cách chỉ ra tính chất đặc trưng của tập hợp

Viết những tụ họp tại đây bên dưới dạng chỉ ra rằng đặc thù đặc thù cho những phần tử

5.6k 12/06/2023

Bài 2 trang 21 Toán lớp 10 Tập 1: Viết những tụ họp tại đây bên dưới dạng chỉ ra rằng đặc thù đặc thù cho những phần tử:

Bạn đang xem: cách chỉ ra tính chất đặc trưng của tập hợp

a) Tập ăn ý A = {1; 2; 3; 6; 9; 18};

b) Tập ăn ý B những nghiệm của bất phương trình 2x + 1 > 0;

c) Tập ăn ý C những nghiệm của phương trình 2x – hắn = 6.

Trả lời nói

a) Tập ăn ý A = {1; 2; 3; 6; 9; 18};

Theo cơ hội chỉ ra rằng đặc thù đặc thù, tớ viết:

A = {x ∈ ℕ| x là ước của 18}

b) Tập ăn ý B những nghiệm của bất phương trình 2x + 1 > 0;

Theo cơ hội chỉ ra rằng đặc thù đặc thù, tớ viết

B = {x  ℝ | x > 12}.

Xem thêm: cach lam cho nguc bu

c) Tập ăn ý C những nghiệm của phương trình 2x – hắn = 6.

Theo cơ hội chỉ ra rằng đặc thù đặc thù, tớ viết:

C = {(x; y)| x, y  ℝ, 2x – hắn = 6}.

Xem tăng lời nói giải bài xích tập luyện SGK Toán lớp 10 Chân trời tạo ra hoặc, cụ thể khác:

Bài 1: Mệnh đề

Bài 2: Tập hợp

Bài 3: Các luật lệ toán bên trên tập luyện hợp

Xem thêm: đặc điểm của nhân vật thần thoại được thể hiện qua hình tượng nữ oa như thế nào

Bài tập luyện cuối chương 1

Bài 1: Bất phương trình hàng đầu nhị ẩn

Bài 2: Hệ bất phương trình hàng đầu nhị ẩn