cách tính biểu đồ tròn

Hướng dẫn phương pháp vẽ biểu thiết bị tròn trặn Địa Lí hoặc, chi tiết

Tải xuống

Bạn đang xem: cách tính biểu đồ tròn

1. Dấu hiệu nhận biết

- Khả năng thể hiện nay : Biểu thiết bị tròn trặn tế bào miêu tả được tổ chức cơ cấu, tỉ trọng những bộ phận vô một tổng thể.

- Dấu hiệu nhận biết

+ Thường xuất hiện nay những cụm từ: tổ chức cơ cấu, tỉ trọng, quy tế bào, tỉ tệ, quy tế bào và tổ chức cơ cấu, thay cho thay đổi tổ chức cơ cấu, chuyển dời tổ chức cơ cấu,…

+ Mốc thời gian: =< 3 năm hoặc =< 3 vị trí.

+ Chọn biểu thiết bị tròn trặn Lúc “ít năm, nhiều trở thành phần”.

- Một số dạng biểu thiết bị cột thông thường gặp gỡ : Biểu thiết bị tròn trặn đơn, tròn trặn đem buôn bán kín

2. Cách vẽ biểu thiết bị tròn

Bước 1 : Phân tích bảng số liệu và xây đắp hệ trục tọa độ

- Một số công cụ vậy dùng: compa, thước đo góc, PC, cây bút chì,…

- Phân tích và xử lí số liệu (Nếu số liệu của đề bài bác cho rằng số liệu thô ví như tỷ đồng, triệu con người thì tao cần thay đổi quý phái số liệu về dạng %).

Công thức: %Giá trị A = Giá trị A / Tổng độ quý hiếm x 100%.

- Không được tự động bố trí lại trật tự số liệu (nếu không tồn tại yêu thương cầu).

- Nếu đem đòi hỏi thể hiện nay quy tế bào thì rất cần được xác lập nửa đường kính của hình trụ.

Bước 2 : Vẽ biểu đồ

- Kẻ đường thẳng liền mạch nửa đường kính trước lúc vẽ đàng tròn trặn.

- Khi vẽ nên chính thức kể từ tia 12 giờ và theo thứ tự vẽ theo hướng con quay của kim đồng hồ thời trang. Thứ tự động những bộ phận của những biểu thiết bị cần như thể nhau nhằm tiện mang đến việc đối chiếu.

- Nếu vẽ 2, 3 đàng tròn trặn thì nên xác lập tâm những đàng tròn trặn phía trên một đường thẳng liền mạch.

- Hình tròn trặn là 360o ứng tỉ trọng 100% ⇒ tỉ trọng 1% ứng với 3,6o bên trên hình trụ.

Bước 3 : Hoàn thiện biểu đồ

- Điền vừa đủ số liệu lên biểu thiết bị, tỉ trọng % nào là quá nhỏ hoàn toàn có thể nhằm cạnh nan quạt ngoài biểu thiết bị.

- Chọn kí hiệu thể hiện nay bên trên biểu thiết bị.

- Hoàn chỉnh bảng ghi chú và thương hiệu biểu thiết bị.

* Lưu ý :

- Bán kính của hình trụ cần thiết phù phù hợp với mẫu giấy nhằm đáp ứng tính trực quan liêu và mĩ thuật mang đến bạn dạng thiết bị.

- Hình tròn trặn (quy tế bào và tổ chức cơ cấu Xuất-Nhập khẩu) là 180o ứng tỉ trọng 100% (tỉ lệ 1% ứng với một,8o bên trên nửa hình tròn).

3. Cách đánh giá biểu thiết bị tròn

* Khi chỉ tồn tại một vòng tròn

- Nhận toan tổ chức cơ cấu tổng quát mắng lớn số 1.

- So sánh là cái nào là nhất, nhì, tía,… và cho biết thêm đối sánh trong những nhân tố (gấp bao nhiêu phen hoặc kém cỏi nhau từng nào %, từng nào lần)?

- Đưa đi ra một số trong những lý giải.

* Khi đem kể từ nhì vòng tròn trặn trở lên trên (giới hạn tối nhiều là tía hình trụ cho 1 bài)

- Nhận xét cái cộng đồng nhất (nhìn tổng thế): Tăng/giảm như vậy nào?

- Nhận xét tăng hoặc tách trước, nếu như đem tía vòng trở lên trên thì thêm thắt liên tiếp hay là không liên tiếp, tăng (giảm) bao nhiêu?

- Sau cơ mới nhất đánh giá về nhất, nhì, tía,… của những nhân tố vào cụ thể từng năm, nếu như như thể nhau thì tao gom nói chung cho những năm một phen thôi (không nhắc nhở lại 2, 3 lần).

- Cuối nằm trong, mang đến tóm lại về côn trùng đối sánh trong những nhân tố.

- Giải quí về yếu tố.

Lưu ý

- Tỉ trọng hoàn toàn có thể tách tuy nhiên số thực là tăng, vì vậy cần thiết ghi rõ ràng (%).

- Cần đánh giá bổ sung cập nhật cả số thực và sử dụng cụm kể từ “tỉ trọng” Lúc đánh giá biểu thiết bị.

4. Những lỗi thông thường gặp gỡ Lúc vẽ biểu thiết bị tròn

- Các nhân tố chủ yếu bên trên biểu đồ

+ Thiếu số liệu bên trên hình trụ, và một đối tượng người sử dụng tuy nhiên đem kí hiệu không giống nhau.

+ Tâm đàng tròn trặn ko phía trên một đường thẳng liền mạch.

+ Không bám theo quy luật (giá trị thứ nhất ở bên phải kim 12h, độ quý hiếm ở đầu cuối phía trái kim 12h).

- Các nhân tố vô biểu đồ: đơn vị chức năng, số chừng, độ quý hiếm vô cùng, những đối tượng người sử dụng, thời hạn trực thuộc biểu thiết bị.

- Các nhân tố phụ ngoài biểu đồ: thiếu thốn thương hiệu biểu thiết bị hoặc bảng ghi chú.

Hướng dẫn phương pháp vẽ biểu thiết bị tròn trặn Địa Lí hoặc, chi tiết

Hướng dẫn phương pháp vẽ biểu thiết bị tròn trặn Địa Lí hoặc, chi tiết

5. Một số bài bác luyện minh họa về biểu thiết bị tròn

Bài luyện 1 : Cho bảng số liệu sau:

CƠ CẤU GDP CỦA MỘT SỐ NƯỚC ĐÔNG NAM Á QUA CÁC NĂM

Hướng dẫn phương pháp vẽ biểu thiết bị tròn trặn Địa Lí hoặc, chi tiết

(Nguồn: Tổng viên thống kê )

a) Vẽ biểu thiết bị quí thống nhất thể hiện nay tổ chức cơ cấu GDP của Cam-pu-chia năm 2017?

b) Nhận xét và lý giải tổ chức cơ cấu GDP của Cam-pu-chia năm 2017?

Hướng dẫn trả lời

a) Vẽ biểu đồ

Hướng dẫn phương pháp vẽ biểu thiết bị tròn trặn Địa Lí hoặc, chi tiết

BIỂU ĐỒ THỂ HIỆN CƠ CẤU GDP CỦA CAM-PU-CHIA NĂM 2017

b) Nhận xét và giải thích

* Nhận xét

- Cơ cấu GDP của Cam-pu-chia đem sự không giống nhau trong những điểm.

- Khu vực III lúc lắc tỉ trọng lớn số 1 (42,2%), tiếp cho tới là điểm II (32,9%) và lúc lắc tỉ trọng nhỏ nhất là điểm I (24,9%).

- Qua bảng số liệu, tao thấy điểm I tách và điểm II, III tăng.

* Giải thích

- GDP của Cam-pu-chia đem sự thay cho thay đổi là vì đa số những vương quốc đang được vô quy trình công nghiệp hóa, tiến bộ hóa và hội nhập nền tài chính quốc tế.

- Cơ cấu GDP của Cam-pu-chia đem ngành cty lúc lắc tỉ trọng tối đa ⇒ Cơ cấu GDP đang được dần dần tiến thủ cho tới sự hoàn mỹ, tiến bộ.

Xem thêm: hằng đẳng thức mở rộng

Bài luyện 2 : Cho bảng số liệu sau:

LAO ĐỘNG ĐANG LÀM VIỆC PHÂN THEO NGÀNH KINH TẾ Tại NƯỚC TA,

NĂM 2000 VÀ NĂM 2013 (Đơn vị: Nghìn người)

Hướng dẫn phương pháp vẽ biểu thiết bị tròn trặn Địa Lí hoặc, chi tiết

(Nguồn: Tổng viên tổng hợp )

a) Vẽ biểu thiết bị thể hiện nay quy tế bào và tổ chức cơ cấu làm việc đang được thao tác phân bám theo ngành tài chính ở việt nam, năm 2000 và năm 2013?

b) Nhận xét và lý giải quy tế bào làm việc đang được thao tác và sự thay cho thay đổi tổ chức cơ cấu của chính nó bám theo ngành tài chính ở việt nam, năm 2000 và năm 2013?

Hướng dẫn trả lời

a) Vẽ biểu đồ

* Xử lí bảng số liệu

- Công thức: % Giá trị A = Giá trị A / Tổng độ quý hiếm x 100%.

- sát dụng công thức bên trên, tao tính được bảng bên dưới đây:

CƠ CẤU LAO ĐỘNG ĐANG LÀM VIỆC PHÂN THEO NGÀNH KINH TẾ Tại NƯỚC TA,

NĂM 2000 VÀ NĂM 2013 (Đơn vị: %)

Hướng dẫn phương pháp vẽ biểu thiết bị tròn trặn Địa Lí hoặc, chi tiết

- Tính buôn bán kính:

Chọn r2000 = 1,0 đơn vị chức năng nửa đường kính (ĐVBK).

⇒ r2013 = Hướng dẫn phương pháp vẽ biểu thiết bị tròn trặn Địa Lí hoặc, chi tiết

* Vẽ biểu đồ

Hướng dẫn phương pháp vẽ biểu thiết bị tròn trặn Địa Lí hoặc, chi tiết

QUY MÔ VÀ CƠ CẤU LAO ĐỘNG ĐANG LÀM VIỆC PHÂN THEO NGÀNH KINH TẾ Tại NƯỚC TA, NĂM 2000 VÀ NĂM 2013

b) Nhận xét và giải thích

* Nhận xét

- Quy tế bào làm việc đang được thao tác ở việt nam tăng. Tổng số lượng dân sinh tăng 15133 ngàn người (ngành nông - lâm - ngư gia tăng 263 ngàn người; công nghiệp - cty tăng 6229 ngàn người; cty tăng 8641 ngàn người).

- Cơ cấu làm việc phân bám theo ngành tài chính đem sự thay cho thay đổi theo phía tách tỉ trọng làm việc nông - lâm - thủy sản; tăng tỉ trọng làm việc công nghiệp - xây đắp và cty, vô cơ tỉ trọng làm việc cty tăng tối đa.

+ Tỉ trọng ngành nông - lâm - ngư nghiệp tách 18,4%.

+ Tỉ trọng ngành công nghiệp - xây đắp tăng 8,1%.

+ Tỉ trọng ngành cty tăng 10,3%.

* Giải thích

- Quy tế bào làm việc đang được thao tác tăng là vì việc làm Đổi mới nhất, nền tài chính của việt nam cải tiến và phát triển thời gian nhanh nên đang được đưa đến được rất nhiều việc thực hiện,...

- Cơ cấu làm việc thay cho thay đổi đa phần nhờ sản phẩm của quy trình chuyển dời tổ chức cơ cấu tài chính theo phía công nghiệp hóa, tiến bộ hóa. Riêng điểm cty cải tiến và phát triển mạnh với một loạt ngành mới nhất nhằm mục đích thỏa mãn nhu cầu nhu yếu càng ngày càng tăng mang đến phát hành và cuộc sống nên đang được lôi cuốn thêm thắt nhiều làm việc nhất,...

Bài luyện 3 : Cho bảng số liệu sau:

GIÁ TRỊ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP PHÂN THEP NGÀNH CỦA NƯỚC TA,

NĂM 2005 VÀ NĂM năm ngoái (Đơn vị: Nghìn tỉ đồng)

Hướng dẫn phương pháp vẽ biểu thiết bị tròn trặn Địa Lí hoặc, chi tiết

(Nguồn: Tổng viên thống kê )

a) Vẽ biểu thiết bị quí thống nhất thể hiện nay quy tế bào và tổ chức cơ cấu độ quý hiếm phát hành nông nghiệp phân bám theo ngành ở việt nam, năm 2005 và năm 2015?

b) Nhận xét và lý giải tổ chức cơ cấu độ quý hiếm phát hành nông nghiệp phân bám theo ngành ở việt nam, năm 2005 và năm 2015?

Hướng dẫn trả lời

a) Vẽ biểu đồ

* Xử lí bảng số liệu

- Công thức: % Giá trị A = Giá trị A / Tổng độ quý hiếm x 100%.

- sát dụng công thức bên trên, tao tính được bảng bên dưới đây:

CƠ CẤU GIÁ TRỊ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP PHÂN THEO NGÀNH CỦA NƯỚC TA, NĂM 2005 VÀ NĂM năm ngoái (Đơn vị: %)

Hướng dẫn phương pháp vẽ biểu thiết bị tròn trặn Địa Lí hoặc, chi tiết

- Tính buôn bán kính:

Chọn r2005 = 1,0 đơn vị chức năng nửa đường kính (ĐVBK).

⇒ r2015 = Hướng dẫn phương pháp vẽ biểu thiết bị tròn trặn Địa Lí hoặc, chi tiết

* Vẽ biểu đồ

Hướng dẫn phương pháp vẽ biểu thiết bị tròn trặn Địa Lí hoặc, chi tiết

b) Nhận xét và giải thích

* Nhận xét

- Trồng trọt đem tỉ trọng tối đa, tiếp cho tới là chăn nuôi, thấp nhất là một trong những loại dịch vụ.

- Có sự thay cho đổi: Tỉ trọng ngành chăn nuôi tăng, trồng trọt và cty tách.

* Giải thích

- Trồng trọt lúc lắc tru thế tự nhu yếu rộng lớn về hoa màu mang đến nội địa và xuất khẩu, chăn nuôi đang rất được giang san quan hoài, cty ko thiệt sự cải tiến và phát triển mạnh nhằm đáp ứng mang đến trồng trọt và chăn nuôi.

- Chủ trương trả chăn nuôi trở thành ngành chủ yếu, tác dụng của nền tài chính thị ngôi trường,...

Tải xuống

Xem thêm thắt những nội dung bài viết gom tập luyện khả năng địa lí rất rất hoặc khác:

 • Hướng dẫn phương pháp vẽ biểu thiết bị cột Địa Lí hoặc, chi tiết
 • Hướng dẫn phương pháp vẽ biểu thiết bị đàng Địa Lí hoặc, chi tiết
 • Hướng dẫn phương pháp vẽ biểu thiết bị miền Địa Lí hoặc, chi tiết
 • Hướng dẫn phương pháp vẽ biểu thiết bị phối kết hợp Địa Lí hoặc, chi tiết
 • Cách phân tách và đánh giá bảng số liệu địa lí rất rất hay
 • Cách gọi, cơ hội dùng Atlat Địa lí nước ta hiệu quả

Đã đem điều giải bài bác luyện lớp 10 sách mới:

 • (mới) Giải bài bác luyện Lớp 10 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài bác luyện Lớp 10 Chân trời sáng sủa tạo
 • (mới) Giải bài bác luyện Lớp 10 Cánh diều

Săn SALE shopee mon 9:

 • Đồ sử dụng học hành giá khá mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3
 • Hơn trăng tròn.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 9 đem đáp án

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề thi đua giành riêng cho nhà giáo và khóa huấn luyện giành riêng cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã đem ứng dụng VietJack bên trên điện thoại thông minh, giải bài bác luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Shop chúng tôi không tính phí bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài bác Đề thi đua vô lớp 10 môn Địa Lí (có đáp án) được những Giáo viên số 1 biên soạn bám theo cấu hình đi ra đề thi đua Trắc nghiệm mới nhất giúp đỡ bạn ôn luyện và giành được điểm trên cao vô kì thi đua vô lớp 10 môn Địa Lí.

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web có khả năng sẽ bị cấm comment vĩnh viễn.

Xem thêm: anh 8 unit 1 skills 2