biết pha ban đầu của một vật dao động điều hòa ta xác định được

Câu hỏi:

05/04/2023 11,476

C. Chu kỳ và hiện trạng giao động.

D. Chiều vận động của vật khi thuở đầu.

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án đúng: D

Biết trộn thuở đầu của một vật giao động điều tiết, tớ xác lập được chiều vận động của vật khi thuở đầu.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một con cái rung lắc lốc xoáy giao động với biên phỏng 6 centimet. Xác quyết định li phỏng của vật nhằm thế năng của vật vày 13 động năng của chính nó.

A. ± 32cm.

B. ± 3 centimet.

C. ± 2 centimet.

D. ± 1 centimet.

Câu 2:

Một vật giao động điều tiết với phương trình x = 4cos πt (cm). Thời gian ngoan nhanh nhất nhằm vật lên đường từ vựng trí cân đối cho tới địa điểm với li phỏng x = 2 centimet là

A. 0,06 s.

B.16  (s).

C. 0,7 s.

D. 112  (s).

Câu 3:

Hai con cái rung lắc đơn có tính lâu năm không giống nhau 22 centimet giao động ở và một điểm. Sau và một khoảng tầm thời hạn con cái rung lắc loại nhất tiến hành được 30 giao động, con cái rung lắc loại nhị tiến hành được 36 giao động. Độ lâu năm những con cái rung lắc là:

A. l1 = 88; l2 = 110 centimet.

Xem thêm: dùng vòi xịt vào vùng kín

B. l1 = 78cm; l2 = 110 centimet.

C. l1 = 72cm; l2 = 50 centimet.

D. l1 = 50cm; l2 = 72 centimet.

Câu 4:

Đầu O của một sợi chạc đàn hồi ở ngang giao động điều hoà với biên phỏng 3 centimet với tần số 2 Hz. Sau 2 s sóng truyền được 2 m. Chọn gốc thời hạn khi đầu O trải qua địa điểm cân đối theo hướng dương. Li phỏng của điểm M bên trên chạc cơ hội O đoạn 2,5 m bên trên thời khắc 2 s là:

A. xM = -3 centimet.

B. xM = 0.

C. xM = 1,5 centimet.

D. xM = 3 centimet. 

Câu 5:

Một hóa học điểm giao động điều tiết với biên phỏng A, chu kì T. Tốc phỏng khoảng hóa học điểm nhập một chu kì là

A. 9A2T.

B. 4AT.

C. 3A2T.

D. 6AT.

Câu 6:

Một vật tiến hành mặt khác 4 giao động điều tiết nằm trong phương, nằm trong tần số với những phương trình: x1 = 3sin(πt + π) cm; x2 = 3cos(πt) cm; x3 = 2sin(πt + π) cm; x4 = 2cos(πt) centimet. Hãy xác lập phương trình giao động tổ hợp của vật:

A. x = 5cos(πt + π2) centimet.

B. x = 52cos(πt + π4) centimet.

C. x = 5cos(πt + π2) centimet.

Xem thêm: vẽ hình chiếu vuông góc của vật thể cho ở hình 9.12

D. x = 5cos(πt - π4) centimet.