cách học sử nhanh thuộc

Người tớ phát biểu, phong phụ thân bão táp ko bởi vì ngữ pháp nước Việt Nam. Còn Fususu phát biểu, núi lửa sóng thần ko cân nặng được cỗ môn Lịch sử. Vậy cơ hội học tập nằm trong bài xích nhanh nhất có thể môn Lịch sử là gì nhằm hiệu suất cao rộng lớn, điểm cao hơn nữa, và cần thiết nhất là không xẩy ra buồn ngủ?