bài tập về bảng đơn vị đo khối lượng

mamnonconglap.edu.vn van giới thiệu: Tổng hợp ý những dạng bài bác luyện Yến, tạ, tấn. Bảng đơn vị chức năng đo lượng Toán lớp 4. Đây được xem là tư liệu xem thêm hữu ích, chung chúng ta học viên ôn luyện và gia tăng kiến thức và kỹ năng đang được học tập, tự động rèn luyện nhằm mục đích học tập chất lượng môn Toán lớp 4, giải bài bác luyện Toán lớp 4 chất lượng rộng lớn. Mời chúng ta nằm trong xem thêm cụ thể nội dung bài viết tiếp sau đây.

Yến, tạ, tấn. Bảng đơn vị chức năng đo khối lượng

Bạn đang xem: bài tập về bảng đơn vị đo khối lượng

Kiến thức cần thiết nhớ 

1. Yến, tạ, tấn

+ Để đo lượng những vật nặng trĩu hàng trăm, hàng trăm ngàn, mặt hàng ngàn ki-lô-gam, người tao còn sử dụng những đơn vị: yến, tạ, tấn

+ Đổi đơn vị chức năng đo:

1 yến = 10kg;

1 tạ = 10 yến;

1 tạ = 100kg;

1 tấn = 10 tạ

1 tấn = 1000kg

2. Đề-ca-gam; Héc-tô-gam

+ Để đo lượng những vật nặng trĩu hàng trăm, hàng trăm ngàn, mặt hàng ngàn gam, người tao còn sử dụng những đơn vị: đề-ca-gam, héc-tô-gam.

+ Đề-ca-gam ghi chép tắt là dag. Héc-tô-gam ghi chép tắt là hg.

+ Đổi đơn vị chức năng đo:

1dag = 10g;                     1hg = 10dag;                            1hg = 100g

3. Bảng đơn vị chức năng đo khối lượng

* Nhận xét: Mỗi đơn vị chức năng đo lượng đều vội vàng 10 đợt đơn vị chức năng nhỏ nhiều hơn, ngay lập tức nó.

Dạng 1: Đổi những đơn vị chức năng đo khối lượng

Phương pháp: Sử dụng bảng đơn vị chức năng đo lượng và đánh giá rằng với nhì đơn vị chức năng đo lượng ngay lập tức nhau thì đơn vị chức năng rộng lớn vội vàng 10 đợt đơn vị chức năng bé nhỏ.

Ví dụ: Viết số phù hợp nhập vị trí chấm:

4kg500g = ….g

5hg = ….g

1 yến 6kg = ….kg

2 tấn 3 tạ = ….kg

1kg 5dag = ….g

65hg 17g = ….g

Lời giải

4kg500g = 4500g

5hg = 500g

1 yến 6kg = 16kg

2 tấn 3 tạ = 2300kg

1kg 5dag = 1050g

65hg 17g = 6517g

Dạng 2: Các quy tắc tính với đơn vị chức năng đo khối lượng:

Phương pháp:

+ Khi triển khai quy tắc tính nằm trong hoặc trừ những lượng đem tất nhiên những đơn vị chức năng đo như là nhau, tao triển khai tương tự  tựa như các quy tắc tính với số đương nhiên, tiếp sau đó thêm thắt đơn vị chức năng đo lượng nhập sản phẩm.

+ Khi triển khai quy tắc tính đem tất nhiên những đơn vị chức năng đo không giống nhau, trước không còn tao nên thay đổi về nằm trong 1 đơn vị chức năng đo tiếp sau đó triển khai tính thông thường.

+ Khi nhân hoặc phân chia một đơn vị chức năng đo lượng với một số trong những, tao nhân hoặc phân chia số bại với một số trong những như cơ hội thường thì, tiếp sau đó thêm thắt đơn vị chức năng đo lượng nhập sản phẩm.

Ví dụ: Tính:

2hg + 163g

63 yến x 4

3kg – 1773g

3696kg : 16

Lời giải:

2hg + 163g = 200g + 163g = 363g

63 yến x 4 = 252 yến

Dạng 3: Thực hiện tại quy tắc sánh sánh

Phương pháp giải: Khi triển khai đối chiếu những đơn vị chức năng như là nhau thì tao chỉ việc đối chiếu 2 số đương nhiên. Trường hợp ý, đơn vị chức năng đo của 2 số không giống nhau tao tiếp tục nên quy thay đổi về nằm trong 1 đơn vị chức năng rồi mới nhất triển khai đối chiếu như thường thì.

Ví dụ: 4 tấn 3 tạ 5 yến và 4370 kg

Lời giải

Vì những đơn vị chức năng rất khác nhau nên tao thay đổi 4 tấn 3 tạ 5 yến = 4350kg. Vậy 4 tấn 3 tạ 5 yến 4370kg

Dạng 4: Giải toán đem tiếng văn

Phương pháp giải: Học sinh tiếp tục nên phát âm và phân tách kỹ đề bài bác cho tới những dữ khiếu nại nào là, đòi hỏi đo lường và tính toán những gì? Lưu ý, nếu như những dữ khiếu nại và đòi hỏi nằm trong đơn vị chức năng chỉ việc triển khai bám theo đòi hỏi, tình huống không giống đơn vị chức năng đo tấn tạ yến tiếp tục nên quy về một loại nhằm tìm hiểu đáp số.

Ví dụ: Một con cái voi đem trọng lượng là 2 tấn, con cái mang bành trọng lượng 7 yến, con cái ngựa nặng trĩu 2 tạ. Hỏi tổng số trọng lượng của 3 loài vật là từng nào yến.

Lời giải

Đổi: 2 tấn = 200 yến, 2 tạ = trăng tròn yến

Tổng số trọng lượng của 3 loài vật là: 200 + 7 + trăng tròn = 227 (yến)

Đáp số: 227 (yến)

Bài luyện tự động luyện

Bài luyện tự động luyện số 1

I: Phần trắc nghiệm

Câu 1: Để đo lượng những vật nặng trĩu hàng trăm tạ người tao rất có thể sử dụng đơn vị chức năng đo là :

A. Tấn

B. Tạ

C. Yến

Câu 2: Điền nhập vị trí chấm : 2 yến 7 kilogam = … kg

A. 27

B. 207

C. 9

Câu 3: 123 tạ+ 56 tạ= …… yến

A. 179

B. 1790

C. 17900

Câu 4: Một con xe vận tải buổi sáng sớm chở được 136 tạ thóc, giờ chiều chở thấp hơn buổi sáng sớm là 79 yến thóc. Hỏi giờ chiều chở được từng nào yến thóc?

A. 215 yến

B. 57 yến

C. 1281 yến

Câu 5: Một con cái voi nặng trĩu 2 tạ, và một con xe xe hơi nặng trĩu 26 yến. Hỏi vật nào là nặng trĩu hơn?

A. Con voi

B. Ô tô

C. phẳng phiu nhau

II: Phần tự động luận

Bài 1: Viết số phù hợp nhập vị trí chấm:

a) 1 yến = …kg                        5 yến = ….kilogam                   1 yến 7 kilogam = …..kg

10kg = …yến                        8 yến = ….kilogam                   5 yến 3kg = ….kg

b) 1 tạ = …..yến                       4  tạ = …..yến

10 yến = ….tạ                     2 tạ = …..kg

1 tạ = …kg                         9 tạ =…..kg

100 kilogam = ….tạ                     4 tạ 60 kilogam = ….kg

c) 1 tấn = ….tạ                       3 tấn = …tạ

10 tạ = …tấn                       8T = ….tạ

1 tấn = …kg                        5T = ….kg

1000kg= ….tấn                   2 tấn85kg = …kg

Bài 2: Tính:

18 yến + 26 yến

648 tạ – 75 tạ

135 tạ x 4

512 tấn : 8

Bài 3: Một xe cộ xe hơi chuyến trước chở được 3 tấn muối bột, chuyến sau chở được nhiều hơn nữa chuyến trước 3 tạ. Hỏi cả hai chuyến xe cộ bại chở từng nào tạ muối?

Bài 4: Một cửa hàng một ngày bán tốt 15T gạo. sành từng bao gạo trọng lượng 100kg. Hỏi cửa hàng bại bán tốt từng nào bao gạo?

Bài 5: Điền lốt ( > = ) mến hợp:

a) 1 tạ 11 kilogam … 10 yến 1 kg

b) 2 tạ 2kg … 220 kg

c) 4kg 3dag … 43 hg

d) 8T 80kg … 80 tạ 8 yến 

Bài luyện tự động luyện số 2

Câu 1: Một xe cộ xe hơi chuyến trước chở được 3 tấn muối bột, chuyến sao chở nhiều hơn nữa chuyến trước 3 tạ. Hỏi cả nhì chuyến xe cộ bại chở được từng nào tạ muối?

Hướng dẫn giải

Khối lượng muối bột chuyến sau xe hơi bại chở được là:

30  +  3  =  33 (tạ)

Khối lượng muối bột cả nhì chuyến xe cộ ơ tô bại chở là:

30  +  33  =  63 (tạ)

Đáp số:  63 tạ muối

Câu 2: Tính

256 dag + 476 dag =………

186 g x 8 =…………

756 kilogam – 89 kilogam =…………

2328 kilogam x 5 =…………

665 tấn + 78 tấn =…………

2850hg : 6 =…………

Hướng dẫn giải

256 dag + 476 dag = 732 dag

186 g x 8 = 1488 g

756 kilogam – 89 kilogam = 667 kg

2328 kilogam x 5 = 11640 kg

665 tấn + 78 tấn =743 tấn

2850 hg : 6 = 475 hg

Câu 3: Tính:

380g + 195g 452g × 3

928 dag – 274 dag 768 hg : 6

Hướng dẫn giải

380g + 195g =575g

452hg × 3 = 1356 hg

928 dag – 274 dag = 654 dag

768 hg : 6 = 128 hg

Câu 4: Điền lốt >, , = nhập vị trí chấm:

5dag …. 50g 4 tạ 30kg … 4 tạ 3kg

8 tấn … 8100kg 3 tấn 500kg … 350kg

Hướng dẫn giải

+) Ta có: 1dag = 10g nên 5dag = 50g.

+) 4 tạ 30kg = 430kg; 4 tạ 3kg = 403kg

Mà: 430kg > 403kg. Vậy: 4 tạ 30 kilogam > 4 tạ 3kg.

+) 8T = 8000kg

Mà: 8000kg 8100kg. Vậy: 8T 8100 kilogam.

+) 3 tấn 500kg = 3500kg

Mà: 3500kg > 350kg. Vậy: 3 tấn 500 kilogam = 350kg

Đáp án:

5dag = 50g 4 tạ 30kg > 4 tạ 3kg

8 tấn 8100kg 3 tấn 500kg = 3500kg

Câu 6: Có 4 gói bánh, từng gói trọng lượng 150g và 2 gói kẹo, từng gói trọng lượng 200g. Hỏi đem toàn bộ bao nhiêu ki-lô-gam bánh và kẹo?

Hướng dẫn giải

4 gói bánh nặng trĩu số gam là:

150 × 4 = 600 (g)

2 gói kẹo nặng trĩu số gam là:

200 × 2 = 400 (g)

Tất cả đem số gam bánh và kẹo là:

600 + 400 = 1000 (g)

Đổi: 1000g = 1kg.

Đáp số: 1kg

Bài luyện tự động luyện số 3

I. Trắc nghiệm: Khoanh nhập chữ bịa đặt trước câu vấn đáp đúng:

Câu 1: Đổi 68 905g = ......

A. 68 kilogam 9 hg 5 g

B. 68 kilogam 90 dag 5 g

C. 680 hg 90 dag 5g

D. Cả tía đáp án bên trên đều đúng

Câu 2:  Đổi 48 tạ 3 yến 5kg + 340kg + 1 tấn = …

A. 6130 kilogam.

B. 6175 kilogam.

C. 9235 kilogam.

D. 6112 kilogam.

Câu 3: 33 tấn + 16T = …. tấn.

A. 39

B. 49

C. 59

D. 69

Câu 4: Đổi (8 tạ 7kg : 3) x  (4 tấn 8 tạ : 6)  = ………. Kg

A. 214200

B. 215200

C. 216200

D. 217200

Câu 5: Bảy con xe chở lượng thóc theo thứ tự là 4000kg; 5tấn; 55tạ; 650 yến; 4500kg; 3000kg và 7500kg. Vậy xe cộ chở được không nhiều thóc nhất là:

A. Xe chở lượng 3000kg

B. Xe chở lượng 5 tấn

C. Xe chở lượng 55 tạ

D. Xe chở lượng 650 yến

Câu 6: Số phù hợp nhằm ghi chép nhập vị trí chấm của 9 tạ 5 kilogam > … kilogam là:

A. 95

B. 905

C. 950

D. 9005

Câu 7: Có 1700 kilogam gạo đựng đều nhập những bao, từng bao 50 kilogam gạo. Hỏi cần phải có từng nào bao nhằm đựng không còn 1700 kilogam gạo ?

A. 32.

B. 33.

C. 34.

D. 35.

Câu 8: Sáu gói bánh đem lượng là 1kg, 1100g, 90dag, 1200g, 1400g, 8hg. Vậy gói bánh nhẹ nhõm nhất nhẹ nhõm rộng lớn gói bánh nặng trĩu nhất là

A. 200g.

B. 500g.

C. 700g.

D. 600g.

II. Tự luận:

Bài 1:  Điền số phù hợp nhập vị trí chấm

1 yến = ... kg

3 yến = … kg

1 yến 4 kilogam = … kg

10 kilogam = ... yến

7 yến = … kg

3 yến 7 kilogam = … kg

1 tạ = … yến

1 tạ = … kg

4 tạ 50 kilogam = ... kg

10 yến = ... tạ

100kg = … tạ

2 tấn 85kg = … kg

5 tạ = … yến

3 tạ = … kg

1 tấn = … tạ

1 tấn = ... kg

10 tạ = … tấn

5 tấn = ... tạ

Bài 2: Tính

a. 17 yến + 36 yến

b. 125 tạ x 5

Xem thêm: hình ảnh hoa sen trong bài ca dao trong đầm gì đẹp bằng sen

c. 563 tạ - 85 tạ

d. 512 tấn : 8

Bài 3: Một xe cộ xe hơi chở mặt hàng cỗ vũ đồng bào lũ lụt. Chuyển đầu chở được 2 tấn gạo, chuyến sau chở nhiều chuyến đầu 5 tạ gạo. Hỏi cả nhì chuyến chở được từng nào tạ gạo?

Bài 4: Một đàn heo đem 23 con cái, biết từng con cái nặng trĩu 2 tạ. Nếu người tao buôn bán cút 8 con cái heo trong  đàn thì số con cái heo sót lại nặng trĩu toàn bộ từng nào kilogam?

Bài 5: So sánh những đơn vị chức năng đo lượng.

a) 130 kilogam và 13 yến

b) 1 tấn 8 tạ và 1800kg

Bài 6: Xe loại nhất chở được 8T thóc, xe cộ loại nhì chở nhiều hơn nữa xe cộ loại nhất 4 tạ thóc. Xe loại tía chở được số thóc bằng 14 số thóc tuy nhiên xe cộ loại nhất và xe cộ loại nhì chở được. Hỏi cả tía xe cộ chở được từng nào yến thóc?

Bài 7: Bình cút chợ mua sắm 1 bó rau củ nặng trĩu 1250 g, một loại cá nặng trĩu 4500g, 1 ngược túng thiếu nặng trĩu 750g. Hỏi lượng tuy nhiên Bình nên đem về là bao nhiêu?

Bài 8: Cô Lan đem 2 kilogam đàng, cô đang được dùng 14 số đàng bại nhằm thực hiện bánh. Hỏi cô Lan sót lại từng nào gam đường?

Bài 9: Trong kho đem 3 tấn 8 tạ gạo tẻ. Số gạo nếp thấp hơn số gạo tẻ 12 tạ. Hỏi nhập kho đem từng nào tạ gạo tẻ và gạo nếp?

Bài 10: Năm ni nhà của bạn An thu hoạch được 2 tạ 16 kilogam đỗ và lạc, nhập bại số ki-lô-gam đỗ vội vàng 3 đợt số ki-lô-gam lạc. Hỏi trong năm này nhà của bạn An thu hoạch được từng loại từng nào ki-lô-gam ?

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

I. Trắc nghiệm

1.D

2.A

3.B

4.B

5.A

6.A

7.C

8.D

Câu 1:

Ta có:

68 905g = 68 000g + 9 00g + 5g

= 68 kilogam 9 hg 5 g

= 68 kilogam 90 dag 5 g

= 680 hg 90 dag 5 g = 6800 dag + 90 dag + 5 g

= 6890dag + 5g

Chọn D.

Câu 2: Ta có:

48 tạ 3 yến 5kg + 340kg + 1 tấn = 48 tạ + 3 yến + 5kg + 340kg + 1 tấn

= 4800kg + 30kg + 5kg + 340kg + 1000kg = 6175kg

Chọn B.

Câu 3: 33 tấn + 16T = 49 tấn.

Chọn B.

Câu 4:  

(8 tạ 7kg : 3) x (4 tấn 8 tạ : 6 )

= (807kg : 3) x (4800 kilogam : 6)

= 269kg x 800kg

(nhẩm 269 x 8 rồi thêm thắt 2 số 0 vào sau cùng tích vừa phải tìm hiểu được)

= 215 200 kg

Chọn B.

Câu 5: Đổi:

5 tấn = 5000kg

55 tạ = 5500kg

650 yến = 6500kg

Mà 3000kg 4000kg 4500kg 5000kg 5500kg 6500kg 7500kg

Nên xe cộ chở lượng 3000kg là xe cộ chở được không nhiều thóc nhất.

Chọn A.

Câu 6:

Ta có: 9 tạ 5kg = 905kg.

Mà 905kg > 95kg.

Vậy số phù hợp nhằm ghi chép nhập vị trí chấm của 9 tạ 5kg > …… kilogam là 95.

Chọn A.

Câu 7:

1700 kilogam = 170 yến, 50 kilogam = 5 yến

Số bao gạo cần phải có nhằm đựng không còn số gạo bại là: 170 : 5=34 (bao)

Chọn C.

Câu 8: Đổi 1kg = 1000g

90dag = 900g,  8hg = 800g

Mà 800g 900g 1000g 1100g 1200g 1400g

Nên gói bánh đem lượng 800g hoặc 8hg là gói bánh nhẹ nhõm nhất

Gói bánh 1400g là gói bánh nặng trĩu nhất.

Gói bánh nhẹ nhõm nhất nhẹ nhõm rộng lớn gói bánh nặng trĩu nhất số gam là: 1400 - 800 = 600 (g)

Chọn D.

II. Tự luận

Bài 1:

1 yến = 10 kg

3 yến = 30 kg

1 yến 4 kilogam = 14 kg

10 kilogam = 1 yến

7 yến = 70 kg

3 yến 7 kilogam = 37 kg

1 tạ = 10 yến

1 tạ = 100kg

4 tạ 50 kilogam = 450 kg

10 yến = 1 tạ

100kg = 1 tạ

2 tấn 85kg = 2085 kg

5 tạ = 50 yến

3 tạ = 300 kg

1 tấn = 10 tạ

1 tấn = 1000 kg

10 tạ = 1 tấn

5 tấn = 50 tạ

Bài 2:

a. 17 yến + 36 yến = 53 yến

b. 125 tạ x 5 = 625 tạ

c. 563 tạ - 85 tạ = 478 tạ

d. 512 tấn : 8 = 64 tấn

Bài 3:

Chuyến loại nhì trả được số tạ gạo là:

2 + 5 = 7 (tạ gạo)

Cả nhì chuyến chở được số tạ gạo là:

2 + 7 = 9 (tạ gạo)

Đáp số: 9 tạ gạo

Bài 4:

Sau Khi buôn bán, đàn heo sót lại số con cái là: 23 - 8 = 15 (con)

15 con cái heo sót lại nặng trĩu là: 2 x 15 = 30 (tạ)

Đổi 30 tạ = 3000 kg

Đáp số: 3000 kg

Bài 5:

a) Ta có: 130 kilogam = 13 yến.

Mà 13 yến = 13 yến

Vậy tao điền dấu: =

b) Ta có: 1 tấn 8 tạ = 1000kg + 800kg = 1800kg.

Mà 1800 kilogam = 1800 kg

Vậy tao điền dấu: =

Bài 6:

Đổi 8T = 80 tạ

Xe loại nhì chở được số thóc là:

80 + 4 = 84 (tạ)

Xe loại nhất và xe cộ loại nhì chở được số thóc là:

80 + 84 = 164 ( tạ)

Xe loại tía chở được số thóc là:

164 : 4 = 41 (tạ)

Cả tía xe cộ chở được toàn bộ số thóc là:

164 + 41 = 205 ( tạ)

Đổi 205 tạ = 2 050 yến

Đáp số: 2 050 yến thóc

Bài 7: Khối lượng tuy nhiên Bình nên đem về là:

4500 + 750 + 1250 = 6500 (g)

Vậy lượng tuy nhiên Bình đem là 6500 g.

Bài 8: Đổi 2kg = 2000g

Số gam đàng cô Lan dùng để làm thực hiện bánh là:

2000 : 4 = 500 (g)

Số gam đàng cô Lan sót lại là:

2000 – 500 = 1500 (g)

Đáp số: 1500 (g)

Bài 9: 3 tấn 8 tạ = 38 (tạ)

Số gạo tẻ đem nhập kho là: 38 – 12 = 26 (tạ)

Đáp số: 38 tạ gạo tẻ, 26 tạ gạo nếp

Bài 10: Đổi 2 tạ 16 kilogam = 216 kg

Coi số ki-lô-gam lạc là một trong những phần thì số ki-lô-gam đỗ là 3 phần như vậy. Tổng số phần đều bằng nhau là : 3+1=4 (phần)

Số ki-lô-gam lạc là :

216: 4=54  (kg)

Số ki-lô-gam đỗ là :

21654=162 (kg)

Đáp số: Đỗ: 162 kilogam. Lạc: 54 kilogam.

Bài luyện tự động luyện số 4

Câu 1: 123 tạ+ 56 tạ= …… yến

A. 179

B. 1790

C. 17900

Câu 2: Để đo lượng những vật nặng trĩu hàng trăm tạ người tao rất có thể sử dụng đơn vị chức năng đo là :

A. Tấn

B. Tạ

C. Yến

Câu 3: Điền nhập vị trí chấm : 2 yến 7 kg = … kg

A. 27

B. 207

C. 9

Câu 4: Một con cái voi nặng trĩu 2 tạ, và một con xe xe hơi nặng trĩu 26 yến. Hỏi vật nào là nặng trĩu hơn?

Yến tạ tấn

A. Con voi

B. Ô tô

C. phẳng phiu nhau

Câu 5: Một con xe vận tải buổi sáng sớm chở được 136 tạ thóc, giờ chiều chở thấp hơn buổi sáng sớm là 79 yến thóc. Hỏi giờ chiều chở được từng nào yến thóc?

A. 215 yến

B. 57 yến

C. 1281 yến

Đáp án bài bác tự động luyện số 4

Câu 1: B

Câu 2: A

Câu 3: A

Câu 4: B

Câu 5: C

Bài luyện tự động luyện số 5

Câu 1: Một cửa hàng ngày loại nhất bán tốt 3 tạ gạo, ngày loại nhì bán tốt 14 yến 5kg gạo. Hỏi sau nhì ngày cửa hàng bán tốt từng nào ki-lô-gam gạo?

Trả lời:

Tóm tắt:

Ngày loại nhất: 3 tạ gạo

Ngày loại hai: 14 yến 5kg gạo

Cả nhì ngày:…?kg gạo

Bài làm

Đổi 3 tạ = 300kg, 14 yến 5kg = 145kg

Cả nhì ngày cửa hàng bán tốt số ki-lô-gam gạo là:

300 + 145 = 445 (kg)

Đáp số: 445kg gạo

Câu 2: Tính:

2hg + 163g

63 yến x 4

3kg – 1773g

3696kg : 16

Trả lời:

2hg + 163g = 200g + 163g = 363g

63 yến x 4 = 252 yến

3kg – 1773g = 3000g – 1773g = 1227g

3696kg : 16 = 231kg

Câu 3: Viết số phù hợp nhập vị trí chấm:

4kg500g = ….g

5hg = ….g

1 yến 6kg = ….kg

2 tấn 3 tạ = ….kg

1kg 5dag = ….g

65hg 17g = ….g

Trả lời:

4kg500g = 4500g

5hg = 500g

1 yến 6kg = 16kg

2 tấn 3 tạ = 2300kg

1kg 5dag = 1050g

65hg 17g = 6517g

Câu 4: Điền lốt >, , = phù hợp nhập chố chấm:

2 tạ 5kg …. 260kg

5hg 3g ……. 500g

2kg 6dag …….. 2060g

Trả lời:

2 tạ 5kg 260kg

5hg 3g > 500g

2kg 6dag = 2060g

Xem thêm thắt những dạng bài bác tâp cụ thể và hoặc khác:

50 Bài luyện về Yến, tạ, tấn. Bảng đơn vị chức năng đo lượng (có đáp án năm 2024)

50 Bài luyện về Giây, thế kỉ (có đáp án năm 2024)

Xem thêm: em hãy liệt kê những việc nên làm để giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương

50 Bài luyện Phép nằm trong (có đáp án năm 2024)

50 Bài luyện về Tính hóa học phối hợp của quy tắc nằm trong (có đáp án năm 2024)

70 Bài luyện về Tính hóa học phú hoán của quy tắc nằm trong (có đáp án năm 2024)