bài thơ về đồ vật thông minh giúp con người trong công việc

Đọc bài bác văn, bài thơ về đồ vật thông minh giúp con người trong công việc và ghi chép phiếu xem sách bám theo mẫu

89 18/06/2023

Tiếng Việt lớp 3 Tập 2 trang 123 Câu 1: Đọc bài bác văn, bài thơ về đồ vật thông minh giúp con người trong công việc và ghi chép phiếu xem sách bám theo mẫu

Bạn đang xem: bài thơ về đồ vật thông minh giúp con người trong công việc

Đọc không ngừng mở rộng trang 125 Tiếng Việt lớp 3 Tập 2 | Kết nối tri thức

Trả lời nói

PHIẾU ĐỌC SÁCH

Tên bài: Rô-bốt cất cánh giám sát môi trường xung quanh ở I-ta-li-a

Tên cuốn sách: Rô-bốt bay

Tác giả: GS.TSKH Nguyễn Thiện Phúc

Thông tin cẩn thú vị về trang bị vật: Có dạng 1 khinh thường khí cầu, tự động hóa điều khiển và tinh chỉnh đem bám theo những khí giới kỹ năng dùng làm review unique nước, không gian và bộ phận khu đất trồng,… Nó được dùng trong số tình huống khẩn cung cấp như phân tách những đám mây ô nhiễm sau thời điểm xẩy ra những trường hợp bất ngờ công nghiệp.

Tên trang bị vật: Rô-bốt cất cánh giám sát môi trường

Xem thêm: uống tinh dầu hoa anh thảo bao lâu thì ngừng và uống lại

Mức chừng yêu thương thích: 5 sao

Xem tăng những bài bác giải SGK Tiếng Việt lớp 3 Kết nối học thức hoặc, cụ thể khác:

 Bài 25: Ngọn lửa Ô-lim-pích

 Bài 26: Rô-bốt ở xung quanh ta

 Bài 27: Thư của ông Trái Đất gửi chúng ta nhỏ

Xem thêm: đâu là tư liệu hiện vật

 Bài 28: Những điều nhỏ tớ thực hiện mang lại Trái Đất

 Bài 29: Bác sĩ Y-éc-xanh

 Bài 30: Một cái mái ấm chung