cấu trúc much as

broken image

broken image

Bạn đang xem: cấu trúc much as

broken image

TUTOR CHUYEN ANH

(from IELTS TUTOR)

 • Home

 • Về IELTS TUTOR 

 • Loại hình 

 • Kĩ năng 

 • Target 

 • Thời gian trá thi

 • Blog

 • …  

  • Home

  • Về IELTS TUTOR 

  • Loại hình 

  • Kĩ năng 

  • Target 

  • Thời gian trá thi

  • Blog

HỌC THỬ →

broken image

broken image

broken image

TUTOR CHUYEN ANH

(from IELTS TUTOR)

 • Home

 • Về IELTS TUTOR 

 • Loại hình 

 • Kĩ năng 

 • Target 

 • Thời gian trá thi

 • Blog

 • …  

  Xem thêm: soạn nhật trình sol 6

  • Home

  • Về IELTS TUTOR 

  • Loại hình 

  • Kĩ năng 

  • Target 

  • Thời gian trá thi

  • Blog

HỌC THỬ →

broken image

· Ngữ Pháp

Bên cạnh chỉ dẫn tăng cơ hội phân tách rưa rứa bài bác sửa tỉ mỉ của học viên IELTS TUTOR đã từng đi thi đua ngày 22/8 nhé, IELTS TUTOR chỉ dẫn Cách người sử dụng MUCH AS giờ đồng hồ anh

I. Kiến thức tương quan

IELTS TUTOR chỉ dẫn Dùng "much" như tính kể từ & trạng từ

II. Cách người sử dụng MUCH AS

1. Nghĩa

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Nghĩa của Much as tương tự với Though (dù, đem dù).

2. Much as + mệnh đề

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Sau Much as tiếp tục là 1 mệnh đề.

3. IELTS TUTOR xét ví dụ

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Much as I would lượt thích to lớn help you, I'm simply too busy at the moment.
 • Much as I lượt thích you, I couldn't live with you.

Các khóa huấn luyện và đào tạo IELTS online 1 kèm cặp 1 - 100% khẳng định đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài bác chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học viên IELTS TUTOR với hàng trăm ngàn feedback được update mặt hàng ngày

Các khóa huấn luyện và đào tạo IELTS online 1 kèm cặp 1 - 100% khẳng định đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

Các khóa huấn luyện và đào tạo IELTS online 1 kèm cặp 1 - 100% khẳng định đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

Subscribe

Previous

GIẢI ĐỀ THI HỌC KỲ 2 MÔN TIẾNG ANH LỚP 12

Xem thêm: thịt thừa ở hậu môn nhưng không đau

Next

Tính kể từ hoàn toàn có thể đứng sau danh kể từ (Noun + adj) không?

 Return to lớn site

  Cancel