bội của 9

Câu hỏi:

08/03/2022 402

C. 10 số

Bạn đang xem: bội của 9

Đáp án chủ yếu xác

Số đem nhì chữ số là số to hơn hoặc bằng 10 và nhỏ rộng lớn hoặc bằng 99.

Gọi A = {x∈B(9)|10 ≤ x ≤ 99}

Suy ra A = {18; 27; 36;...; 99}

Số thành phần của A là 

(99 − 18):9 + 1 = 10 (phần tử)

Vậy có 10 bội của 9 là số đem nhì chữ số. 

Đáp án hãy chọn là: C

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khẳng ấn định này sau đây đúng?

A. B(2) = {0,2,4,6,8,...}

B. B(2) = {0;2;4;6;8;...}

C. B (2) = {2;4;6;8;...}

D. B(2) = {1;2;4;6;8;...}

Câu 2:

Đội Sao đỏ gay của ngôi trường đem 24 các bạn. Cô phụ trách cứ ham muốn phân chia group trở nên những group đều nhau nhằm đánh giá dọn dẹp lớp học tập, từng group đem tối thiểu 2 các bạn và đem tối thiểu 2 group. Có từng nào cơ hội phân thành những group như thế?

A. 5

B. 6

C. 4

D. 8

Câu 3:

Tìm những số tự động nhiên x sao cho 8⋮(x − 1)?

A. x∈{1; 2; 4; 8}

Xem thêm: tại sao bón vôi lại giảm độ chua của đất

B. x∈{3; 5; 9}

C. x∈{2; 3; 5; 9}

D. x∈{2; 3; 4; 8}

Câu 4:

Tìm \[\overline {abcd} \] vô đó a, b, c, d là 4 số bất ngờ tiếp tục tăng dần dần và \[\overline {abcd} \in B\left( 5 \right)\]

A. 2345                      

B. 3210       

C. 8765

D. 7890

Câu 5:

Khẳng ấn định này sau đây đúng?

A. Ư(16) = {1,2,4,8,16}

B. Ư(16) = {1;2;4;8}

C. Ư(16) = {1;2;4;8;16}

D. Ư(16) = {2;4;8}

Câu 6:

Có từng nào số một vừa hai phải là bội của 5 vừa là ước của 50?

A. 4 số

B. 5 số

C. 6 số

Xem thêm: cấu trúc tend to

D. 7 số