bài tập số nguyên lớp 6

Bài tập luyện Toán lớp 6 Chương 2

Đề cương ôn tập luyện Số học tập chương 2 Toán lớp 6 bao hàm phạm vi lý thuyết và những dạng bài bác tập luyện cụ thể kèm cặp đáp án cho những em học viên tìm hiểu thêm, rèn luyện gia tăng tài năng giải Toán lớp 6, sẵn sàng mang đến bài bác thi đua thân thích học tập kì 1 và học kì 1 lớp 6. Mời những em học viên tìm hiểu thêm cụ thể.

Bạn đang xem: bài tập số nguyên lớp 6

Lưu ý: Nếu không tìm kiếm thấy nút Tải về nội dung bài viết này, chúng ta mừng lòng kéo xuống cuối nội dung bài viết nhằm vận tải về.

Đề cương ôn tập luyện Số học tập chương 2 Toán 6 bao hàm nội dung ôn tập luyện phần Lý thuyết và những dạng bài bác tập luyện nhân, phân chia, nằm trong trừ số nguyên vẹn mang đến em học viên tìm hiểu thêm cầm kiên cố dạng Toán này, rèn luyện những dạng bài bác tập luyện số nguyên vẹn, sẵn sàng mang đến bài bác đánh giá thân thích học tập kì 2 và học tập kì 2 lớp 6.

>> Tham khảo một trong những đề thi đua học tập kì 1 Toán 6 đầy đủ cuốn sách tại:

  • Đề thi đua học tập kì 1 Toán 6 sách Cánh Diều 
  • Đề thi đua học tập kì 1 Toán 6 sách mới
  • Đề thi đua học tập kì 1 Toán 6 Kết nối trí thức với cuộc sống
  • Đề thi đua học tập kì 1 Toán 6 Chân trời tạo nên

Lý thuyết ôn tập luyện Số học tập chương 2 Toán lớp 6

1. Số nguyên

- Các số ngẫu nhiên không giống 0 còn được gọi là những số nguyên vẹn dương.

- Các số -1 , -2, -3, … là những số nguyên vẹn âm.

- Kí hiệu: Z = {...-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3...}

2. Số đối: Số nguyên vẹn a sở hữu số đối là (–a )

VD: Số 3 sở hữu số đối là số -3. Số -5 sở hữu số đối là số 5.

3. Giá trị vô cùng của một trong những nguyên

Giá trị vô cùng của một trong những nguyên vẹn a, kí hiệu ΙaΙ

a) Nếu a = 0 thì ΙaΙ = 0. b) Nếu a > 0 thì ΙaΙ = a. c) Nếu a < 0 thì ΙaΙ = -a.

* Nhận xét: a) ΙaΙ là một trong những ngẫu nhiên. b) = ΙaΙ = Ι-aΙ

4. Cộng nhị số nguyên

a) Cộng nhị số nguyên vẹn nằm trong dấu: Ta nằm trong nhị độ quý hiếm vô cùng rồi đặt điều trước sản phẩm vệt cộng đồng.

b) Cộng nhị số nguyên vẹn không giống dấu:

- Cộng nhị số nguyên vẹn đối nhau: Tổng bởi vì 0.

- Cộng nhị số nguyên vẹn không giống vệt ko đối nhau: Ta dò la hiệu nhị độ quý hiếm vô cùng ( số rộng lớn trừ số bé) và đặt điều trước sản phẩm vệt của số có mức giá trị vô cùng to hơn.

5. Trừ nhị số nguyên

Hiệu của nhị số nguyên vẹn a và b là tổng của a với số đối của b, tức là a – b = a + (-b )

(Xem thêm thắt tư liệu về Chuyên đề nằm trong, trừ số nguyên vẹn bên trên đây)

6. Quy tắc “ Chuyển vế” 

Khi đem một trong những hạng kể từ vế này sang trọng vế bại của một đẳng thức tớ nên thay đổi vệt số hạng đó: vệt “+” thay đổi trở nên vệt “-“ và vệt “-” thay đổi trở nên vệt “+“ .

7. Quy tắc “ Dấu ngoặc” 

Khi quăng quật vệt ngoặc sở hữu vệt “-“ đằng trước tớ nên thay đổi vệt toàn bộ những số hạng nhập vệt ngoặc: vệt “+” thay đổi trở nên vệt “-“ và vệt “-” thay đổi trở nên vệt “+“ . Khi quăng quật vệt ngoặc sở hữu vệt “+“ đằng trước thì những số hạng nhập vệt ngoặc vẫn không thay đổi vệt.

Bài tập luyện về số nguyên vẹn chương 2 Toán 6

Câu 1. Tìm số đối của từng số nguyên vẹn sau: -7; 0; -4; 12; 5Ι và Ι-5Ι

Câu 2. Tính:

a) 8274 + 226 ;

b) (- 5 ) + ( -11) ;

c) (- 43) + (-9)

Câu 3. Tính:

a) 17 + ( - 7) ;

b) (-96) + 64 ;

c) 75 + ( -325)

Câu 4. Tính:

a) 10- (-3) ;

b) (-21) – (-19);

c) 13 – 30 ; d) 9 – (- 9)

Câu 5. Tính tổng:

a) (-30) + 15 + 10 + ( -15) ;

b) 17 + ( -12) + 25 – 17 ;

c) ( -14 ) + 250 + ( - 16) + (- 250) ;

d) ( -3) + ( - 14) + 27 + ( -10)

Câu 6. Đơn giản biểu thức:

a) (x + 17 )– (24 + 35) ;

b) ( -32) – ( nó + trăng tròn ) + trăng tròn.

Xem thêm: nguyên nhân hình thành gió phơn

Câu 7. Tính nhanh chóng những tổng sau:

a) ( 3567 – 214) – 3567;

b) ( - 2017) – ( 28 – 2017);

c) -( 269 – 357 ) + ( 269 – 357 );

d) ( 123 + 345) + (456 – 123) –[ 2017 - (345)]

Câu 8. Bỏ vệt ngoặc rồi tính:

a) ( 17 – 229) + ( 17 - 25 + 229) ;

b) ( 125 – 679 + 145) – ( 125 – 679 )

Câu 9. Tìm x biết:

a) 15 – ( 4 – x) = 6 ;

b) - 30 + ( 25 – x) = - 1 ;

c) x – ( 12 – 25) = -8 ;

d) ( x – 29 ) – ( 17 – 38 ) = - 9

Câu 10. Tìm số nguyên vẹn x biết:

a) x – 5 = - 1 ;

b) x + 30 = - 4;

c) x – ( - 24) = 3 ;

d) 22 – ( - x ) = 12;

e) ( x + 5 ) + ( x – 9 ) = x + 2 ;

f) ( 27 – x ) + ( 15 + x ) = x – 24 .

Câu 11. Tính nhanh:

a) -37 + 54 + (-70) + (-163) + 246;

b) -356 + 181 + (-123) + 350 + (-172)

c) -69 + 53 + 46 + (-94) + (-14) + 78

d) 13 - 12 + 11 + 10 - 9 + 8- 7 - 6 +5 - 4 + 3+ 2 - 1

Câu 12. Tính tổng những số nguyên vẹn x biết:

a) -2017 ≤ x  ≤ 2018;

b) a +3  ≤ x  ≤ a + 2018 (a ∈ N)

Câu 13. Tính độ quý hiếm của những biểu thức sau bằng phương pháp hợp lý và phải chăng nhất:

a) 125. (- 61 ) . (- 2)3. ( -1 )2n ( n ∈ N* )

b) 136. ( - 47 ) + 36 .47

c) ( - 48 ). 72 + 36 . ( - 304 )

Câu 14. Tìm x ∈ Z biết:

a) ( x + 1) + ( x + 3) + ( x + 5 ) + …+ ( x + 99) = 0;

b) ( x – 3) + ( x - 2) + ( x – 1 ) + …+ 10 + 11 = 11;

 Câu 15. Cho a = -20 ; b – c = - 5 ; hãy dò la A biết A2= b ( a – c ) – c ( a – b ).

Tìm x, nó ∈ Z biết :

a) ( x - 3). ( 2y + 1 ) = 7 ;

Xem thêm: tăng trương lực cơ sinh lý

b) ( 2x + 1).( 3y – 2) = -55.

Cho a, b là nhị số nguyên vẹn không giống nhau. cũng có thể Tóm lại rằng số là số nguyên vẹn âm không?

Ngoài đi ra, những em học viên tìm hiểu thêm Trắc nghiệm Toán 6 KNTT cùng theo với những dạng Đề thi đua học tập kì 1 lớp 6 và Đề thi đua học tập kì 2 lớp 6 được update liên tiếp bên trên VnDoc.

  • Giải Toán 6 CTST
  • Giải Toán 6 KNTT
  • Giải Toán 6 Cánh diều