chỉ ra tính chất đặc trưng của tập hợp a 0 2; 4; 6; 8 10

Cho tụ hội E = {0; 2; 4; 6; 8}. Hãy đã cho thấy những đặc điểm đặc thù cho những thành phần của tụ hội E

1.7k 26/11/2023

Toán lớp 6 trang 8 Thực hành 2:

Bạn đang xem: chỉ ra tính chất đặc trưng của tập hợp a 0 2; 4; 6; 8 10

a) Cho tụ hội E = {0; 2; 4; 6; 8}. Hãy đã cho thấy những đặc điểm đặc thù cho những thành phần của tụ hội E và viết lách tụ hội E Theo phong cách này.

b) Cho tụ hội Phường = {x| x là những số đương nhiên và 10 < x < 20}. Hãy viết lách tụ hội Phường Theo phong cách liệt kê những thành phần.

Trả điều

a) Quan sát tụ hội E, tao thấy:

Cách 1. Các thành phần của tụ hội E đều sở hữu Điểm lưu ý công cộng là những số đương nhiên chẵn với cùng 1 chữ số.

Nếu gọi x là thành phần nằm trong vô E, tao rất có thể viết lách tụ hội E bằng phương pháp đã cho thấy đặc điểm đặc thù như sau: E = {x | x là những số đương nhiên chẵn với cùng 1 chữ số}.

Cách 2. Các thành phần của tụ hội E đều sở hữu Điểm lưu ý công cộng là những số đương nhiên chẵn nhỏ rộng lớn 10.

Nếu gọi x là thành phần nằm trong vô E, tao rất có thể viết lách tụ hội E bằng phương pháp đã cho thấy đặc điểm đặc thù như sau: E = {x | x là những số đương nhiên chẵn và x < 10}.

Xem thêm: một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình x = 5 cos 2 pt cm chu kì dao động của chất điểm là

b) Các số đương nhiên thỏa mãn nhu cầu vừa phải to hơn 10 vừa phải nhỏ rộng lớn đôi mươi là: 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19. Nên tụ hội Phường được viết lách bên dưới dạng liệt kê như sau: Phường = {11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19}.

Xem tăng điều giải bài xích tập luyện SGK Toán lớp 6 Chân trời tạo nên hoặc, cụ thể khác:

Bài 1: Tập hợp ý. Phần tử của tập luyện hợp

Bài 2: Tập hợp ý số đương nhiên. Ghi số tự động nhiên

Bài 3: Các luật lệ tính vô tụ hội số tự động nhiên

Xem thêm: càng vào sâu trong trung tâm lục địa

Bài 4: Lũy quá với số nón tự động nhiên

Bài 5: Thứ tự động triển khai luật lệ tính

Bài 6: Chia không còn và phân tách với dư. Tính hóa học phân tách không còn của một tổng