bảng đơn vị đo khối lượng lớp 4

Các đơn vị chức năng đo lượng trong lịch trình học tập lớp 4, 5 là gì. Cách quy thay đổi những đơn vị chức năng đo lượng này đi ra sao? Mối tương tác trong những đơn vị chức năng đo lượng như nào? Mời chúng ta nằm trong theo gót dõi nội dung bài viết sau đây nhằm nắm rõ hơn:

1. Khái niệm đơn vị chức năng đo khối lượng

- Đơn vị là một trong những đại lượng dùng làm đo, được dùng trong những nghành nghề dịch vụ toán học tập, cơ vật lý, chất hóa học, và nhập cuộc sống đời thường.

Bạn đang xem: bảng đơn vị đo khối lượng lớp 4

Ví dụ: Đơn vị đo phỏng nhiều năm là ki-lô-mét, cen-ti-mét, mét. Chiều nhiều năm loại bàn là 1 trong,5 mét, chiều rộng lớn loại bàn là 1 trong mét. Một cậu nhỏ nhắn cao 1,2 mét.

- Khối lượng là lượng hóa học chứa chấp nhập vật bại liệt Lúc tao cân nặng được. Như vậy nhằm đo lượng tao rất cần được sử dụng cân nặng.

Ví dụ: Khối lượng bao gạo là lượng gạo nhập bao và vỏ hộp.

- Đơn vị đo lượng là một trong những đơn vị chức năng dùng làm cân nặng 1 sự vật ví dụ. Chúng tao thông thường sử dụng cân nặng nhằm đo lượng của một dụng cụ.

Ví dụ: Một người con trai nặng nề 65 kilogam, đơn vị chức năng nhằm đo là kg

2. Bảng đơn vị chức năng đo khối lượng

Lớn rộng lớn ki-lô-gamKi-lô-gamBé rộng lớn Ki-lô-gam
tấntạyếnkghgdagg

1 tấn

= 10 tạ

= 1000kg

1 tạ

= 10 yến

= 100kg

1 yến

= 10kg

1kg

= 10hg

= 1000g

1hg

= 10dag

= 100g

1dag

= 10g

1g

Ghi chú:

 • hg là ghi chép tắt của héc-tô-gam
 • dag là ghi chép tắt của đề-ca-gam

3. Cách quy thay đổi đơn vị chức năng khối lượng

Theo quy ước thay đổi đơn vị chức năng đo khối lượng tiếp tục rời dần dần 10 thứ tự kể từ trái ngược quý phái nên theo gót trật tự sau đây: Tấn -> Tạ -> Yến -> Kg (kilogam) -> Hg (héc tô gam) -> Dag (Đề ca gam) -> gr (gam hoặc gram)

Như vậy:

 • 1 Tấn = 10 Tạ
 • 1 Tạ = 10 Yến
 • 1 Yến = 10 Kg
 • 1 Kg = 10 Hg
 • 1 Hg = 10 Dag
 • 1 Dag = 10 gr

4. Mối tương tác trong những đơn vị chức năng đo khối lượng

1 lạng ta bởi vì từng nào gam?

1 lạng ta = 1/10kg nhưng mà 1kg = 1000g nên 1 lượng = 100g

1 lạng ta bởi vì từng nào kg?

Theo đơn vị chức năng đo cổ, 1 lượng = 1/16 cân nặng nên 8 lạng ta = nửa cân nặng. Nhưng lúc bấy giờ người tao lại vận dụng công thức đơn vị chức năng 1 lượng = 1/10 cân nặng (tức 1/10kg).

1 thăng bằng từng nào kg?

1 cân nặng = 1 kilogam (1 thăng bằng 1 kg) = 0.1 yến = 0.01 tạ = 0.001 tấn

1 thăng bằng từng nào lạng?

1 cân nặng = 10 lạng

1 thăng bằng từng nào gam?

1 cân nặng = 1 kilogam = 1000 gam

5. Các dạng bài xích tập dượt tương quan đơn vị chức năng đo khối lượng

Dạng 1: Thực hiện nay quy tắc sánh sánh

Phương pháp:

 • Khi đối chiếu những đơn vị chức năng đo tương đương nhau, tao đối chiếu tương tự động như đối chiếu nhì số đương nhiên.
 • Khi đối chiếu những đơn vị chức năng đo không giống nhau, trước không còn tao nên thay đổi về và một đơn vị chức năng đo tiếp sau đó tiến hành quy tắc đối chiếu thông thường.

Ví dụ 1: So sánh 4357 kilogam và 5000 g

Đổi: 5000 g = 5000 : 1000 = 5 kg

Vậy 4357 kilogam > 5000 g

Ví dụ 2: So sánh 4300 g và 43 hg

Đổi 4300 g = 4300 : 100 = 43 hg

Vậy 4300 g = 43 hg

Dạng 2: Thực hiện nay quy tắc tính

Phương pháp:

 • Khi tiến hành quy tắc tính nằm trong hoặc trừ những lượng sở hữu tất nhiên những đơn vị chức năng đo tương đương nhau, tao tiến hành tương tự động tựa như những quy tắc tính với số đương nhiên, tiếp sau đó thêm thắt đơn vị chức năng đo lượng nhập thành phẩm.
 • Khi tiến hành quy tắc tính sở hữu tất nhiên những đơn vị chức năng đo không giống nhau, tao quy thay đổi về và một đơn vị chức năng đo, tiếp sau đó tiến hành quy tắc tính thông thường.

Ví dụ 1: 57 kilogam + 56 g = ?

57kg = 57 × 1000 = 57 000g

57kg + 56g = 57 000g + 56 g = 57056g

Ví dụ 2: 275 tấn - 849 tạ = ?

275 tấn = 275 × 10 = 2750 tạ

275 tấn - 849 tạ = 2750 - 849 = 1901 tạ

Dạng 3: Giải việc sở hữu điều văn

Ví dụ: Trong mùa đánh giá sức mạnh. An sở hữu khối lượng là 32kg, Hoa sở hữu khối lượng là 340hg, Huyền sở hữu khối lượng là 41000g. Hỏi tổng số khối lượng của tía các bạn là từng nào ki-lô-gam?

Giải: Đổi: 340 hg = 34 kg

41 000 g = 41 kg

Tổng số khối lượng của tía các bạn là: 32 + 34 + 41 = 107 (kg)

Đáp số: 107 kg

6. Một số bài xích tập dượt đơn vị đo khối lượng

Bài 1: Thực hiện nay quy tắc tính

a, 380 g + 195 g = ?

Xem thêm: cách làm mềm lông vùng kín

b, 4 tấn + 3 tạ + 7 yến = ?

c, 3 tạ + 75 kilogam =?

Xem khêu gợi ý đáp án

a, 380 g + 195 g = 575g

b, Đổi: 4 tấn = 400 yến

3 tạ = 30 yến

4 tấn + 3 tạ + 7 yến = 400 yến + 30 yến + 7 yến = 437 yến

c, 3 tạ = 300kg

3 tạ + 75kg = 300kg + 75kg = 375kg

Bài 2: So sánh

a, 4 tạ 30 kilogam và 4 tạ 3 kg

b, 8T và 8100 kg

c, 512 kilogam 70 dag và 3 tạ 75 kg

Xem khêu gợi ý đáp án

a, 30 kilogam > 3 kg

4 tạ = 4 tạ

Vậy 4 tạ 30 kilogam > 4 tạ 3 kg

b, 8T và 8100 kg

8 tấn = 8000 kg

8000 kilogam < 8100 kg

Vậy 8T < 8100 kg

c, 512 kilogam 700 dag và 3 tạ 75 kg

512 kilogam 700 dag = 512 kilogam + 7 kilogam = 519 kg

3 tạ 75 kilogam = 300 kilogam + 75 kilogam = 375 kg

Vậy 512 kilogam 700 dag > 3 tạ 75 kg

Bài 3: Có 4 gói bánh, từng gói khối lượng 150 g và 2 gói kẹo, từng gói khối lượng 200 g. Hỏi sở hữu toàn bộ bao nhiêu ki-lô-gam bánh và kẹo?

Xem khêu gợi ý đáp án

Cân nặng nề của tất cả 4 gói bánh là:

150 x 4 = 600 (g)

Cân nặng nề của 2 gói kẹo là:

200 x 2 = 400 (g)

Cả bánh và kẹo sở hữu khối lượng là:

600 + 400 = 1 000 (g) = 1kg

Đáp số: 1 kg

Bài 4. Mẹ mua sắm 5 trái ngược dưa đỏ, sở hữu 2 trái ngược nặng nề 450dag, 1 trái ngược nặng nề 35hg, 2 trái ngược nặng nề 6000g. Hỏi 5 trái ngược dưa nặng nề từng nào kg

Xem khêu gợi ý đáp án

Đổi: 450dag = 4500g; 35hg=3500g

5 trái dừa nặng nề số kilogam là:

4500 + 3500 + 6000 = 14000 = 14kg

Đáp số: 14kg

Bài 5: Trong kho sở hữu 3 tấn 8 tạ gạo tẻ. Số gạo nếp thấp hơn số gạo tẻ 12 tạ. Hỏi nhập kho sở hữu từng nào tạ gạo tẻ và gạo nếp?

Xem khêu gợi ý đáp án

3 tấn 8 tạ = 38 (tạ)

Số gạo tẻ sở hữu nhập kho là: 38 – 12 = 26 (tạ)

Đáp số: 38 tạ gạo tẻ, 26 tạ gạo nếp

Bài 6: Năm ni nhà của bạn An thu hoạch được 2 tạ 16 kilogam đỗ và lạc, nhập bại liệt số ki-lô-gam đỗ hấp tấp 3 thứ tự số ki-lô-gam lạc. Hỏi trong năm này nhà của bạn An thu hoạch được từng loại từng nào ki-lô-gam ?

Xem khêu gợi ý đáp án

Đổi 2 tạ 16 kilogam = 216 kg

Coi số ki-lô-gam lạc là một phần thì số ki-lô-gam đỗ là 3 phần như vậy. Tổng số phần đều bằng nhau là: 3 + 1 = 4 (phần)

Số ki-lô-gam lạc là:

216 : 4=54 (kg)

Xem thêm: 12h đêm con nít

Số ki-lô-gam đỗ là:

216 − 54=162 (kg)

Đáp số: Đỗ: 162 kilogam. Lạc: 54 kilogam.