benzen ra xiclohexan

C6H6 + H2 → C6H12 là phản xạ nằm trong. Bài ghi chép này hỗ trợ tương đối đầy đủ vấn đề về phương trình chất hóa học đang được cân đối, ĐK những hóa học nhập cuộc phản xạ, hiện tượng lạ (nếu có), ... Mời chúng ta đón xem:

Phản ứng C6H6 + H2 → C6H12

Bạn đang xem: benzen ra xiclohexan

C6H6 đi ra C6H12 l C6H6 + H2 → C6H12 | Benzen đi ra Xiclohexan (ảnh 1)

1. Phương trình phản xạ Benzen nằm trong H2

C6H6 + 3H2 \overset{t^{o} ,Ni}{\rightarrow}C6H12

2. Điều khiếu nại nhằm C6H6 ra C6H12

Benzen phản xạ nằm trong vs H2 khi dùng Niken thực hiện hóa học xúc tác tạo nên xiclohexan.

3. Bản hóa học của C6H6 (Benzen) vô phản ứng

Trong ĐK phù hợp C6H6 có phản xạ cùng theo với một vài hóa học như H2, Cl2,…

4. Tính hóa học của Benzen

4.1. Tính hóa học vật lý cơ Benzen

Bezen là hóa học lỏng, ko màu sắc, đem mùi hương thơm tho đặc thù nhẹ nhàng rộng lớn nước và ko tan nội địa.

4.2. Tính hóa chất Benzen

Tính hóa chất nổi trội của benzen là phản xạ thế, phản xạ nằm trong và phản xạ lão hóa. Và đó cũng là 3 đặc thù chất hóa học thông dụng của những hóa học nằm trong đồng đẳng benzen hoặc những hiđrocacbon thơm tho.

Phản ứng thế

C6H6+ Br2 → C6H5Br + HBr (Fe, to)

C6H6 + HNO3 → C6H5NO2 + H2O (H2SO4 đặc, to)

Phản ứng cộng

C6H6 + 3H2 → xiclohexan (Ni, to)

C6H6 + 3Cl2 → C6H6Cl6 (as) (hexacloran hoặc 666 hay như là 1,2,3,4,5,6 - hexacloxiclohexan)

Phản ứng oxi hóa

Benzen ko làm mất đi màu sắc hỗn hợp KMnO4.

Oxi hóa trả toàn:

C6H6 + 7,5O2 → 6CO2+ 3H2O (to)

4.3. Điều chế benzen

Từ axetilen:

3C2H2 → C6H6 (C, 600oC)

Tách H2 từ xiclohexan:

C6H12→ C6H6 + 3H2 (to, xt)

5. Câu căn vặn vận dụng

Câu 1. Dãy đồng đẳng của benzen (gồm benzen và ankylbenzen) đem công thức công cộng là:

A. CnH2n+6(n ≥ 6).

B. CnH2n-6 (n ≥ 3).

C. CnH2n-8 (n ≥ 8).

D. CnH2n-6 (n ≥ 6).

Lời giải:

Đáp án: D

Giải thích:

Dãy đồng đẳng của benzen (gồm benzen và ankylbenzen) đem công thức công cộng là: CnH2n-6 (n ≥ 6).

Xem thêm: từ việc đọc ba bài thơ trong chùm thơ hai cư

Câu 2. Hoạt tính sinh học tập của benzen, toluen là

A. Gây tác động đảm bảo chất lượng cho tới mức độ khỏe

B. Không tổn hại cho tới mức độ khỏe

C. Tùy nằm trong vô sức nóng chừng hoàn toàn có thể tổn hại hoặc không khiến hại

D. Gây kinh hoàng cho tới mức độ khỏe

Lời giải:

Đáp án: D

Giải thích:

Tuy benzen đem mùi hương thơm tho nhẹ nhàng, tuy nhiên mùi hương này còn có kinh hoàng cho tới sức mạnh (gây căn bệnh bạch cầu). Hình như, khi hít benzen vô hoàn toàn có thể thực hiện vô sinh, cần thiết chú ý khi xúc tiếp thẳng với benzen (có thể thực hiện ung thư máu).

Tương tự động vậy, nếu như xúc tiếp với toluen vô thời hạn đầy đủ nhiều năm hoàn toàn có thể thực hiện căn bệnh ung thư

Câu 3. Để phân biệt benzen, toluen, stiren tớ chỉ sử dụng 1 dung dịch test có một không hai là

A. dung dịch  brom.

B. Br2 (xt Fe).

C. hỗn hợp Br2 hoặc hỗn hợp KMnO4.

D. hỗn hợp KMnO4.

Lời giải:

Đáp án: D

Giải thích:

Không sử dụng được Br2 dung dịch vì thế cả benzen và toluen đều ko phản xạ.

Không sử dụng được Br2 khan (xt Fe) vì thế benzen và toluen đều cho tới hiện tượng lạ kiểu như nhau.

Có thể sử dụng hỗn hợp KMnO4 vì:

+ C6H6 không làm mất đi màu

+ Stiren làm mất đi màu sắc KMnO4 ở sức nóng chừng thường

3C6H5CH=CH2 + 10KMnO4 → 3C6H5COOK + 3K2CO3 + 10MnO2+ KOH + 4H2O

+ C6H5CH3 làm thất lạc màu sắc KMnO4 khi đun nóng

C6H5CH3 + 2KMnO4 → C6H5COOK + KOH + 2MnO2 + H2O

Câu 4. Nhận xét nào là tại đây đúng?

A. Benzen và đồng đẳng của benzen chỉ mất tài năng nhập cuộc phản xạ nằm trong.

B. Benzen và đồng đẳng của benzen chỉ mất tài năng nhập cuộc phản xạ thế.

C. Benzen và đồng đẳng của benzen vừa vặn đem tài năng nhập cuộc phản xạ nằm trong, vừa vặn đem tài năng nhập cuộc phản xạ thế.

D. Benzen và đồng đẳng của benzen không tồn tại tài năng nhập cuộc phản xạ nằm trong và phản xạ thế.

Lời giải:

Đáp án: B

Xem thêm thắt những phương trình phản xạ chất hóa học khác:

C6H6 + Br2 → C6H5Br + HBr

C6H6 + Cl2 → C6H5Cl + HCl

Xem thêm: phản ứng thủy phân tinh bột

CH≡CH → CH2=CH-C≡CH

C2H2 + H2 → C2H6

C2H2 + Br2 → C2H2Br4