chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử của tập hợp

Cho tụ họp E = {0; 2; 4; 6; 8}. Hãy chỉ ra rằng những đặc điểm đặc thù cho những thành phần của tụ họp E

1.4k 31/05/2023

Toán lớp 6 trang 8 Thực hành 2:

Bạn đang xem: chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử của tập hợp

a) Cho tụ họp E = {0; 2; 4; 6; 8}. Hãy chỉ ra rằng những đặc điểm đặc thù cho những thành phần của tụ họp E và ghi chép tụ họp E Theo phong cách này.

b) Cho tụ họp P.. = {x| x là những số ngẫu nhiên và 10 < x < 20}. Hãy ghi chép tụ họp P.. Theo phong cách liệt kê những thành phần.

Trả tiếng

a) Quan sát tụ họp E, tớ thấy:

Cách 1. Các thành phần của tụ họp E đều sở hữu điểm sáng cộng đồng là những số ngẫu nhiên chẵn sở hữu một chữ số.

Nếu gọi x là thành phần nằm trong nhập E, tớ hoàn toàn có thể ghi chép tụ họp E bằng phương pháp chỉ ra rằng đặc điểm đặc thù như sau: E = {x | x là những số ngẫu nhiên chẵn sở hữu một chữ số}.

Cách 2. Các thành phần của tụ họp E đều sở hữu điểm sáng cộng đồng là những số ngẫu nhiên chẵn nhỏ rộng lớn 10.

Xem thêm: cách làm mềm lông vùng kín

Nếu gọi x là thành phần nằm trong nhập E, tớ hoàn toàn có thể ghi chép tụ họp E bằng phương pháp chỉ ra rằng đặc điểm đặc thù như sau: E = {x | x là những số ngẫu nhiên chẵn và x < 10}.

b) Các số ngẫu nhiên thỏa mãn nhu cầu vừa vặn to hơn 10 vừa vặn nhỏ rộng lớn trăng tròn là: 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19. Nên tụ họp P.. được ghi chép bên dưới dạng liệt kê như sau: P.. = {11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19}.

Xem tăng tiếng giải bài bác tập luyện SGK Toán lớp 6 Chân trời phát minh hoặc, cụ thể khác:

Bài 2: Tập phù hợp số ngẫu nhiên. Ghi số tự động nhiên

Bài 3: Các luật lệ tính nhập tụ họp số tự động nhiên

Xem thêm: vai trò của hơi nước

Bài 4: Lũy quá với số nón tự động nhiên

Bài 5: Thứ tự động tiến hành luật lệ tính

Bài 6: Chia không còn và phân chia sở hữu dư. Tính hóa học phân chia không còn của một tổng