cảm kháng của quận cảm cho ta biết điều gì

Cảm kháng của cuộn cảm mang đến tớ biết điều gì

21.7k 24/07/2023

Đề bài: Cảm kháng của cuộn cảm mang đến tớ biết điều gì? 

Bạn đang xem: cảm kháng của quận cảm cho ta biết điều gì

A. Cho biết mức phỏng cản ngăn dòng sản phẩm năng lượng điện một chiều của cuộn cảm.

B. Cho biết cường độ cản ngăn dòng sản phẩm năng lượng điện xoay chiều của cuộn cảm.

C. Cho biết kĩ năng thu thập tích điện năng lượng điện ngôi trường của cuộn cảm.

D. Cho biết kĩ năng thu thập tích điện kể từ ngôi trường của cuộn cảm.

Xem thêm: soạn văn 10 chân trời sáng tạo thần trụ trời

Trả điều

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng: A

Xem thêm: ngữ văn 10 chân trời sáng tạo dưới bóng hoàng lan

Cảm kháng của cảm kháng mang đến tớ biết cường độ cản ngăn dòng sản phẩm năng lượng điện một chiều của cuộn cảm.

Câu căn vặn nằm trong chủ thể

Ánh sáng sủa mặt mày trời là khả năng chiếu sáng white. Kết luận nào là sau đấy là đúng? A. Ánh sáng sủa mặt mày trời là vì những tia sáng sủa white color phù hợp trở thành. B. Ánh sáng sủa mặt mày trời là vì những tia sáng sủa red color, lục, lam tạo ra thành Câu 27. Ánh sáng sủa mặt mày trời là khả năng chiếu sáng white. Kết luận nào là sau đấy là đúng? A. Ánh sáng sủa mặt mày trời là vì những tia sáng sủa white color phù hợp trở thành. B. Ánh sáng sủa mặt mày trời là vì những tia sáng sủa red color, lục, lam tạo ra trở thành. C. Ánh sáng sủa mặt mày trời là vì những tia sáng sủa red color cánh sen, vàng, lam phù hợp trở thành. D. Ánh sáng sủa mặt mày trời là vì những tia sáng sủa red color, domain authority cam, vàng, lục, lam, chàm, tím phù hợp trở thành.

136 5 mon trước


Xem vớ cả