cảm kháng của cuộn cảm cho biết điều gì

Cảm kháng của cuộn cảm mang lại tớ biết điều gì

21.7k 24/07/2023

Đề bài: Cảm kháng của cuộn cảm mang lại tớ biết điều gì? 

Bạn đang xem: cảm kháng của cuộn cảm cho biết điều gì

A. Cho biết mức chừng ngăn trở dòng sản phẩm năng lượng điện một chiều của cuộn cảm.

B. Cho biết cường độ ngăn trở dòng sản phẩm năng lượng điện xoay chiều của cuộn cảm.

C. Cho biết tài năng thu thập tích điện năng lượng điện ngôi trường của cuộn cảm.

D. Cho biết tài năng thu thập tích điện kể từ ngôi trường của cuộn cảm.

Xem thêm: một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình x = 5 cos 2 pt cm chu kì dao động của chất điểm là

Trả lời nói

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng: A

Xem thêm: hết kinh bao lâu thì đặt vòng được

Cảm kháng của cảm kháng mang lại tớ biết cường độ ngăn trở dòng sản phẩm năng lượng điện một chiều của cuộn cảm.

Câu căn vặn nằm trong chủ thể

Ánh sáng sủa mặt mày trời là khả năng chiếu sáng Trắng. Kết luận này sau đó là đúng? A. Ánh sáng sủa mặt mày trời là vì những tia sáng sủa white color phù hợp trở thành. B. Ánh sáng sủa mặt mày trời là vì những tia sáng sủa red color, lục, lam tạo ra thành Câu 27. Ánh sáng sủa mặt mày trời là khả năng chiếu sáng Trắng. Kết luận này sau đó là đúng? A. Ánh sáng sủa mặt mày trời là vì những tia sáng sủa white color phù hợp trở thành. B. Ánh sáng sủa mặt mày trời là vì những tia sáng sủa red color, lục, lam tạo ra trở thành. C. Ánh sáng sủa mặt mày trời là vì những tia sáng sủa red color cánh sen, vàng, lam phù hợp trở thành. D. Ánh sáng sủa mặt mày trời là vì những tia sáng sủa red color, domain authority cam, vàng, lục, lam, chàm, tím phù hợp trở thành.

128 4 mon trước


Xem vớ cả