chia số có 5 chữ số cho số có 1 chữ số

Sau đó là một vài kỹ năng và kiến thức cơ bạn dạng và những dạng của việc lớp 3 phân tách số với năm chữ số mang đến số với cùng một chữ số. Phụ huynh, học viên nằm trong xem thêm

Việc học tập toán lớp 3 phân tách số với năm chữ số mang đến số với cùng một chữ số những bước đầu khá khó khăn, vì như thế những con cái nên đo lường và tính toán ở hàng trăm ngàn những số lượng quá to. Sau đó là một vài kỹ năng và kiến thức cơ bạn dạng và những dạng việc của phép tắc phân tách với năm chữ số mang đến số với cùng một chữ số cha mẹ, học viên nằm trong tham ô khảo

Bạn đang xem: chia số có 5 chữ số cho số có 1 chữ số

1. Hướng dẫn chia số có 5 chữ số cho số có 1 chữ số

Thực hiện nay phép tắc chia số có 5 chữ số cho số có 1 chữ số tớ lấy số bị phân tách, phân tách mang đến số phân tách theo gót trật tự kể từ ngược lịch sự nên.

Ví dụ: 18258 : 2 = 9129

Cách thực hiện:

 • 18 phân tách 2 thì được 9 viết lách 9, 9 nhân 2 bởi 18, 18 trừ 18 bởi 0
 • Hạ 2 xuống, 2 phân tách 2 được một viết lách 1, 1 nhân 2 bởi 2, 2 trừ 2 bởi 0
 • Hạ 5 xuống, 5 phân tách 2 được 2 viết lách 2, 2 nhân 2 bởi 4, 5 trừ 4 bởi 1
 • Hạ 8, được 18, 18 phân tách 2 được 9 viết lách 9, 9 nhân 2 bởi 18, 18 trừ 18 bởi 0

2. Các dạng bài xích tập dượt toán lớp 3 phân tách số với năm chữ số mang đến số có một chữ số

2.1. Dạng 1: Đặt tính rồi tính

2.1.1. Phương pháp làm:

 • Bước 1: Đặt tính và tính
 • Bước 2: Thực hiện nay phép tắc tính chia số có 5 chữ số cho số có 1 chữ số

2.1.2. Bài tập

Bài 1: Đặt tính rồi tính?

a) 12838 : 7 =

b) 19354 : 2 =

c) 98998 : 2 =

d) 45798 : 6 =

e) 56324 : 4 =

g) 98685 : 9 =

2.1.3. Bài giải

Bài 1: Đặt tính và tính

đặt tính và tính

​​​​​​

đặt tính rồi tính

đặt tính và tính

đặt tính và tính

đặt tính và tính

đặt tính và tính

2.2. Dạng 2: Giải toán đố

2.2.1. Phương pháp làm:

 • Bước 1: Đọc đề và phân tách đề
 • Bước 2: Xác xác định rõ đòi hỏi của đề bài
 • Bước 3: Thực hiện nay phép tắc tính
 • Bước 4: Kết luận

2.2.2. Bài tập

Bài 1: Một ngôi trường vùng cao được trao tương hỗ là 14274 quyển vở, biết ngôi trường cơ với 9 lớp học tập, chất vấn từng lớp có được từng nào quyển vở

Bài 2: Một cửa hàng với 32450 kilogam gạo hiểu được ngôi trường này đã bán tốt ⅕ số gạo. Hỏi cửa hàng này còn từng nào gạo ko bán

Bài 3. Trong mùa quyên hùn sách, Đơn vị A ủng hộ số sách là 18434 quyển, Đơn vị B cỗ vũ là 49726 quyển. Có 5 điểm ngôi trường được trao số sách kể từ 2 đơn vị chức năng bên trên. Hỏi từng ngôi trường được trao từng nào quyển?

2.2.3. Bài giải

Bài 1

Tổng số sách được trao tương hỗ là: 14274 quyển

Số ngôi trường được trao sách là 9

Vậy từng ngôi trường được trao số cuốn sách là: 14274 : 9 = 1586 (quyển vở)

Bài 2

Số kilogam gạo tuy nhiên cửa hàng tiếp tục cung cấp là 32450 : 5 = 6490 kilogam gạo

Số gạo tuy nhiên cửa hàng ko cung cấp là: 32450 - 6490 = 25960 kilogam gạo

Bài 3

Tổng số sách được trao kể từ đơn vị chức năng A và B là : 18434 + 49726 = 68160 (quyển)

Mỗi điểm ngôi trường có được số cuốn sách là: 68160 : 5 = 13632 (quyển)

2.3. Dạng 3: Tìm ẩn X

2.3.1. Phương pháp làm:

 • Trong phép tắc nhân nhằm mò mẫm quá số còn sót lại tớ lấy tích phân tách mang đến quá số tiếp tục biết
 • Trong phép tắc phân tách nhằm mò mẫm số phân tách tớ lấy số bị phân tách rồi phân tách mang đến thương

2.3.2. Bài tập

Bài 1: Tìm y biết

a) y  x 5 = 27875

b) 25134 :  nó = 2

c) y  x 7 =  15428

d) y  x 5 = 28 : 4 + 14518

e) y  x 3 = 45795 - 28749

g) y  x 9 =  15 x 4 + 37974 

2.3.3. Bài giải

a) Để mò mẫm ẩn nó tớ lấy tích phân tách mang đến quá số tiếp tục biết

y  x 5 = 27875

y         = 27875 : 5

y         = 5575

b) Để mò mẫm ẩn nó nhập phép tắc phân tách này tớ lấy số bị phân tách, phân tách mang đến thương

25134  : nó = 2

y                = 25134 : 2

y                = 12567

c) Để mò mẫm ẩn nó tớ lấy tích phân tách mang đến quá số tiếp tục biết

Xem thêm: thời kì phát triển của nền văn minh đại việt chấm dứt khi

y  x 7  = 15428

y          = 15428 : 7

y          = 2204

d) Thực hiện nay phép tắc tính vế nên trước theo gót quy tắc: Nhân phân tách trước nằm trong trừ sau tìm kiếm ra thành phẩm vế nên. 

Sau cơ triển khai phép tắc tính mò mẫm ẩn nó tớ lấy tích phân tách mang đến quá số tiếp tục biết 

y  x 5 = 7 + 14518

y  x 5 = 14525

y         = 14525 : 5

y         = 2905

e) Thực hiện nay đo lường và tính toán vế nên trước. tiếp sau đó tớ mới nhất triển khai đo lường và tính toán vế ngược.

y  x 3 = 45795 - 28749

y  x 3 = 17046

y         = 17046 : 3

y         = 5682

g) Thực hiện nay phép tắc tính vế nên trước theo gót quy tắc: Nhân phân tách trước nằm trong trừ sau tìm kiếm ra thành phẩm vế nên. 

Sau cơ triển khai phép tắc tính mò mẫm ẩn nó tớ lấy tích phân tách mang đến quá số tiếp tục biết 

y  x 9 =  15 x 4 + 37974

y  x 9 =  60 + 37974

y  x 9 =  38034

y         = 38034 : 9

y         = 4226

2.4. Dạng 4: Tính độ quý hiếm biểu thức và sánh sánh

2.4.1. Phương pháp làm:

Bước 1: Thực hiện nay phép tắc tính độ quý hiếm biểu thức

 • Theo quy tắc triển khai phép tắc tính: Phép nhân, phân tách trước phép tắc nằm trong, trừ sau
 • Đối với phép tắc tính chỉ mất phép tắc nhân, chia: triển khai kể từ ngược qua quýt phải

Bước 2: Có được thành phẩm, dùng vết “<” “>” “=”  nhằm sánh sánh

2.4.2. Bài tập

Bài 1. Tính độ quý hiếm biểu thức và đối chiếu.

a) 71973 + 4569 : 3  và 47342 - 12425 : 7

b) 6972 x 3 : 7  và 7982 x 4 : 2

c) 87144 : 6 - 7915   và 24491 - 71528 : 4 

d) 12759 - 2019 : 3   và 8769 + 2019 : 3

2.4.3. Bài giải

a) Thực hiện nay phép tắc tính độ quý hiếm biểu thức quy tắc nhân phân tách trước nằm trong trừ sau

Có thành phẩm rồi sánh sánh

71973 + 4569 : 3 = 71973 + (4569 : 3) = 71973 + 1523 = 73496

47342 - 12425 : 7 = 47342 - (12425 : 7) = 47342 - 1775 = 45567

Vậy 71973 + 4569 : 3  > 47342 - 12425 : 7 

b) Thực hiện nay phép tắc tính so với biểu thức với phép tắc nhân, phép tắc chia: tính kể từ ngược qua quýt phải

6972 x 3 : 7 = (6972 x 3) : 7 = 20916 : 7 = 2988 

7982 x 4 : 2 = (7982 x 4) : 2 = 31928 : 2 = 15964

Vậy 6972 x 3 : 7  < 7982 x 4 : 2

c) Thực hiện nay phép tắc tính độ quý hiếm biểu thức quy tắc nhân phân tách trước nằm trong trừ sau

Có thành phẩm rồi sánh sánh

87144 : 6 - 7915 =  (87144 : 6) - 7915 = 14524 - 7915 = 6609

24491 - 71528 : 4 = 24491 - (71528 : 4) = 24491 - 17882 = 6609

Vậy: 87144 : 6 - 7915  = 24491 - 71528 : 4

d) Thực hiện nay phép tắc tính độ quý hiếm biểu thức quy tắc nhân phân tách trước nằm trong trừ sau

Có thành phẩm rồi sánh sánh

12759 - 2019 : 3 = 12759 - (2019 : 3) = 12759 - 673 = 12086

Xem thêm: kinh tế trung quốc dưới thời minh thanh có đặc điểm gì nổi bật

8769 + 2019 : 3 = 8769 + (2019 : 3) = 8769 + 673 = 9442

Vậy: 12759 - 2019 : 3  > 8769 + 2019 : 3

Toán lớp 3 phân tách số với năm chữ số là dạng toán khó khăn, những con cái nên thích nghi với những chữ số hàng trăm ngàn, việc đo lường và tính toán yên cầu sự chi tiết và đúng chuẩn cao. Do cơ con cái cần phải có cách thức học tập trúng đắn, thông thường xuyên luyện những dạng bài xích tập dượt nhằm nhuần nhuyễn. Ngoài ra cha mẹ, học viên hoàn toàn có thể xem thêm thêm thắt những khóa đào tạo toán ở mamnonconglap.edu.vn để gia tăng kỹ năng và kiến thức chất lượng hơn!