chứng minh OA+OB+OC+OD= véctơ 0

Xem chi tiết

Seo Jung Hee

24 mon 9 2021 khi 16:10

Cho Tam giác ABC vuông cân nặng bên trên A đem AB =a. Tính véctơ AB -véctơ CB ,véctơ AB + véctơ AC 

Xem chi tiết

duong le

16 mon 9 2021 khi 21:22

Cho phụ thân a,b,c vectơ nằm trong phương và đểu cáng không giống véctơ ko. Chứng minh rằng teo tối thiểu là nhị véctơ vô bọn chúng đem nằm trong hướng

Xem chi tiết

Phạm Thị Mỹ Huyền

15 mon 10 2021 khi 18:33

cho tam giác ABC vuông bên trên A . Có AB 3a,AC 4a. Dựng và tính chừng nhiều năm véctơ AB véctơ AC

Xem chi tiết

cho tam giác ABC vuông bên trên A . Có AB = 3a,AC =4a. Dựng và tính chừng nhiều năm véctơ AB +véctơ AC

Xem chi tiết

Kuroba Shinichi

4 mon 10 2020 khi 10:52

Cho tứ giác ABCD nội tiếp đàng tròn trĩnh tâm O sao cho \(\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}+\overrightarrow{OD}=\overrightarrow{0}\)

Chứng minh: ABCD là hình chữ nhật

P/s: chỉ sử dụng kỹ năng và kiến thức trg bài bác 1 và 2 của sgk toán lớp 10 ("các tấp tểnh nghĩa" và "tổng và hiệu của nhị véctơ")

Xem chi tiết

Tuan Tien

15 mon 9 2021 khi 10:41

Cho tam giác abc.Gọi m là trung điểm ab.Gọi n nằm trong ac sao mang lại an=3nc.Gọi p nằm trong bc sao mang lại pb=3pc A)Phân tích véctơ mn theo đòi ab,ac B)Phân tích véctơ mp theo đòi ab,ac

Xem chi tiết

Lê Hoàng Long

Câu trăng tròn. Cho ABC đều cạnh a . Góc thân ái nhị véctơ AB và BC là A. 120 . B. 60. C. 45 . D. 135 .

Xem chi tiết

Nguyễn Trung Thành

Xem thêm: cách xem còn trinh hay không

15 mon 12 2019 khi 20:42

cho tứ giác ABCD. Hai đàng chéo cánh tách nhau bên trên O. Gọi H,K theo thứ tự là trực tâm của những tam giác ABO và CDO ; I và J theo thứ tự là trung điểm của AD và BC. CMR: HK vuông góc IJ ( giải vị véctơ )

Xem chi tiết