câu chuyện hộp bút của na

Đọc mẩu chuyện tiếp sau đây và triển khai đòi hỏi. Hộp cây bút của Na. Trong vỏ hộp cây bút nhỏ bé nhỏ phổ biến lao xao

2.7k 15/06/2023

Tiếng Việt lớp 3 Tập 1 trang 58 Câu 3Đọc mẩu chuyện tiếp sau đây và triển khai đòi hỏi.

Bạn đang xem: câu chuyện hộp bút của na

Hộp cây bút của Na

Trong vỏ hộp cây bút nhỏ bé nhỏ phổ biến lao xao. Na ghé tai nghe, phổ biến cây bút chì:

- Tớ được sử dụng tối đa nên tớ chỉ từ một mẩu.

Có giờ tẩy đáp lại:

- Tớ toàn vụn tẩy vì như thế chữa trị cho tới cậu. Tớ cần thiết nhất. Thước kẻ lên tiếng:

- Tớ mới nhất cần thiết. Tớ được sử dụng nhiều mà đến mức lù mù không còn cả số.

Na hồi hộp hé vỏ hộp cây bút. Cô nhỏ bé âm thầm thì:

- Ai cũng cần thiết vì như thế đều là bạn tri kỷ của tớ.

(Theo An Hạnh)

a. Hỏi – đáp về những hero vô mẩu chuyện bên trên.

M: - Trong vỏ hộp cây bút, ai được sử dụng nhiều mà đến mức lù mù không còn cả số?

- Thước kẻ được sử dụng nhiều mà đến mức lù mù không còn cả số.

Xem thêm: những từ ngữ chỉ sự vật

b. Ghi lại 1 – 2 thắc mắc em và chúng ta vừa vặn triển khai phía trên.

Phương pháp giải:

Em nhờ vào kiểu mẫu để tại vị thắc mắc và vấn đáp.

Trả điều

- Trong vỏ hộp cây bút, ai được sử dụng mà đến mức chỉ từ một mẩu?

- Bút chò được sử dụng nhiều mà đến mức chỉ từ một mẩu.

- Trong vỏ hộp cây bút, ai được sử dụng mà đến mức chỉ từ toàn vụn?

- Tẩy là dụng cụ được sử dụng chỉ từ toàn vụn.

Xem tăng những bài xích giải SGK Tiếng Việt lớp 3 Kết nối trí thức hoặc, cụ thể khác:

 Bài 10: Con đàng cho tới trường

 Bài 11: Lời giải toán quánh biệt

 Bài 12: Bài tập dượt thực hiện văn

Xem thêm: các tham số của hàm có thể là

 Bài 13: Bàn thờ tay cô giáo

 Bài 14: Cuộc họp của chữ viết

 Bài 15: Thư viện