chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số

Lựa lựa chọn câu nhằm coi tiếng giải nhanh chóng hơn

Thực hành

Bạn đang xem: chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số

Video chỉ dẫn giải

Bài 1

Đặt tính rồi tính.

Phương pháp giải:

- Đặt tính phép tắc phân tách.

- Thực hiện nay phân tách thứu tự kể từ ngược qua chuyện cần.

Lời giải chi tiết:

Luyện tập

Video chỉ dẫn giải

Bài 1

Số?

Phương pháp giải:

- Để thám thính số bị phân tách tao lấy thương nhân với số phân tách.

- Để thám thính thương tao lấy số bị phân tách chia cho tới số phân tách.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Đúng hoặc sai? Sửa những câu sai cho tới đích.

Phương pháp giải:

Kiểm tra cơ hội bịa đặt tính rồi tính kể từ cơ xác lập những câu đích hoặc sai.

Lời giải chi tiết:

a) Đúng

b) Đúng

c) Sai. Ta sửa lại là:

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Câu nào là đích, câu nào là sai?

a) Mỗi vỏ hộp sữa nặng nề 432 g. Vậy 3 vỏ hộp sữa như vậy nặng nề rộng lớn 1 kilogam.

b) Chia đều 5 400 ml mật ong cho tới 8 mái ấm gia đình. Mỗi mái ấm gia đình được rộng lớn 1 $\ell $ mật ong.

Phương pháp giải:

a) Đổi 1 kilogam = 1000g

    Thực hiện nay phép tắc nhân 432 x 2 rồi đối chiếu với 1000g.

b) Đổi 1 lít = 1000ml

    Thực hiện nay phép tắc phân tách 5400 : 8 rồi đối chiếu với 1000ml

Lời giải chi tiết:

a) Đổi 1 kilogam = 1 000 g

3 vỏ hộp sữa nặng nề số gam là 432 x 3 = 1 296 (g)

Ta có một 296 g > 1 000 g.

Vậy câu a đích.

b) Mỗi mái ấm gia đình được số ml mật ong là 5 400 : 8 = 675 (ml)

Xem thêm: koh p2o5

Đổi 1 $\ell $ = 1 000 ml. Ta đem 675 ml < 1 000 ml.

Vậy b sai.

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Số?

Phương pháp giải:

Thực hiện nay tính theo hướng mũi thương hiệu rồi viết lách thành quả phù hợp vô khu vực trống rỗng.

Lời giải chi tiết:

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

Cô Lê vệ sinh dọn 6 căn chống không còn 3h. Hỏi cô Lê mất mặt từng nào phút nhằm vệ sinh dọn một căn chống, biết thời hạn vệ sinh dọn từng căn chống là như nhau?

Phương pháp giải:

Bước 1: Đổi 3h rời khỏi đơn vị chức năng phút.

Bước 2: Tính thời hạn vệ sinh dọn 1 chống bằng phương pháp lấy thời hạn vệ sinh dọn 6 chống phân tách cho tới 6.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

6 phòng: 3 giờ

1 phòng: … ? phút

Bài giải

Đổi: 3h = 180 phút

Thời gian trá cô Lê vệ sinh dọn từng căn chống là:

180 : 6 = 30 (phút)

Đáp số: 30 phút

Thử thách

Video chỉ dẫn giải

Ai để nhiều thời hạn xem sách hơn?

Cuối tuần nhị bà bầu An và Bình thông thường dành riêng rời khỏi một khoảng chừng thời hạn nhằm xem sách. Bình xem sách kể từ 15 giờ 45 phút cho tới 16 giờ 45 phút. Chị An xem sách kể từ 16 giờ một phần hai tiếng cho tới 18 giờ một phần hai tiếng. Người để nhiều thời hạn cho tới việc xem sách rộng lớn là ..?..

Phương pháp giải:

Tính thời hạn xem sách của An và Bình rồi đối chiếu.

Lời giải chi tiết:

Bình xem sách kể từ 15 giờ 45 phút cho tới 16 giờ 45 phút. Vậy Bình xem sách trong một giờ (60 phút).

Chị An xem sách kể từ 16 giờ một phần hai tiếng cho tới 18 giờ một phần hai tiếng.  Vậy chị An xem sách vô 2 tiếng đồng hồ (120 phút).

Ta có một giờ < 2 tiếng đồng hồ. Vậy người để nhiều thời hạn cho tới việc xem sách rộng lớn là chị An.

Vui học

Video chỉ dẫn giải

Số?

Một con cái voi khối lượng 5 000 kilogam. Khối lượng con cái voi cấp 4 thứ tự lượng con cái hươu cao cổ. Con hươu cao cổ nặng nề ..?.. kilogam.

Phương pháp giải:

Khối lượng con cái hươu cao cổ = Khối lượng con cái voi : 4

Lời giải chi tiết:

Xem thêm: biểu hiện của người sắp chết

Khối lượng con cái hươu cao cổ là

5 000 : 4 = 1 250 (kg)

Vậy: Con hươu cao cổ nặng nề 1 250 kilogam.