bội của 20

Bài 13: Ước và bội

Câu hỏi

Phạm Hoàng Phi

bao chau Nguyen

Bạn đang xem: bội của 20

7 mon 11 2021 khi 22:51

aTìm bội nhỏ rộng lớn 30 của 7.

b) Tìm bội nhỏ rộng lớn hoặc vì chưng 25 của 5.

 c) Tìm bội to hơn 12 nhỏ hơn  trăng tròn của 3.

  d) Tìm bội to hơn hoặc vì chưng 18 nhỏ hơn  32 của 6.

Xem chi tiết

Phương Nhi Tạ Thị

21 mon 11 2021 khi 15:40

Bài 1:

a) Viết tụ hợp những bội của 3 nhưng mà nhỏ rộng lớn 28.

b) Viết tụ hợp những bội của 5 nhưng mà nhỏ rộng lớn 53.

c) Viết tụ hợp những bội của 7 nhưng mà nhỏ rộng lớn 68.

d) Viết tụ hợp những bội của 9 nhưng mà nhỏ rộng lớn 75.

e) Viết tụ hợp những bội của 8 nhưng mà nhỏ rộng lớn 70.

Xem chi tiết

Sách Giáo Khoa

Sách giáo khoa trang 44

15 tháng tư 2017 khi 15:09

a) Tìm những bội của 4 trong những số : 8; 14; 20; 25

b) Viết tụ hợp những bội của 4 nhỏ rộng lớn 30

c) Viết dạng tổng quát lác những số là bội của 4

Xem chi tiết

Trần Thư

TÌM CÁC ƯỚC CÁC BỘI CỦA CÁC SỐ SAU

Xem thêm: bài thơ tre việt nam của thép mới

TÌM CÁC BỘI KHÔNG LỚN HƠN 65 CỦA 9

TÌM CÁC ƯỚC LỚN HƠN 3 VÀ NHỎ HƠN 30 CỦA 65

TÌM X BIẾT 50:XVAF 4<X<25

Xem chi tiết

Bùi Khánh Ngân

21 mon 11 2021 khi 7:54

Tìm bội của 60, biết, nhỏ rộng lớn 700?

Xem chi tiết

phuctran

Bài 1 : Tìm bội của 7 trong những số sau : 14, 22, 28, 35, 51, 77
Bài 2 : Viết tụ hợp những bội của 7 nhỏ rộng lớn 40
Bài 3 : Viết dạng tổng quát lác những số là bội của 7.
Bài 4 : Viết tụ hợp những ước của những số sau : 7, 9, 10, 16 ,0 , 18, 20

Jup mik nhé

Xem chi tiết

Sách Giáo Khoa

Sách bài bác tập luyện - tập luyện 1 - trang 23

18 mon 5 2017 khi 11:24

a) Viết tụ hợp những bội nhỏ rộng lớn 40 và 7

b) Viết dạng tổng quát lác những số là bội của 7

Xem chi tiết

văn vĩnh thắng

23 mon 12 2018 khi 15:56

bội của 7 nhưng mà nhỏ rộng lớn 200 là từng nào

Xem chi tiết

Trần Thư

Xem thêm: mg+hno3 đặc

TÌM CÁC ƯỚC CÁC BỘI CỦA SÔ SAU

TÌM CÁC SỐ LÀ B(6)MÀ NHỎ HƠN 50

Xem chi tiết